Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Så bör polisen arbeta för att möta trenderna i samhället."

För att inte ligga steget efter utvecklingen måste såväl politiker som andra beslutsfattare våga tänka långsiktigt - våga ta beslut för framtiden och göra det nu. Helst skulle det ha skett redan i går. Det skriver Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet och Göran Krafft, senior rådgivare, tidigare vid Kairos Future.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Polisen måste bli synlig på nya sätt, skriver artikelförfattarna.

Bild: Anders Malmberg

Annons

Samhället och brottsligheten har på kort tid genomgått stora förändringar och fortsätter att förändras i snabb takt.

I en ny rapport om hur polisyrket måste utvecklas för att möta de omfattande samhällsförändringarna har Polisförbundet i samarbete med analysföretaget Kairos Future identifierat flera stora samhällstrender som påverkar polisen nu och i ännu högre grad framöver:

Ökade krav på offentlig sektor. Flera faktorer, inte minst en åldrande befolkning, ställer större krav på den offentliga sektorn. Om inte tillräckliga resurser tillförs kan det påverka förtroendet och tilliten för de brottsbekämpande myndigheterna och rättssamhället.

Urbanisering. I urbaniseringens spår riskerar de socioekonomiska klyftorna att växa med ökade sociala problem som följd. För polisen innebär urbaniseringen ökade utmaningar att vara ”hela Sveriges polis”.

Annons

Annons

Teknikutvecklingen går allt snabbare. Artificiell intelligens, drönare, självkörande bilar och självständigt ”tänkande” robotar innebär nya möjligheter för polisen när det gäller övervakning, brottsbekämpning och utredning. Men utvecklingen innebär också nya sätt och möjligheter att begå brott. Frågan om den enskildes integritet kontra brottsbekämpandets effektivitet kommer att vara viktig.

Ökad cybersårbarhet. Internet har tillgängliggjort enorma mängder information men har också gjort människor mer sårbara för nätbrott. Det kräver ökad samverkan mellan olika instanser i samhället och större insatser av polisen.

Mer internationell brottslighet. Att brottsligheten har blivit än mer internationell, organiserad och digitaliserad ställer också ökade krav på samverkan. För polisen blir det allt viktigare både nationellt och internationellt.

Trenderna i samhället ställer nya krav på polismyndigheterna och andra brottsbekämpande myndigheter. För att möta och mota de hot och den brottslighet som uppstår behöver polisens arbetssätt och polisrollen utvecklas.

Utifrån bland annat en omfattande enkätundersökning har poliskåren angett hur utmaningarna bör mötas:

Långsiktigt brottsförebyggande arbete behöver prioriteras. Idag är det eftersatt. Relationsbyggandet bör ha en mer central roll i polisyrket.

Digitala kanaler blir allt viktigare. Polisen behöver komma ikapp utvecklingen för att förhindra att digitala zoner blir laglösa arenor i samhället. Här behöver poliskåren stärka sin kompetens rejält.

Annons

Annons

Polisen måste bli synlig på nya sätt. Att vara ”hela Sveriges polis” betyder inte nödvändigtvis ökad synlighet och att poliserna patrullerar gatorna. I en undersökning bland allmänheten är det tvärtom många som uppger att när de ser polisen blir de oroliga att något har hänt. Däremot måste allmänheten vara trygg med att polisen är lättillgänglig och kommer snabbt om den behövs. Därför måste polisen vara mer digital och tillgänglig online. Det ska inte heller finnas några oklarheter kring hur man kontaktar polisen när behov uppstår.

Resurser behövs för kontinuerlig kompetensutveckling. På såväl individ- som organisationsnivå är den viktigaste förmågan för polisen framöver att lära nytt.

Utbildning och forskning. För att vara bättre rustad när nya poliser påbörjar sitt yrke måste grundutbildningen förlängas och akademiseras. Kombinationen med mer komplex brottslighet och ökade krav på offentliga verksamheter innebär också att polisarbete i högre grad måste baseras på forskning och beprövad erfarenhet.

För att inte ligga steget efter utvecklingen måste såväl politiker som andra beslutsfattare våga tänka långsiktigt – våga ta beslut för framtiden och göra det nu. Helst skulle det ha skett redan i går.

SKRIBENTERNA

Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet.

Göran Krafft, senior rådgivare, tidigare vid Kairos Future.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy