Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Den nytillträdda S-regeringen måste ta frågan om elförsörjningen på allvar.”

För att öka produktionen av förnybar el i Skåne måste utbyggnaden av vindkraft bli mer attraktiv för kommunerna. Det skriver Niklas Karlsson, distriktsordförande för Socialdemokraterna i Skåne, och Henrik Fritzon, gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Rök från det naturgaseldade kraftvärmeverket Öresundsverket i Malmö. Både näringslivet och privatpersoner i Skåne är oroliga för vinterns elräkningar, skriver artikelförfattarna.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Texten har uppdaterats.

Sveriges nye energiminister Khashayar Farmanbar (S) måste skyndsamt vidta åtgärder som gör att elpriserna inte, som idag, är orimligt höga i landets södra del.

Den nytillträdda socialdemokratiska regeringen bör förorda att den nuvarande indelningen i fyra elområden avskaffas så fort som möjligt. Sverige bör utgöra ett enda gemensamt elområde. Och på lite längre sikt möjliggöra att elproduktionen i södra Sverige byggs ut.

Sedan i somras har elpriset i södra Sverige rusat i höjden. September månad hade den högsta prisnivån på nästan två decennier. Det är en nivå som ligger kvar och nu ökar elförbrukningen i takt med att temperaturen sjunker under vintern.

Annons

Elpriset i södra Sverige är tre gånger så högt som i norra delen av landet.

Både näringslivet och privatpersoner i Skåne är oroliga för vinterns elräkningar.

Annons

Det finns flera anledningar till att elpriset skjutit i höjden nu. Sverige påverkas av den europeiska elmarknaden där bland annat priset på naturgas blivit betydligt högre.

Men den stora prisskillnaden mellan norra och södra Sverige beror på att landet är indelat i fyra elprisområden. Vad elpriset i de olika områdena ligger på styrs av tillgång och efterfrågan samt elnätets överföringskapacitet.

Skåne tillhör elområde 4 och missgynnas av uppdelningen. Södra Sverige är beroende av elöverföring men möjligheterna att föra över el mellan områdena är begränsade och det gör att priserna på el är avsevärt högre i elområde 4 och att risken för effektbrist är större där.

Arbete pågår med att bygga ut och utveckla nätet genom landet och öka överföringskapaciteten men som med alla stora infrastrukturbyggen tar det tid. Både regeringen och kommunerna behöver snabba på processerna och öka utbyggnadstakten.

Det pågår en översyn av elområdena under ledning av Svenska kraftnät. Men i översynen ingår inte att Sverige skulle kunna utgöra ett enda elområde. Istället har Svenska kraftnät fokuserat på var det finns strukturella begränsningar i överföringen mellan elområde 1 och 2 och mellan elområde 3 och 4.

Ett gemensamt elområde för hela landet garanterar en rättvis tillgång till el liksom ett rättvist elpris. Regeringen bör därför utöka Svenska kraftnäts uppdrag så att även ett avskaffande av elområdena ingår i det.

Utvecklingen inom vindkraft och solkraft går snabbt och är en viktig del i framtidens samhälle som behöver använda förnybar energi och vara miljövänligt.

Annons

Annons

För att öka produktionen av förnybar el i Skåne måste utbyggnaden av vindkraft bli mer attraktiv för kommunerna. Vi vill därför att riksdagen inför konkreta stimulansåtgärder för att öka kommunernas vilja att etablera vindkraft, förslagsvis ekonomiska.

För att kunna ta vara på el som skapas från till exempel sol och vind krävs lagringsmöjligheter. Regeringen behöver därför utreda hur elsystemet kan anpassas så att Svenska kraftnät kan garantera en hög leveranssäkerhet med rimliga kostnader för elkunderna.

Genom att kombinera förnybar elproduktion med en utveckling av produktion av grön vätgas, som inte innebär utsläpp av koldioxid eller andra växthusgaser, kan förnybar el användas på ett bättre och mer effektivt sätt. Det gäller inte minst genom lagring vid hög produktion för ett nyttjande vid låg produktion. El från vind, vatten och sol kan idag inte lagras, utan bara användas när det uppstår. Genom att använda vätgas skapas förutsättningar att lagra förnybar energi.

Vi vill att regeringen utreder om ett nät för vätgas kan införas, och hur det kan konstrueras för att maximera möjligheterna till lagring.

Omställningstakten till ett fossilfritt samhälle är idag hög. Utvecklingen går fort inom till exempel industrin och transportsektorn. Behovet av hållbart producerad el ökar snabbt. Ska Sverige klara omställningen till ett hållbart samhälle måste Svenska kraftnät garantera tillgången till miljövänlig el.

Genom att slopa dagens elområden och införa ett gemensamt elområde för hela landet, införa stimulansåtgärder för att öka kommuners incitament att etablera vindkraft och genom att införa ett vätgasnät för att maximera lagringskapaciteten kan Sverige uppnå en mer jämlik och hållbar elförsörjning.

Annons

Annons

Regeringen och energiministern Khashayar Farmanbar måste ta frågan om elförsörjningen på allvar och göra de insatser som krävs, öka genomförandetakten på det arbete som pågår och vidta åtgärder som får effekt både på kort och lång sikt.

SKRIBENTERNA

Niklas Karlsson, riksdagsledamot och partidistrikts ordförande för Socialdemokraterna i Skåne.

Henrik Fritzon, oppositionsråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy