Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Regionerna måste utveckla positiva pandemieffekter.”

Ny teknik räcker inte för att vården ska klara framtidens utmaningar. Det krävs också organisatoriska och strukturella förändringar, skriver Henrik Schildt och Jon Arwidson på revisions- och konsultföretaget PwC.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Pandemin har medfört en omfördelning av sjukvårdens resurser till covidvården, skriver artikelförfattarna.

Bild: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Annons

Pandemin har visat nyttan med digitalisering i hälso- och sjukvården, men också att landets regioner måste vara bättre rustade för att ta tillvara teknikens möjligheter. Det visar en rapport framtagen av PwC i samarbete med läkemedelsbolaget AbbVie och Telia.

Pandemin har medfört en omfördelning av sjukvårdens resurser till covidvården. Kontrollbesök för kroniker har ställts in och patienter med sjukdomssymptom söker inte vård, något som gjort att de som kommer till vården är sjukare och mer vårdkrävande. En redan ansträngd situation har förvärrats. Därför är de lärdomar som pandemin gett viktiga för att det utvecklingsarbete som behövs ska kunna gå så fort som möjligt.

Under pandemins tidiga skede skapade det sätt som sjukvården är organiserad på möjlighet att agera snabbt och ge förutsättningar för att hantera de akuta situationer som uppstod.

Annons

Annons

Gamla revirstrider mellan yrkesgrupper, verksamheter, sjukhus och huvudmän som regioner, kommuner och privata aktörer, lades åt sidan och ersattes med samarbete.

Det uppkomna läget gjorde att sjukvården var tvungen att agera utanför tidigare uppsatta ramar, något som medförde större självständighet.

Detaljstyrning ersattes många gånger med tillit och onödig byråkrati eliminerades. Pandemin skapade påhittighet, en temporär innovationskultur, som gav många värdefulla erfarenheter.

Modern teknik ska användas för att utveckla mer ändamålsenliga arbetssätt i vård och omsorg, samt bidra till ökad kvalitet för patienter och brukare. Trots det går utvecklingen långsamt, framför allt när det gäller införande av nya lösningar och arbetssätt på bred front. En orsak är att de som är ansvariga för vården har svårt att gå från projekt till användning i den ordinarie verksamheten.

Sveriges regioner är duktiga på att ta initiativ till och genomföra projekt, men inte lika bra på att ta tillvara resultaten av dem. Sällan bidrar ett projekt till en permanent förändring.

Om digitaliseringen ska kunna skapa förutsättningar för att hantera vårdens utmaningar framöver måste beslutfattare och strateger, både politiker och tjänstemän, förstå vikten av att hitta de områden där tekniken kan bidra till att ”ge mer vård för pengarna”, utan att den medicinska kvaliteten försämras. Idag finns det få exempel på breda lösningar som avlastar vården och leder till ett minskat behov av resurser och/eller ökad kapacitet.

Annons

Ny teknik som används i befintliga verksamheter räcker inte för att klara vårdens framtida utmaningar. Det krävs organisatoriska och strukturella förändringar. Kan man inte använda resultatet av ett aldrig så bra projekt, är nyttan begränsad.

Annons

När sjukvården är hårt pressad är det naturligt att beslutsfattare söker snabba lösningar och då framstår digitalisering som en enkel väg framåt. Men ett nytt sätt att bedriva vård kräver också andra processer och arbetssätt - inte fler pilotprojekt som slår fast att nya tekniska lösningar fungerar. Arbetet med digitalisering behöver därför skifta fokus från teknisk innovation till organisatorisk innovation. Det är först då tekniken kan bli ett verktyg som underlättar för medarbetarna, skapar värde för patienterna och gagnar hela den svenska sjukvården.

Nu behöver ansvariga politiker och tjänstemän ta krafttag för att inte missa möjligheterna att stärka vården.

SKRIBENTERNA

Henrik Schildt, branschspecialist på hälso- och sjukvård på PwC Sverige.


Jon Arwidson, branschansvarig för hälso- och sjukvård på, PwC Sverige.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy