Annons

Annons

Annons

Annons

Coronapandemin

En tredjedel av covidpatienterna vårdas för andra sjukdomar – har ökat med omikron

Av de 78 patienter som under torsdagen låg på Sus Malmös covidavdelningar var 52 inlagda på grund av covid. Resten, en tredjedel, hade lagts in på sjukhus för andra sjukdomar men hade också positivt covidtest.

Text: 

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Under hela pandemin har en viss andel av patienterna vårdats med covid, alltså haft en annan huvuddiagnos men varit smittade.

Att det just nu är så många som 33 procent kan hänga ihop med omikrons mildare sjukdomsbild, eller vara en vaccinationseffekt. Den bedömningen gör infektionsöverläkarna Jonas Cronqvist och Johan Tham på Sus i Malmö, som specifikt har räknat huvuddiagnoserna på sjukhusets covidavdelningar.

– De som ligger inlagda för att de har en covidinfektion – det är framförallt de ovaccinerade, säger Johan Tham.

– Bland dem som har andra sjukdomar, men testat positivt för covid, är det många som är vaccinerade och som inte är så svårt sjuka av covid.

Patienter som läggs in för halkskador, gallbesvär eller hjärtsvikt och visar sig ha covid har sällan lika allvarlig sjukdomsbild. Men alla smittade patienter kräver extra arbetsinsatser, understryker Jonas Cronqvist och Johan Tham.

Annons

Annons

– Undanträngningseffekten för andra patienter på sjukhuset blir ju inte mindre för att vi har två olika grupper med covid. Och vaccinationsbehovet minskar absolut inte! säger Jonas Cronqvist.

Hos dem som är inlagda på iva eller intermediärvård, steget under iva, med covidinfektion är det i stort sett alltid covid som är huvudorsak till vården.

Bild: Hussein El-Alawi

Patienter med covid som är inlagda av en annan orsak medför en ökad påfrestning på sjukvården när de testar positivt för infektionen, säger Ulf Karlsson, läkare och forskare på Vårdhygien Skåne och infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Orsakerna är flera:

• Man måste vidta en rad åtgärder som gör att vårdarbetet blir jobbigare och tar längre tid.

– Alla moment måste utföras på ett smittsäkert sätt. Patienterna måste placeras så att de avskiljs från icke smittade och personalen måste använda förstärkt skyddsutrustning som högfiltrerande andningsskydd och visir, säger Ulf Karlsson.

• Man måste provta alla som har varit i kontakt med den som testat positivt.

– Om smittan upptäcks på sjukhuset och andra patienter kan ha blivit exponerade måste man ofta upprepat testa alla som kan ha blivit utsatta för smitta – i första hand de övriga patienterna på salen, men ibland kan det innefatta samtliga på en drabbad avdelning inklusive personalen.

Annons

– När en inneliggande patient testar positivt för covid måste man också ta reda på om personen haft smittan med sig utifrån eller har smittats på sjukhuset.

Annons

Ulf Karlsson, läkare och forskare på Vårdhygien Skåne och infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus.

Bild: Daniel Rydén

• Man måste isolera alla patienter som kan vara smittade.

– Om en insjuknad har legat på en sal med fyra patienter är de andra tre mycket exponerade. Dessa patienter ska inte smitta andra i sin tur. Då måste man snabbt flytta ut dem och helst lägga dem på olika enkelrum.

• Man måste hitta sjukrum att vårda de isolerade i.

– Fler rum måste tas i anspråk. Och det är brist på enkelrum på sjukhuset, säger Ulf Karlsson.

• Att flytta den smittade till en särskild covidavdelning är inte alltid möjligt när patienten behöver vård för något helt annat.

– Vårdas man för en annan medicinsk indikation kan man behöva vårdas på den avdelning där man hör hemma. Patientsäkerheten får ju aldrig äventyras. Det innebär att man måste hitta säkra rum också på avdelningar som inte är covidavdelningar.

– Där bör ventilationen vara god och man kan då behöva använda sig av flyttbara högfiltrerande luftrenare.

Resultatet är ett tufft och krävande pussel, summerar infektionsläkaren.

– Det blir mycket logistik kring detta. Men jag ser en väldig kompetens i vården när det gäller att planera för det.

Annons

Bild: Johan Nilsson/TT

De som vårdas för svår covid idag är så gott som uteslutande ovaccinerade, säger Ulf Karlsson.

– Det blir ingen rättvisande bild när man säger att även vaccinerade vårdas på sjukhus. De är oftast inte där för covid i sig. Och de behöver sällan vårdinsatser just för covid.

Annons

Vaccinet har en väldigt potent effekt mot allvarlig sjukdom, noterar läkaren.

– De som är allvarligt sjuka och behöver syrgasbehandling och intensivvård är ovaccinerade –  men dessutom har de än så länge inte omikron.

– Det kommer säkert att ändras framöver men ser man på de svårt sjuka just nu så är det varianten delta.

Läs mer: Region Skåne: ”Ett mått på vårdplatstrycket, inte aktuell smittspridning”

Annons

Annons

Till toppen av sidan