Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Dela inte upp Öresund. Behovet av samordning är akut.”

Gör Öresund till en gemensam nationalpark, skriver styrelsen för den ideella och oberoende organisationen Öresundsfonden, som består av personer som arbetar eller har arbetat med miljöfrågor knutna till Öresund.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Om Öresund blir nationalpark kan det höja regionens status internationellt, skriver artikelförfattarna.

Annons

Danmark har nyligen börjat planera för att göra sin del av Öresund till en nationalpark. Länsstyrelsen Skåne har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till utökat skydd av den svenska delen av Öresund, som istället utmynnar i flera små naturreservat i Sundet. Det ska redovisas till regeringen i februari.

Om Länsstyrelsens förslag blir verklighet delas alltså Öresund upp – på dansk sida en nationalpark och på svensk sida ett antal små splittrade naturreservat. Det kan skapa kaos eftersom bestämmelserna kan vara helt olika, dels mellan dansk och svensk sida, dels mellan olika naturreservat på den svenska sidan. Ett exempel på det förstnämnda är att fiskereglerna skiljer sig åt. Ett annat är lagstiftning/praxis för sandsugning och dumpning av muddermassor, aktuellt nu när en ny stadsdel i Köpenhamn, Lynetteholmen, anläggs som en utfyllnad av en grund havsbotten. Muddermassorna därifrån ska dumpas i Kögebukten i närheten av det unika svenska Natura 2000 området vid Falsterbo.

Annons

Annons

Detta visar ett akut behov av samordning mellan Danmark och Sverige när det gäller förvaltningen av det gemensamma farvattnet Öresund. Istället för ett uppdelat Öresund behövs i första hand gemensamma övergripande bestämmelser för hela Sundet.

En nationalpark kan höja hela Öresundsregionens status internationellt. Ett gemensamt beslut kan tas i form av ett bilateralt avtal. Om det är svårt att genomföra exakt samma bestämmelser av formella skäl bör de båda länderna ta beslut om en nationalpark var för sig på respektive sida. Då kan mindre anpassningar ske med respekt för att nationalparksbegreppet trots allt skiljer sig något åt i de båda länderna.

En anledning till att Länsstyrelsen Skåne anser att Öresund inte kan bli nationalpark på svensk sida är sjöfarten genom Sundet. Men i den marina nationalparken Kosterhavet i Bohuslän är det i vissa delar till och med tillåtet att tråla.

En annan invändning är skillnaderna mellan dansk och svensk lagstiftning när det gäller nationalparker. Men nationalparken Vadehavet längs Nordsjökusten omfattar tre länder, Danmark, Tyskland och Holland. I Kosterhavet/Ytre Hvaler är två länder, Sverige och Norge, involverade.

En tredje invändning är att kommunerna är markägare, ett problem som också fanns vid bildandet av Kosterhavet men gick att lösa genom avgränsningar.

Begreppet nationalpark är vida känt internationellt och kan innebära mycket positivt för hela regionen. Det har till exempel varit fallet när det gäller Kosterhavet och Vadehavet.

Annons

Öresundsfonden har länge kämpat för att Öresund i sin helhet skall bli en nationalpark med gemensamma bestämmelser för hela området – allt ifrån exploatering av miljön till utsläpp och fiske.

Annons

Utfyllnader är största hotet mot Öresund. Då försvinner havsmiljön för alltid. Bara den senaste utfyllnaden norr om Köpenhamn, fram till 2014, innebär sannolikt förlust av miljontals uppväxande fiskar årligen. Utfyllnaden innebär också att området blir fattigare på marina djur och växter. Öresund är dessutom viktigt för Östersjöns saltbalans och syresättning, något som minskar för varje utfyllnad som görs.

Sundet kan också fungera som en refug för hårt trålade fiskbestånd och är därmed viktigt även i större perspektiv. Nu är flera utfyllnader på gång.

Ett annat hot är om en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör anläggs i form av en sänktunnel. Det skulle förändra norra Öresund och bland annat bli förödande för Knähaken, ett marint och kommunalt naturreservat i Helsingborg.

Öresund är unikt i sitt läge mellan ett av världens största brackvattenhav och världshavet och väl värt att bli nationalpark. Redan vattnet i sig är unikt med två hav ovanpå varandra, skilda av en av världens skarpaste skiktningar mellan olika vattenmassor. Det ger i sin tur upphov till ett unikt koncentrat av de olika naturmiljöer som går att finna längs svenska och danska kuster. Ett trålförbud som infördes 1932 har inneburit att bottnar och fiskbestånd påverkats ovanligt lite jämfört med omgivningarna, där frekvent trålning har bidragit kraftigt till utarmade fiskbestånd. Öresund skulle kunna bli den första nationalparken med långvarigt trålförbud.

Annons

Sverige och Danmark måste komma överens om hur framtidens Öresund ska se ut. Det unika Sundet borde göras till en gemensam nationalpark.

SKRIBENTERNA

Birger Emanuelsson

Lars Eriksson

Peter Göransson

Sven Bertil Johnson

Josephine Karlfelt

Widar Narvelo

Olle Nordell

Lars Nerpin

Styrelsen för Öresundsfonden

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan
Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy