AnnonsIca Malmborgs

Klimatsmarta mejeriprodukter med kornas hälsa i fokus

De flesta av oss vill göra bra miljöval när vi handlar, men det är inte alltid så enkelt. Därför vill ICA Malmborgs underlätta för kunderna genom att arbeta för att butikerna ska vara miljömässigt hållbara vad gäller sortiment och val av leverantörer. Skånemejerier är en kvalitetssäkrad leverantör med hjärtat i det skånska jordbrukslandskapet som ställer höga krav på hållbarhet och djuromsorg.

– ICA Malmborgs har en lång tradition av att stötta de skånska bönderna, säger Mats Lundin, köpman på ICA Kvantum Malmborgs Erikslust. Genom att erbjuda ett brett sortiment av lokala varor i butiken gör vi det enkelt för kunderna att göra miljövänliga val som gynnar djur, natur och hälsan. Skånemejerier är en viktig samarbetspartner eftersom de delar Malmborgsgruppens vision om en hållbar skånsk livsmedelsproduktion.

Gemensam klimatsatsning

Gemensamt för både ICA Malmborgs och Skånemejerier är att de kontinuerligt arbetar för en socialt och miljömässigt hållbar utveckling med FN:s globala klimatmål som grund.

– Vår ambition är att bli det mest hållbara mejeriet i Sverige och vi är redan på god väg, säger Anette Gregow, communications director på Skånemejerier. Vi jobbar mycket med att kartlägga utsläppen av växthusgaser genom hela produktionskedjan för att kunna göra ständiga förbättringar. Därför har vi ett löpande samarbete med mjölkbönderna om hur de kan reducera sina gårdars miljöpåverkan.

Anette Gregow, communications director på Skånemejerier och Mats Lundin, köpman på ICA Kvantum Malmborgs Erikslust

Hållbara butiker

ICA Malmborgs tror på att driva butiker hållbart i ett längre perspektiv. Ett bevis på att Malmborgsgruppen lever upp till sina ambitiösa klimatmål är att alla sex butikerna i Malmö och Lund har utmärkt sig i White Guide Greens senaste kartläggning av de mest hållbara butikerna i olika svenska städer. Bedömningen grundas bland annat på utbudet av ekologisk mat och dryck och försäljning av närproducerade livsmedel.

Svensk mjölk har lågt klimatavtryck

Svensk mjölk har relativt liten miljöpåverkan på grund av våra produktiva betesmarker och goda djuromsorg. Magnus Pålsson driver en av de 316 gårdar i södra Sverige och Skåne som levererar mjölk till Skånemejerier.

– Här på gården vill vi producera så mycket mjölk som möjligt med minsta möjliga insats och minsta möjliga miljöpåverkan, säger Magnus Pålsson.

Vid den här tiden på året hålls korna inomhus. De råmar förnöjt och prasslar trivsamt i halmen när de rör sig fritt mellan liggbås, foderbord och vattenkar.

– Vi ser varje ko som en individ. Deras hälsa är vår viktigaste uppgift. Jag brukar tänka att korna ska ha det som på ett VIP-hotell. De ska ha fri tillgång till rent vatten, fin luft, mycket ljus, bra strö och kvalitetsfoder. Då producerar djuren mjölk som smakar gott, de mår bra och alla är nöjda, ler Magnus Pålsson.

Magnus Pålsson driver en av de 316 gårdar i södra Sverige och Skåne som levererar mjölk till Skånemejerier.

En av Skånemejeriers viktigaste hållbarhetsfrågor är att arbeta för bästa möjliga djuromsorg. Alla gårdarna som levererar mjölk kontrolleras noga av mejeriets egna revisorer och via tredjepartscertifiering.

– Gården har levererat mjölk till Skånemejerier under ett 20-tal år och vi har har ett väldigt bra samarbete, säger Magnus Pålsson. Vi har gemensamma hållbarhetsmål och tror på det cirkulära tänket för att bättre nyttja gårdens resurser och minska klimatpåverkan.

Två egna vindkraftverk, som förser både gården och elnätet med grön energi, egenodlat foder och naturligt gödsel till åkrarna från korna är endast några exempel på detta. Dessutom gör det milda klimatet i södra Sverige att korna får en lång utevistelse under sommarhalvåret.

– Det är en magisk känsla att få arbeta med djuren så nära naturen. Att få uppleva samspelet mellan de tama korna på betet och vilda djur som fåglar, insekter och smådjur, säger Magnus Pålsson.

Magnus Pålsson.

Biologisk mångfald

Betande kor på sommarängar är inte bara en vacker symbol för vårt öppna landskap, de bidrar också till den biologiska mångfalden. När korna betar hjälper de till att bevara många växter, insekter och fåglar som är beroende av naturbetesmarkerna. Enligt Världsnaturfonden WWF är en kvadratmeter av naturbetesmark lika artrik som en kvadratmeter av regnskog.

– Under pandemin har vi blivit påminda om vikten av en svensk livsmedelsproduktion och att ha en väl fungerande kedja från gård till bord, där de riktiga hjältarna är mjölkbönderna. Förutom att leverera en fantastisk råvara bidrar de till både naturvård och en levande landsbygd, avslutar Anette Gregow.

Hela vecka 48 har ICA Malmborgs fina erbjudande på grädde och smör från Skånemejerier – perfekt till julbaket!

Läs mer på Malmborgs hemsida

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan