Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Alliansen accepterade att barn helt i onödan tvingades vänta 15 månader på hjälp.”

Socialdemokraterna vill avsätta mer pengar för att finansiera fler anställda och en bättre psykiatrisk vård för alla som behöver det, skriver Maria Wharton Stjärnskog (S) andre vice ordförande i Region Skånes psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Jag vill särskilt uppehålla mig vid alliansens så kallade satsning på barn- och ungdomspsykiatrin, Bup. När det gäller den är avståndet mellan verklighet och retorik särskilt stort, skriver Maria Wharton Stjärnskog.

Bild: Jessica Gow/TT

Annons

Pandemin har ställt den skånska psykiatrin inför stora utmaningar, påpekar fyra företrädare för den styrande alliansen i Region Skånes psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd (Aktuella frågor 29/12). Det är ett helt korrekt konstaterande. De understryker också att de inte accepterar att barn förlorar år av sin uppväxt i väntan på hjälp. Det stämmer däremot inte alls.

Alliansen valde att låta barn och ungdomar i behov av adhd-utredning och -behandling vänta 15 månader längre än de hade behövt. Skälet var att alliansen till varje pris vill privatisera vården, istället för att låta Region Skånes egen psykiatri sköta den, trots att Region Skånes tjänstemän bedömde att den egna psykiatrin hade använt pengarna bättre.

Annons

Annons

Satsningen på neuropsykiatriska utredningar och behandling gjordes inte, som företrädarna för alliansen försöker framställa det, i budgeten för 2022, utan redan i föregående års budget. Socialdemokraterna var överens med alliansen om att det behövdes, men ville att pengarna, 50 miljoner kronor, skulle gå till den psykiatri som Region Skåne driver i egen regi. Det hade också medfört att de avsatta pengarna till neuropsykiatriska utredningar och behandling hade kunnat börja användas i januari 2021.

Men satsningen var bara intressant för alliansen om privata företag skulle kunna göra vinst på den. Därför drogs en tidskrävande upphandlingsprocess igång. Till slut lyckades alliansen sluta avtal med två utförare, som börjar arbeta i april i år.

Alliansen accepterade alltså att barn helt i onödan tvingades vänta 15 månader på hjälp, bara för att mer vård skulle kunna privatiseras. Nu försöker de fyra företrädarna för alliansen hävda motsatsen, att den agerar snabbt och inte accepterar att barn förlorar år av sin uppväxt i väntan på hjälp. Men handlingar väger tyngre än ord.

Jag håller också med om den kritik som de två miljöpartisterna Mätta Ivarsson och Louise Arndt framför mot alliansen, att budgeten för psykiatrin i Region Skåne är otillräcklig (Aktuella frågor 18/1). Men jag vill särskilt uppehålla mig vid den så kallade satsningen på barn- och ungdomspsykiatrin, Bup. När det gäller den är avståndet mellan verkligheten och alliansens retorik särskilt stort.

Annons

Annons

De fyra företrädarna för alliansen hävdar att de tillför 30 miljoner i budgeten för 2022, men utelämnar två betydelsefulla omständigheter Den första är att löner och priser stiger varje år, samtidigt som befolkningen växer. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, måste därför sjukvårdens resurser öka med 2,9 procent i år, bara för att hålla samma nivå som 2021. För BUP i Skåne innebär det ungefär 14,4 miljoner kronor.

Den andra saken är att Bup går in i 2022 med ett underskott på 18,7 miljoner, eftersom alliansen snålade redan i budgeten för 2021.

För att Bup ska kunna bedriva samma verksamhet i år som i fjor behövs alltså ett tillskott på totalt 33 miljoner kronor. Alliansen avsätter 30 miljoner, alltså 3 miljoner mindre än vad som krävs för att år hålla i gång den verksamhet som fanns i fjor.

Alliansen är alltså fräck nog att kalla en besparing för en satsning.

Med Socialdemokraternas förslag till budget hade Region Skånes psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd haft ytterligare 34,3 miljoner att fördela, utöver de ”satsningar” som alliansen gör. Det hade räckt till att täcka hålet på 3 miljoner i BUP:s budget, men också för att finansiera mer verksamhet, fler anställda och en bättre psykiatrisk vård för alla som behöver det.

SKRIBENTEN

Maria Wharton Stjärnskog (S), andre vice ordförande i Region Skånes psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan
Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy