Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Vi i Liberalerna kan stärkta ge oss in i valrörelsen med fokus på ytterligare förbättringar för Malmöborna.”

I det nuvarande politiska styret av Malmö har vi lyckats bryta flera negativa trender, skriver Michael Högberg och Roko Kursar, företrädare för Liberalerna i Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

När Liberalerna är med och styr blir Malmö friare, tryggare och en mer hållbar stad, säger Michael Högberg och Roko Kursar.

Bild: Bengt Arvidson

Annons

Året går mot sitt slut och ett valår väntar. I ett svårt parlamentariskt läge i början av mandatperioden tog Liberalerna ansvar och ingick i ett styre med Socialdemokraterna för att säkerställa stabilitet och liberal politik i Malmö.

I början av december beslutade en stor majoritet på ett utlyst extra medlemsmöte att Liberalerna i Malmö går till val som ett självständigt liberalt borgerligt parti med en handlingskraftig politik för att skapa möjligheternas Malmö.

Liberalerna kan ha samsyn med samtliga partier i enskilda sakfrågor, men förhandlar inte med Sverigedemokraterna eller med Vänsterpartiet. Vi styr helst med andra borgerliga partier, men har också visat att vi kan styra med Socialdemokraterna. Vi kan därför stärkta ge oss in i valrörelsen med fokus på vårt kommunpolitiska handlingsprogram och drygt 100 punkter av ytterligare förbättringar för Malmöborna. Vår liberala kompass är starkt förankrad i politikens mittfåra.

Annons

Annons

I det nuvarande politiska styret av Malmö har vi lyckats bryta flera negativa trender. Behörigheten till gymnasiet har sedan 2018 stigit från 75 till 84 procent, men vi är inte nöjda förrän alla elever klarar skolan.

Vi har utökat lovskolorna och vill bygga vidare med en utvidgad läxhjälp. Lärarna är avgörande för att eleverna ska nå målen och därför ska större fokus läggas på lärarnas arbetsvillkor, till exempel genom försök med tvålärarsystem på utvalda skolor.

Elevers hälsa är prioriterat och dit hör även en aktiv fritid.

Vi har byggt till och förbättrat flera idrottsytor, till exempel har fler fotbollsplaner fått miljövänligt konstgräs.

Vi har också stärkt jämställdheten inom idrotten, men fortfarande är färre flickor än pojkar aktiva och därför vill vi satsa på ledarutbildningar för flickor.

Hälften av alla nya arbeten i Skåne skapas i Malmö. Arbetslösheten sjunker och lägst antal Malmöbor har försörjningsstöd sedan 2011.

Vi ska fortsätta stärka kontrollen av bidrag för att motverka felaktigheter och fusk, samt satsa på yrkesutbildningar med inriktning på bristyrken.

Ingen Malmöbo ska stå utanför arbetsmarknaden på grund av sin bakgrund. Genom att ta vara på stadens mångfald och entreprenörsanda ska trösklarna till arbetsmarknaden sänkas.

För att skapa god välfärd behöver Malmö ett starkt näringsliv. Vi har påbörjat ett reformarbete för att kommunens myndighetsutövning ska bli mer serviceinriktad. Förutom en tillväxtkommission har vi beslutat att inrätta referensgrupper av företag och branschorganisationer under de nämnder vars arbete påverkar näringslivet.

Annons

Vi vill fortsätta arbetet för att fler företag ska växa och vi vill kunna erbjuda företag rabatt om de etablerar sig här och skapar arbetstillfällen.

Annons

På riksnivå har Liberalerna presenterat Förortslyftet – en plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Den innehåller 226 förslag för att stärka trygghet, skola, demokrati och jämställdhet, få fler i egen försörjning och en ny stark social bostadspolitik. Mycket är statens ansvar, men i den mån kommunen kan besluta, vill vi säkerställa att våra förslag genomförs.

Trygghet är en grundförutsättning för frihet. Därför har vi permanentat ”Tryggare Malmö” där kommunen tillsammans med flera myndigheter bedriver tillsynsarbete mot illegala verksamheter.

Ett omfattande samarbete med judiska församlingen finns nu för att motverka antisemitism och vi har infört kommunala ordningsvakter, vars arbete vi vill utvidga i staden.

Vi vill ha fler trygga stråk med kameraövervakning och för att stärka tryggheten och förebygga brott vill vi fortsätta satsa på samarbeten inom BID-systemet (Boende, Integration och Dialog) med lokala aktörer bestående av civilsamhälle, näringsliv, myndigheter, akademi, fastighetsägare och boende.

För att bli en mer inkluderande stad har vi stärkt LSS, sänkt hyran i LSS-boende och infört tillgänglighetssamordnare. Vi vill införa en funktionsrätts- och tillgänglighetsstrategi samt en handlingsplan mot funkofobi. Vi vill tillgängliggöra demokratin genom att partier representerade i kommunfullmäktige ska få stöd för att tillgänglighetsanpassa lokaler och information.

Annons

Vi vill också stärka äldres inflytande och har infört en äldreombudsman. Äldres perspektiv ska i högre grad inkluderas i stadens beslutsprocesser.

Utveckling och ökad digitalisering får inte exkludera årsrika personer. IT-stöd, mötesplatser och äldres valfrihet ska stärkas och det ska vara självklart att människor kan leva de sista åren av sina liv med dem de älskar

Annons

Vi vill därför införa en parboendegaranti i särskilda boenden.

Under vårt styre har 7 000 nya bostäder byggts i Malmö. Vi har möjliggjort 400 nya enfamiljshus och vill fortsätta bygga staden högre där det passar.

Malmö ska bli en mer attraktiv kuststad och fortsätta planeringen av en Öresundsmetro med flera stationer i Malmö.

Malmö utsågs till Sveriges miljöbästa kommun 2021 i tidningen Aktuell hållbarhets årliga rankning och vi vill fortsätta arbetet med att göra Malmö mer miljö- och klimatmässigt hållbart.

När Liberalerna är med och styr blir Malmö friare, tryggare och en mer hållbar stad, där fler barn klarar skolan och färre invånare är utan jobb. Ett liberalt Malmö är möjligheternas stad för alla Malmöbor.

SKRIBENTERNA

Michael Högberg, ordförande Liberalerna i Malmö

Roko Kursar (L), kommunalråd och kommunstyrelsens förste vice ordförande i Malmö

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan