Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta.”

Vi vill ha ett stort psykiatrilyft i Skåne, skriver Mätta Ivarsson och Louise Arndt, Miljöpartiet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Alliansen försöker ge sken av att den satsar på psykiatrin, skriver artikelförfattarna.

Bild: Johan Nilsson

Annons

Coronapandemin har ställt psykiatrin inför stora utmaningar, påpekar fyra företrädare för den styrande alliansen i Region Skåne (29/12 2021). Men de ”glömmer” att berätta att deras egen politik varit en bidragande orsak till psykiatrins utsatta läge.

Larmrapporterna om en ökande psykisk ohälsa duggar tätt. Söktrycket till barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, i Skåne har ökat med nästan en tredjedel på bara ett år. Andelen tjejer och killar i årskurs sex som medvetet har skadat sig själva har fördubblats på fem år enligt den folkhälsorapport som Region Skåne publicerade i höstas.

Annons

I ett sådant allvarligt läge krävs rejäla satsningar på psykiatrin. Men istället för att ta problemen på allvar rivstartade alliansen den här mandatperioden med stora sparkrav på den offentliga psykiatrin i Skåne. Därefter har verksamheten underfinansierats år efter år. Därför är det inte konstigt att psykiatrin står inför stora utmaningar. Det hade den gjort även utan pandemin.

Annons

Alliansen försöker ge sken av att den satsar på psykiatrin. Men det räcker att läsa de beslut som allianspartierna fattar i Region Skånes psykiatrinämnd för att se att de så kallade satsningarna är långt ifrån tillräckliga.

I den internbudget för 2022 som nämnden antagit konstateras att det finns risk för att pengarna inte räcker. Några verksamhetsområden går med betydande underskott och det krävs sannolikt fortsatt stram kostnadskontroll, skrev nämnden när beslutet togs.

En stor del av de extra resurser som Bup tillförs i år äts upp av tidigare års underskott. Satsningarna på vuxenpsykiatrin är försvinnande små. Alliansens så kallade satsning på äldrepsykiatrin är inte på mer än drygt sex miljoner kronor.

Med tanke på hur utbredd den psykiska ohälsan är i samhället kan Miljöpartiet bara beklaga att alliansens ambitioner inte är högre. Mest anmärkningsvärt är det när alliansföreträdarna tar upp Skånes Mariamottagningar, som hjälper barn och unga med alkohol- och drogmissbruk.

Drogmissbruket går ner i åldrarna. Söktrycket har ökat med nästan 85 procent på mottagningen i Lund sedan 2019, enligt alliansen. I Malmö är ökningen 50 procent på ett år.

Med det som bakgrund är det självklart att verksamheten i Skåne behöver byggas ut. Men istället avsätter alliansen inte mer än två miljoner kronor till nya satsningar på Mariamottagningarna. Det är inte ens hälften av vad en majoritet av allianspartierna gav i stöd till två krisande flygplatser i början av pandemin.

Annons

Annons

I december röstade allianspartierna med stöd av Sverigedemokraterna ned Miljöpartiets förslag att kraftigt bygga ut Mariamottagningarna i Skåne. Miljöpartiet föreslog ytterligare en mottagning i Malmö – alliansen valde att inte säga ja till det. Vi föreslog också mobila mottagningar i kommuner som saknar en egen fysisk mottagning. Alliansen valde att inte säga ja till det heller. Vi föreslog att Region Skåne ska titta på hur Mariamottagningarna kan stärkas på bästa sätt – inte heller det ville alliansen bifalla.

Om våra förslag förverkligades skulle hälso- och sjukvården i Skåne kunna hjälpa många fler barn och unga som hamnat eller riskerar att hamna i ett missbruk. Det förebyggande arbetet på skolor och på andra platser där ungdomar rör sig hade kunnat stärkas.

I jämförelse med de andra storstadsregionerna har ungdomarna och de unga vuxna som mottagningarna i Malmö möter ofta ett tyngre missbruk och större sociala problem, enligt de jämförelserapporter som regelbundet görs mellan mottagningarna i Malmö, Göteborg och Stockholm. Trots det är de skånska mottagningarna både färre och betydligt mindre jämfört med i Stockholm och Göteborg.

Narkotikan skördar liv, slår sönder familjer och göder kriminella gäng. Med tanke på hur mycket missbruket kostar samhället, både i mänskligt lidande och i samhällskostnader, är det svårt att förstå varför alliansen väljer att snåla på Mariamottagningarna.

Miljöpartiet vill se en annan politik i Region Skåne. Vi vill ha ett stort psykiatrilyft, där psykisk ohälsa tas på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta. Med utökade resurser kan personalens arbetsmiljö förbättras, rekryteringen av ny personal underlättas och köerna för den som behöver vård kortas.

Annons

Annons

Efter tre år med alliansen vid rodret i Region Skåne är det bara att konstatera att Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna är bra på att skriva debattartiklar, men betydligt sämre på att leverera verklig förbättring när det gäller psykiatrin i Skåne.

SKRIBENTERNA

Mätta Ivarsson (MP), gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Louise Arndt (MP), ledamot i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Till toppen av sidan