Annons

Annons

Annons

Julen

Till jul klappar hjärtat för gamla Malmö – 18 nya böcker att önska sig

Intresset för Malmös historia befästs även i år av en ny skörd publikationer fyllda av bilder och berättelser från flydda dagar. Här en trave med hårda klappar som passar såväl unga som gamla Malmönissar.

Text

Foto: Hussein El-alawi

Annons

Ett stycke tidningshistoria

Bo Bernhardsson var chefredaktör på Arbetet när tidningen efter 113 år tryckte sin sista upplaga i Malmö den 30 september 2000. "Historien om Arbetet och den sista striden" (Premiss förlag) är hans berättelse om arbetarrörelsen historiska språkrör och flaggskepp, men framför allt om tidningens kamp för sin existens. Här finns också en nyhet: År 1992 fanns det planer på en fusion mellan Sydsvenskan och Arbetet!

Foto: Hussein El-alawi

Din stadsdelshistoria

Den femte delen i serien "Malmö historia – ett magasin om din stadsdel" kom i tryck under det gångna året. Till de fyra tidiga delarna om Limhamn, Rosengård, Kirseberg & Segevång och Lorensborg & Kroksbäck har i år lagts magasinet om Slottsstaden & Kronprinsen.

Annons

Annons

Foto: Hussein El-alawi

Årets Limhamnare

Limhamniana 2021, Limhamns Museiförenings årsbok sedan 1959, bjuder på läsning om autografböcker, brandförsvar, gården Elinelund, flyktingar 1945, hornmusik och mycket annat smått och gott.

Foto: Hussein El-alawi

En judisk historia

Arne Järtelius som tidigare har skrivit flera texter om judarna i Malmö från 1860-talet till 1970-talet. Nu tar han avstamp år 1933 då den Mosaiska församlingen i Malmö hade 600 medlemmar och var inne på sitt sextionde år. Nazisttidens alla avtryck skulle bli en ansträngd tid för församlingen. Om dessa tider och fram till början av 1950-talet handlar "Judar och andra Malmöbor 1933-1951" (Kira förlag).

Foto: Hussein El-alawi

En vänbok

När Roger Johansson, professor vid Malmö universitet och forskningsledare på Institutet för studier i Malmös historia, fyllde 65 år fick han av kollegorna en vänbok. Sedan tidigare i år finns upplagan tillgänglig i bokhandeln. "En historiker korsar sitt spår" (Malmö Universitet) innehåller bland annat artiklar om belägringen av Malmö 1644 och om de två samhällskritikerna August Palm och Nils Herman Quiding, verksamma på 1880-talet.

Annons

Foto: Hussein El-alawi

En skandaltidning under lupp

På 1880-talet fanns flera tidningar i Malmö: Sydsvenska Dagbladet Snällposten, Skånska Aftonposten, Malmös nya allehanda och från 1887 Arbetet. Men ingen tidning var så frispråkig som skandaltidningen Granskaren, "illustrerad veckotidning för skämt och allvar", utgiven av Johan "Janne" Damm med tryckeri på Lugnet. Om Granskaren som samhällsdebattör handlar Aniko Wolfs bok "Samhället sett genom en skandaltidnings förstoringsglas under slutet av 1880-talet i Malmö" (Lunds universitet, Media-Tryck).

Annons

Foto: Hussein El-alawi

Elbogen anno 2020

Varje år sedan 1933 har Malmö kulturhistoriska förening (tidigare fornminnesförening) utkommit med en årsbok. För historieintresserade Malmövänner är den årliga upplagan av ”Elbogen” en höjdpunkt. I år rymmer årsboken bland annat artiklar om beredskapsminnen, en koleraläkares förtida död, utgrävningar av Hamngatan, järnvägsknuten Malmö, första kvinnan i stadsfullmäktige och när Gustav IV regerade från Malmö.

Foto: Hussein El-alawi

En blomsterhandlares liv

Malmö kulturhistoriska förening ger även ut mer fristående böcker, i skriftserien Gryps som nu har kommit till nummer 13. I boken "Blomsterhandlarliv – kvinna och företagare vid Nobelvägen" berättar Ingrid Schwanborg om sin mamma Brita som övertog Nobella Blomsterhandel och blev egenföretagare som 19-åring 1939. Genom boken får man en inblick i ett yrkesliv men också i en familjs vardagsliv i Malmö på 1950-talet.

Annons

Foto: Hussein El-alawi

Vita bussar och bruna busar

Mats Welff växte upp i Slottsstaden. Efter en lång militär karriär var han 2002–2007 regiondirektör i Region Skåne. År 1992 invaldes han som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och har medverkat i olika militära tidskrifter och bokprojekt. "Krigsförbrytaren" (Ekström & Garay) är hans romandebut där en nyskild ingenjör, som var med på den vita bussarna vid krigsslutet, plötsligt en dag i Malmö 1956 känner igen en fruktat SS-officer och krigsförbrytare.

Annons

Foto: Hussein El-alawi

Douglas Palm i ett Malmö i förändring

"Den ofrivillige mördaren" (Historiska Media) är namnet på författaren Set Mattssons nya kriminalroman i historisk Malmömiljö, den sjätte med kriminalassistent Douglas Palm i huvudrollen. Vi är nu framme vid hösten 1956. Palm är nyskild och tar sig an ett nytt mordfall med kopplingar till den blodiga revolten i ungerska Budapest.

Foto: Hussein El-alawi

140 år av plantering och försköning

Den 10 oktober 1881 samlades aderton män Kungsparkens paviljong. Där och då grundades en förening med syfte att skapa en ny skogsplantering. Den folkliga parken som Malmö Planteringsförening ville anlägga invigdes 19 år senare och kom att heta Slottsparken. Sedan dess har föreningen verkat för en skönare stad. Boken "Malmö Förskönings- och Planteringsförening 140 år - 1881-2021" skvallrar om alla oräkneliga avtryck som sammanslutningen har gjort i staden.

Annons

Foto: Hussein El-alawi

En jubileumsårsbok

En präst i Västra Ingelstad fick för 90 år sedan idén om att starta en hembygdsförening för Oxie Härad. Sedan dess har kartan för denna landsbygd ritats om och många socknar i det gamla häradet har blivit inkorporerat i Malmö och har på så sätt blivit en del av stadens historia. Detta jubileumsår utkommer den alltjämt levande Oxie härads hembygdsföreningen med ännu en skrift, i en lång rad av årsböcker, med artiklar som rör Oxie, Valdemarsro, Södra Sallerup, Tygelsjö, Husie, Fosie och Bunkeflo.

Annons

Foto: Hussein El-alawi

Färjorna satte färg på Limhamn

Christer Andréason arbetade nästan tjugo år på färjorna mellan Limhamn och Dragør, mellan åren 1965 och 1984. Denna tid satte outplånliga spår hos honom och inte minst i hans kamera, en liten Leica med vidvinkelobjektiv som ofta låg i hans innerficka under arbetsplatsen. Nu har Christer Andréason samlat faktan, minnena och inte minst bilderna i boken "När färjorna gick" (eget förlag).

Foto: Hussein El-alawi

Socialt liv i 1700-talets Malmö

I 1700-talets pesthärjade Malmö varierade de mantalsskrivas antal mellan cirka 1000 och 4000. Detta århundrade var med andra ord ingen storhetstid i stadens historia. Likväl är det ingalunda en ointressant tid, i synnerhet inte för professor emeritus Lars Edgren som i mer än ett kvartsekel ägnat sig åt att studera den sociala samspel i Malmö vid denna tid. Det har resulterat i boken "Stadens sociala ordning – stånd och klass i Malmö under sjuttonhundratalet" (Lunds universitet).

Annons

Foto: Hussein El-alawi

Från Upplandsgatans horisont

Hembygdstidskriften Byahornet har utkommit sedan 1942 och erbjuder skånsk historia, folkminne och en och annan skröna. Skriften utkommer med fyra nummer per år. Redaktören Bertil Wilhelmsson har tillsammans med Peo Gertsson – båda uppväxta på samma gata i södra Malmö – författat boken "Upplandsgatan – historien om en gata i Malmö och dess omgivningar" (Byahornet) där Södra Förstadsgatan med närområde får sig en historiska genomlysning.

Annons

Foto: Hussein El-alawi

Queera Malmö

Det har länge funnits ett tomrum i Malmös historia. Genom boken "Queera historier från Malmö" (Malmö universitet) vill redaktörerna Matilda Svensson Chowdhury och Pål Brunnström bidra med en historiebeskrivning av Malmös HBTQI-liv. Här finns mycket nutidshistoria men också några texter om äldre dagar. Resultatet är medvetet spretigt och utelämnar ett å annat, exempelvis Malmös första öppet utlevande transperson Tage/Anita.

Foto: Hussein El-alawi

Malmögården Malmgården

Eric Sigfrid Perssons första stora byggprojekt i Malmö blev tillkomsten av Malmgården 1935, ett modernistiskt och funktionalistiskt byggnadsverk som med tiden blev allt mer förbisett. En nyligen utförd fasadrenovering lyfte även intresset och satt fokus på Perssons arbete. Att samtidigt skapa boken "Malmgården 1935 – synkretism och stil inom den tidiga funktionalismen" (Bokförlaget Arena), med Frans Gillberg som redaktör, är inget mindre än pricken över i.

Annons

Foto: Hussein El-alawi

Konstgjuteriets historia

I gamla dagar fanns det många gjuterier i staden, de flesta industriella och några konstgjuterier. Härom året fyllde Rosengrens metallgjuteri 110 år och i år har Konstnärernas kollektivverkstad Monumental med gjuteri firat 50 år, numera i före detta Kürzels textilfabriker på Bragegatan. En bok blev det också: "Boken om gjuteriet" (Bokförlaget Arena).

¨

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan