Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Nu är det fritt fram för länsstyrelserna att godkänna solcellsparker på jordbruksmark.”

För att återupprätta en skyndsam och rättssäker handläggning av tillstånd behöver politiker i regering och riksdag ge länsstyrelsen en tydlig tidsgräns att arbeta mot, exempelvis tre månader, som regleras i lag. Därefter ska ersättning utgå till den som söker tillstånd. Det skriver Anna Werner, vd för Svensk solenergi.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nyligen kom en dom från Mark- och miljödomstolen i Växjö, som slår fast att etablering av en solcellspark på jordbruksmark inte är i strid med hushållningsbestämmelserna i miljöbalken, skriver Anna Werner.

Bild: Bengt Arvidson

Annons

Sverige har nu ett gyllene tillfälle att snabbt öka landets elproduktion, något som skulle leda till lägre elpriser och säkrad elförsörjning. Men istället för att underlätta för den omställning som behövs möts bolag som utvecklar grön energi av en labyrint av byråkrati där nödvändiga beslut från länsstyrelsen dröjer i åratal. Den osäkerhet det medför kostar Sverige enorma belopp i förlorad utveckling och tappade investeringar.

Nu måste regering och riksdag agera för att få i gång en mer omfattande produktion av grön energi, framför allt solkraft.

Sverige står inför stora utmaningar när nu nya sektorer, till exempel transport och industri, ska elektrifieras.

När riksdagen fattade beslut om att all svensk elproduktion ska vara förnybar till år 2040 var det en tydlig signal att hela samhället ska prioritera grön energi. Men det är inte något som alltid återspeglas i länsstyrelsernas hantering av nya projekt som skulle kunna bidra till att öka produktionen av förnybar energi. Det gäller såväl sol- som vindkraft och utbyggnad av elnät.

Annons

Annons

Länsstyrelsen har en viktig roll som uttolkare av gällande miljölagstiftning, att prioritera olika samhällsintressen utifrån miljöbalken. Men länsstyrelsen ska också väga in och fatta beslut utifrån nationella klimatmål och de energibehov som finns idag och framöver. Dessutom bör besluten fattas snabbt, resolut och utan onödig fördröjning. I annat fall är risken stor att den el som behövs inte finns att tillgå.

Nyligen kom en dom från Mark- och miljödomstolen i Växjö, som slår fast att etablering av en solcellspark på jordbruksmark inte är i strid med hushållningsbestämmelserna i miljöbalken och endast innebär en tillfällig användning av marken. Domstolen anser att produktion av fossilfri el i Skåne och minskade koldioxidutsläpp är ett angeläget samhällsintresse.

Rättsläget är nu alltså klarlagt och därmed bör det vara fritt fram för länsstyrelserna att godkänna solcellsparker på jordbruksmark. Det är svårt att förstå att Länsstyrelsen i Skåne väljer att förlänga tiden innan tillstånd bevilja genom förnyade remissrundor och därigenom försena produktionen av den el som södra Sverige så väl behöver.

Att installera solceller på tak är en viktig åtgärd för att uppnå mer grön el. Men större solcellsparker på mark behövs också.

Solcellsparker kan producera stora mängder grön el och anslutas till befintliga elnät i närheten av tätorter. Solkraft är den kraftkälla som snabbast går att upprätta. På 12 till 18 månader kan en solcellspark stå klar.

Annons

Solinstrålningen i södra och mellersta Sverige är i nivå med den i Danmark och norra Tyskland.

Solcellsparker byggs utan statliga subventioner. Marken används varsamt och kan återställas när solpanelerna tas ur drift. Det enda som kan hindra en rejäl utbyggnad är länsstyrelsers obeslutsamhet.

Annons

För att Sverige och svenska företag ska kunna behålla sin konkurrenskraft krävs mer grön el. Alltfler konsumenter och kunder kräver att produktion ska ske med hjälp av grön el.

Grön el utgör motorn i omställningen till ett hållbart samhälle. Solkraft är en lösning som kan aktiveras direkt och bidra till lägre elpriser. Investeringsviljan finns, liksom ett stort intresse från markägare.

För att återupprätta en skyndsam och rättssäker handläggning av tillstånd behöver politiker i regering och riksdag ge länsstyrelsen en tydlig tidsgräns att arbeta mot, exempelvis tre månader, som regleras i lag. Därefter ska ersättning utgå till den som söker tillstånd.

Låt oss alla arbeta tillsammans för en grön och hållbar framtid.

SKRIBENTEN

Anna Werner, vd för Svensk solenergi.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan
Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy