AnnonsHSB Malmö

Malmö banar väg - siktar på klimatneutral byggsektor före alla andra

Kan Malmö få en klimatneutral bygg- och anläggningssektor inom en tioårsperiod? Ja, det är målet för aktörerna i Lokal Färdplan Malmö, LFM30. HSB Malmö är en av dem som jobbar för fullt för att nå ett klimatneutralt byggande och förvaltning före 2030.

Byggindustrin är en energi- och materialslukande sektor som står för mer än 20 procent av Malmös klimatpåverkan. Det är bakgrunden till skapandet av LFM30 och det övergripande målet till 2030 är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp.

Ett femtiotal aktörer, allt från byggherrar och fastighetsbolag till anläggningsföretag, har skrivit under på LFM30 och HSB Malmö är en av dessa. LFM30 består av både mål och delmål på vägen.

–Tidplanen är mycket ambitiös och först tänkte vi ”hur ska vi klara det”? Men en snabb omställning är nödvändig för att klara klimatutmaningen och HSB vill vara med och driva detta framåt. Vi vill bidra och vara en av dem som leder utvecklingen. Därför är det helt rätt beslut att vara med i LFM30, säger Maria Qvillberg, utvecklingsansvarig kvalitet och hållbarhet, HSB Projektpartner.

Maria Qvillberg, utvecklingsansvarig kvalitet och hållbarhet, HSB Projektpartner. FOTO HSB

När LFM30 presenterades hade HSB redan skrivit på en nationell färdplan för en fossilfri byggsektor. Sedan tidigare fanns en målbild om att HSB nationellt skulle vara klimatneutrala till 2045.

–Så visst är 2030 ett stort hopp, men för att lyckas måste vi börja någonstans och testa. Vi ser Malmö som ett pilotprojekt i detta. Här kan vi ta nya, kanske ibland obekväma, beslut och dra lärdomar som vi sedan kan skala upp på riksnivå, säger Maria Qvillberg.

I Malmö planeras flera omfattande byggprojekt de kommande åren och aktörerna ska tillsammans ta fram olika strategier och lösningar för klimatneutralt byggande. Genom att skriva på den lokala färdplanen har flera byggherrar också lovat att starta minst ett klimatneutralt projekt före 2025. Klimatneutralt innebär att projektet i sin helhet inte bidrar till klimatförändringar. HSB Malmö har mycket på gång, berättar Marcus Altengård, projektledare för HSB Malmös nyproduktion.

Marcus Altengård, projektledare för HSBs nyproduktion. FOTO: HSB Malmö

–Vi håller på att ta fram koncepthus, ett i trä och ett i betong, med fokus på klimatneutralt byggande. Vad gäller övrig produktion implementerar vi redan nu CO2-förbättringar.

Återbrukad tegel kommer bland annat att användas när HSB Malmö nu bygger hyresrätter i Trelleborg. I Hököpinge brukspark återanvänds gammal gatsten för att anlägga ett gemensamt lekområde och tegel från det tidigare sockerbruket används för konstnärlig utsmyckning.

–I våra kommande bostadsrättsprojekt brf Kalk i Limhamn, brf Sockerpärlan i Hököpinge och Bocken 6 i Trelleborg använder vi klimatförbättrad betong och där kommer även att sättas upp solceller och laddstolpar, säger Marcus Altengård.

Skiss över HSB brf Sockerpärlan i Hököpinge. FOTO: Wec360 för HSB Malmö

Kollegan Jörgen Åkesson, projektledare på HSB, som arbetar med det befintliga beståndet, fyller i att det finns ett tydligt hållbarhetsfokus i alla delar av HSBs förvaltning.

Även renoveringar, ombyggnationer och fastighetsskötsel ska bli klimatneutrala.

Att byta ut gammal belysning till LED-lampor är del i det. Återbrukslägenheterna en annan. Det är lägenheter som har renoverats varsamt och istället för att riva ut fina gamla parkettgolv har golven slipats, och gamla platsbyggda kök har fått sitta kvar medan nya vitvaror har installerats.

–Men det finns förstås utmaningar. Det är svårt att hitta och beställa tio, femton gamla wc-stolar i gott skick som går att återbruka, till exempel. Allt går inte riktigt att lösa än, säger han.

Transporter är en annan del som HSB Malmö tittar på. För att få till en hållbar förvaltning är det viktigt att alla, anställda såväl som externa entreprenörer, är med på noterna.

Istället för elbilar kanske el- och lådcyklar kan fungera för vissa transporter, menar Maria Nilsson, hållbarhetschef på HSB Malmö. Hon vill också understryka vikten av information till hyresgästerna.

Fakta

LFM30 - Lokal Färdplan Malmö 2030

Samtliga anslutna i LFM30 ska redovisa sin förflyttning och sina resultat årligen. Under 2021 ligger fokus på byggnader och nyproduktion. Under 2022 kompletterar man med anläggning och renovering av befintliga byggnader.

Bland de anslutna till LFM30 återfinns flera bygg- och fastighetsbolag samt entreprenörer, banker, konsulter och organisationer, myndigheter samt forskning och akademi.

Här finns alla deltagare.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan