Annons

Annons

Annons

Annons

Coronapandemin

Vaccinbevis på krogen och tåget får blandad kritik av myndigheter

Restaurangfacket välkomnar vaccinbevis på krogen. Men Företagarna tycker att näringsfriheten hotas. De flesta applåderar regeringens plan på begränsningar för ovaccinerade – men JO är kritisk.

Text: 

De allra närmaste dagarna väntas regeringen presentera förslaget om vaccinpass på krogen. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Annons

”Kan det vara proportionerligt att förbjuda en ovaccinerad person att ta sig till en begravning med tåg eller buss?” skriver Justitieombudsmannen Erik Nymansson.

Detta är inte den enda svagheten som chefs-JO finner i regeringens förslag om vaccinationsbevis för att få tillträde till olika verksamheter. ”Beredningen av förslaget inger betänkligheter”, anser Nymansson.

I en åtgärd som läggs fram de närmaste dagarna vill regeringen att det ska bli möjligt att kräva vaccinationsbevis av den som vill:

• Gå på restaurang eller annan serveringslokal (hämtmat undantagen).

• Träna på gym eller i annan träningslokal.

• Besöka en butik eller annan verksamhet inomhus där det är risk för trängsel.

Annons

• Åka kollektivt om ”linjesträckningen” är längre än 15 mil.

Förslaget har varit ute på en snabb remissrunda där myndigheter och organisationer har fått framföra synpunkter. Ett femtiotal svar har kommit in till regeringskansliet, varav de flesta antingen ger grönt ljus eller inte har några synpunkter.

Annons

De kraftigaste applåderna kommer från Hotell- och restaurangfacket som i vaccinbevisen ser en möjlighet för krogbranschen:

”På detta sätt kan det säkerställas att verksamheterna i besöksnäringen fortsatt kan vara öppna och tillhandahålla en trygghet för gäster och anställda samtidigt som jobben i näringen skyddas.”

Den skarpaste kritiken kommer från Företagarna, som anser att näringsfriheten hotas:

”Företagarna ser med oro på en situation där Sverige under flera år framöver riskerar att få en ordning där möjligheten att bedriva näringsverksamhet kan begränsas kraftigt och med kort varsel.”

Enligt regeringens förslag ska en besökare kunna visa att man ”vaccinerats med det totala antalet doser”. Ett diffust krav, anser Företagarna. Även Svenskt Näringsliv är kritiskt till att så stort kontrollansvar läggs på enskilda näringsidkare.

Erik Nymansson är chefs-JO. Foto: Henrik Montgomery / TT

För inresa till Sverige ska en utländsk medborgare visa att man antingen är vaccinerad, har testat negativt eller tillfrisknat från covid. Chefs-JO anser att motsvarande borde gälla även här.

Annons

”Även i denna promemoria saknas en tydlig redogörelse för varför inte bevis om tillfrisknande kan godtas”, skriver Erik Nymansson.

Annons

Myndigheten för Digital förvaltning DIGG, håller inte med. ”Vaccinationsbevis är den enklaste bevisformen att tillämpa.”

I princip ska alla som reser kollektivt på en ”linjesträckning” längre än 150 kilometer kunna avkrävas ett vaccinationsbevis.

Det kan ”få orimligt negativa konsekvenser för kollektivtrafikresenärerna, som uteslutande reser under kort tid i samma fordon”, anser branschorganet Svensk Kollektivtrafik.

Även Arbetsmiljöverket ser en risk för att ovaccinerade inte kan ta sig till sin arbetsplats.

Folkhälsomyndigheten ges för stor makt, anser JO:

”I praktiken är det Folkhälsomyndigheten som får bestämma om, när och i vilka situationer vaccinationsbevis ska få användas. Det innebär en omfattande delegering av normgivningsmakt från regeringen till en förvaltningsmyndighet över frågor som berör grundläggande fri och rättigheter.”

Annons

Annons

Till toppen av sidan