Annons

Annons

Annons

Ekonomi

Riksbanken vill höja räntan om tre år

För första gången sedan pandemins utbrott flaggar Riksbanken för en räntehöjning. Om tre år kan det vara dags, enligt ett räntebesked.

Text

Räntans utveckling.

Annons

Som väntat lämnar Riksbanken styrräntan oförändrad på noll, där den har legat sedan höjningen i december 2019. Räntebeslutet låg i linje med marknadens förväntningar.

Nästan lika väntat var också att Riksbanken nu ser det som troligt att det blir en höjning av reporäntan i slutet av 2024.

– Vi ser framför oss en god ekonomisk utveckling under kommande år och vi ser framför oss också en mer normal utveckling, säger Stefan Ingves på en digital pressträff.

– I ekonomisk mening har vi i mångt och mycket hanterat återhämtningen och på det sättet lagt pandemin bakom oss. Nivån på den ekonomiska aktiviteten i Sverige är tillbaka på samma nivå, ungefär, som före pandemin, tillägger han.

Brist på insatsvaror, problem med transporter och andra flaskhalsar ger en viss motvind och pressar samtidigt upp inflationen, enligt Ingves.

Annons

Annons

– Men vi tror att de här flaskhalsarna, så småningom, klingar av.

Riksbankens bedömning är att inflationen, som nu ligger på 3,1 procent, gradvis kommer att gå ner till två procent.

Osäker prognos

Men på marknaden finns en utbredd misstro mot Riksbankens så kallade räntebana, det vill säga direktionens egna prognos för styrräntan. Prissättningen på räntemarknaden visar att många räknar med att Riksbanken i själva verket måste höja räntan tidigare för att hantera stigande inflation. Denna bild delas av många bedömare.

TT: Ska man lita på den här prognosen?

– Det är ju osäkert, det är en unik situation för inflationen. Så det får man vara ödmjuk inför, säger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.

En rad centralbanker har den senast tiden valt att höja styrräntan för att stävja den kraftigt stigande inflationen. Riksbanken gör nu bedömningen att inflationstrycket kommer att mattas av under 2022.

"Det viktigaste skälet är att energipriserna inte väntas stiga lika snabbt nästa år. Ett annat skäl till att inflationen avtar är att flaskhalsarna löses upp när tillväxten går in i en lugnare fas", skriver Riksbanken.

Torbjörn Isaksson delar Riksbankens syn på att inflationen dämpas framöver, men att det finns en sannolikhet att prisökningstakten kortsiktigt blir ännu högre i vinter.

Stigande långräntor

Den stora portfölj av obligationer som Riksbanken har byggt upp under pandemin kommer enligt beskedet i princip bevaras oförändrad under 2022, med hjälp av så kallade återinvesteringar när obligationer löper ut.

Annons

"Direktionens prognos är att innehavet av värdepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022 och att det därefter gradvis minskar", skriver Riksbanken.

Annons

Under första kvartalet planerar Riksbanken att göra återinvesteringar för 37 miljarder kronor och under hela 2022 förfaller obligationer för cirka 150 miljarder.

Nordeaanalytikern Torbjörn Isaksson antar att Riksbanken minskar innehaven i obligationsportföljen lite snabbare än vad den flaggar för nu. Det tillsammans med ett allmänt stigande ränteläge i omvärlden lär kunna trycka upp de längre räntorna, något som i sin tur lyfter de längre räntorna på den svenska bolånemarknaden.

Inga reaktioner

På börsen syntes inga reaktioner efter dagens besked. Reaktionen på valutamarknaden var samtidigt måttlig, kronan stärktes marginellt med ett öre mot både dollarn och euron. Räntan på svenska statsobligationer rörde sig knappt alls.

– Det var i stora drag som förväntat, möjligen petar Riksbanken upp räntebanan lite mer än väntat, men det är långt bort, säger Torbjörn Isaksson.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan