Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Sabotagen mot skånsk järnväg måste motverkas nationellt.”

Människor måste kunna lita på att de kan ta tåget – och komma fram i tid, skriver Lars Hansson (C), förste vice ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Såväl kopparstölder som spårspring gör att människor som åker tåg i Skåne drabbas av förseningar och inställda avgångar, skriver artikelförfattaren.

Bild: Emil Langvad

Annons

Svensk järnväg har på senare tid drabbats av otaliga stölder av kopparkabel längs med spåren. Mest drabbade är järnvägssträckor i Skåne, främst i nordvästra Skåne.

Hitttills har till exempel nära tre mil kopparkabel stulits på Rååbanan längs sträckan Helsingborg – Teckomatorp.

Kopparstölderna är kostsamma för samhället. Kabeln måste ersättas, vilket sker med aluminiumkabel som inte är stöldbegärlig, för att järnvägen ska fungera och tågen gå. Dessutom måste ersättningsbussar sättas in på drabbade sträckor så att resenärerna kan komma fram dit de ska. Enbart under 2021 kostade konsekvenserna av kopparstölderna över sex miljoner kronor i Skåne. Pengar som istället hade kunnat gå till att underhålla järnvägen.

Annons

Stölderna är sofistikerade och sker i vissa fall öppet utan att någon runt omkring förstår att en stöld pågår trots att den sker mitt framför ögonen på dem. Ett sådant exempel är den stöld av koppartråd i Helsingborgs centrum vid Johan Banérs gata i början av december, då personer klädd som personal anlitad av Trafikverket för underhållsarbete tog bort kopparkablarna.

Annons

Under senare år har också antalet spårspring ökat kraftigt, alltså att obehöriga rör sig på spårområdet. Det leder till att tågen antingen måste stoppas helt eller köra med kraftigt reducerad hastighet tills polisen sökt av banan och gett klartecken att ingen längre uppehåller sig vid spåren.

Enligt statistik från Trafikverket påverkar obehöriga i spårområden upp till 80 tåg per dag i Sverige.

Såväl kopparstölder som spårspring gör att människor som åker tåg i Skåne drabbas av förseningar och inställda avgångar och därför måste ta ersättningsbussar. Det gör att resenärerna kommer för sent till arbeten, studier, fritidsaktiviteter och hämtningar på förskolor. Bara för att nämna några saker.

På grund av kopparstölder stod tåg i Skåne stilla i 5 000 minuter – det vill säga 3 dagar 11 timmar och 20 minuter – mellan juni 2020 och den 23 oktober i fjol. Allt enligt Trafikverket.

Ett viktigt mål för skånsk kollektivtrafik är att ha en pålitlig tidtabell. Men med de två former av sabotage som spårspring och kopparstölder utgör är det en omöjlighet.

Kopparstölderna leder också till andra risker för allmänheten. När kabeln är stulen är det inte säkert att det upptäcks direkt eftersom elektriciteten söker sig andra vägar och inte genast slutar fungera. Det gör att marken runt spårområdet kan leda ström, något som är livsfarligt för dem som rör sig i området.

Annons

Annons

Som skånsk regionpolitiker och förste vice ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd kräver jag att Sverige på nationell nivå, med regering och myndigheter i spetsen, tar ett krafttag för att motverka det sabotage mot svensk infrastruktur och tågtrafik som spårspring och kopparstölder utgör.

Regeringen bör ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att koordinera och hålla samman ett arbete för att förebygga och hantera sabotaget mot svensk järnväg. Det behövs därför att många olika myndigheter måste vara inblandade, till exempel Trafikverket, Polisen och Tullverket.

Sverige måste kunna stoppa stölderna så att det nationella, och inte minst skånska, järnvägssystemet fungerar. Resenärer, framför allt pendlare, måste kunna lita på att de kan ta tåget – och komma fram i tid.

Det måste till nationella krafttag för att motverka sabotagen mot skånsk järnväg.

SKRIBENTEN

Lars Hansson (C), förste vice ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan