Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Flykten av erfaren personal från landets förlossningsenheter hotar våra möjligheter att göra ett bra jobb.”

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För hög arbetsbelastning är en återkommande orsak till att förlossningar går fel, skriver Emelie Hultberg, läkare i förlossningsvården och ledamot i Läkarförbundets styrelse.

Att varje dag gå till ett arbete man älskar men ständigt känna att man inte blir lyssnad på och inte får möjlighet att utöva sina yrkeskunskaper på det sätt som är bäst för patienterna blir till slut ohållbart, skriver artikelförfattaren.

Arbetsbelastningen på många av landets förlossningsavdelningar är sedan länge på gränsen till ohållbar. Upprepade larm har inte lett till förbättringar. Tvärtom har flera regioner lagt besparingskrav som lett till ytterligare stressrelaterad ohälsa hos personalen och större risk för komplikationer hos de födande och hos de ofödda barnen.

För hög arbetsbelastning är en återkommande orsak till att förlossningar går fel. Det visade en rapport från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som gjordes förra hösten utifrån Lex Mariaanmälningar.

Annons

Bemanningen inom förlossningsvården är inte anpassad utifrån omfattning och vårdtyngd. Ivo skriver att ”i vissa ärenden kan läkare och barnmorskor tappa fokus och bli mindre uppmärksamma när de drabbas av tunnelseende på grund av hög arbetsbelastning. Det leder i sin tur till att de fattar beslut som inte är rationella eller rätt avvägda”.

Annons

Myndighetens kritik fick ingen effekt. Istället befinner sig Sverige nu i en nationell förlossningskris med massuppsägningar och manifestationer.

I Sverige är barnmorskor välutbildade. Barnmorskor och undersköterskor ansvarar oftast för normalförlossningar. Vi läkare finns alltid i bakgrunden om komplikationer uppstår. I andra länder är det oftast en läkare som förlöser.

Läkarförbundet har full förståelse för alla barnmorskor som nu sätter ned foten och kräver förändring. Den i det närmaste omöjliga arbetssituationen gäller inte bara barnmorskor, utan även andra personalgrupper som undersköterskor och oss läkare.

Läkare inom förlossningsvården, specialistläkare i obstetrik och gynekologi, springer inte bara mellan flera förlossningar. På många kvinnokliniker är vi ofta ensamma på kvällar, nätter och helger. Vi har ansvar för förlossningsavdelningen, gynakuten, slutenvården för gynekologi, BB och förvårdsavdelningen.

Om det krisar – som vid två komplicerade förlossningar som sker samtidigt – kan det finnas en kollega att väcka. Men det är en person som ofta har jobbat hela dagen innan.

Läkare gör idag mycket mer än tidigare. Kraven är högre. Kejsarsnitten, igångsättningar och de komplicerade förlossningarna blir allt fler. Läkare har alltid det medicinska huvudansvaret.

Annons

Antalet förlossningsläkare i Sverige är alldeles för litet för att kunna garantera en patientsäker vård. Vi har för mycket jourtid och för långa arbetspass. Många läkare går ned i arbetstid för att orka.

Annons

Det är ingen slump att Försäkringskassan har pekat ut specialistläkare som ett högriskyrke för att drabbas av utmattningssyndrom och långvarig sjukskrivning. Framförallt gäller det kvinnliga specialistläkare. Tre av fyra specialistläkare i obstetrik och gynekologi under 45 år är kvinnor.

Regionerna har länge förlitat sig på trogna välutbildade undersköterskor, barnmorskor och läkare som gör sitt jobb och känner stor lojalitet med såväl kolleger som patienter. Men det finns en gräns, och den går där arbetet är så tungt och så fyllt av psykisk, fysisk och etisk stress att det riskerar att på ett allvarligt vis drabba den egna hälsan.

Att varje dag gå till ett arbete man älskar men ständigt känna att man inte blir lyssnad på och inte får möjlighet att utöva sina yrkeskunskaper på det sätt som är bäst för patienterna blir till slut ohållbart.

Vi läkare är oroliga när vi nu ser en flykt av erfaren personal från landets förlossningsenheter. Det hotar våra möjligheter att göra ett bra jobb. Det ska inte behöva krävas uppsägningar och offentliga protester för att ansvariga politiker ska förstå att förlossningsvården är underfinansierad. Vi hoppas att det som nu sker leder till att de förstår att det behövs inte bara fler barnmorskor, utan också fler undersköterskor och fler läkare inom förlossningsvården.

Dessutom behövs fler utbildningstjänster för att bli specialist, ST-tjänster, i gynekologi och obstetrik för att långsiktigt säkra tillgången på specialistläkare. Riksdagen och regeringen måste säkerställa att det finns tillräckligt många platser för ST-läkare annars riskerar Sverige på sikt en fördjupad förlossningskris. Landets födande kvinnor har rätt till en trygg och säker vård - och en sådan börjar och slutar med förlossningspersonalens villkor och arbetsmiljö.

SKRIBENTEN

Emelie Hultberg, läkare i förlossningsvården och ledamot i Läkarförbundets styrelse.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan