Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Sverige får inte tystna inför Kinas övertramp.”

Kinas agerande mot Litauen är inte en isolerad händelse utan en strategisk manöver från en snabbt växande diktatur, skriver Jörgen Warborn (M), EU-parlamentariker.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Taiwans president Tsai Ing-wen under ett möte i Taipei med representanter för Baltikum. Till vänster sitter Matas Maldeiki, ledare för den litauiska delegationen. EU måste stödja Taiwan som blir allt hårdare utsatt av Kina, skriver Jörgen Warborn. Foto: Taiwans presidentkansli

Annons

Medan Kina framåtlutat och aggressivt ökar sina maktanspråk i världen lutar sig den svenska regeringen tillbaka, trots att flera allvarliga händelser i närtid borde få regeringen att skärpa landets linje mot kommunistregimen.

Sveriges handel med Kina har ökat dramatiskt under det senaste årtiondet. Tack vare det och möjligheten att etablera sig i Kina har många svenska företag vuxit. Det är bra på alla sätt och Sverige ska jobba hårt för att behålla och förbättra handelsförbindelserna. Men det får inte innebära att Sverige tystnar inför oacceptabla kinesiska övertramp.

Sverige och EU ska inte vara naiva och därför är det oroväckande att Sveriges regering inte tydligare tar Kinas hot mot världsordningen på allvar.

Annons

Kina är ingen riktig marknadsekonomi och absolut ingen demokrati, utan en kommunistisk diktatur. Det är ytterst viktigt att den fria världen förmår att vara tydlig med vilka spelregler som gäller, och med full kraft stödjer demokratiska länder, liksom dem som kämpar för demokrati i Kina.

Annons

Efter att Litauen stod upp för det demokratiska Taiwan genom att öppna handelskontor i Taiwan och ett representationskontor i Vilnius, utsätts landet för allt hårdare politiska påtryckningar från det kommunistiska styret i Peking som vill lägga Taiwan under kinesisk kontroll. Till exempel vägrar det kinesiska tullverket att utföra tullklarering och släppa igenom varor som ska till Litauen, som straff för att landet stärker banden till Taiwan.

Kina blockerar inte bara Litauens export utan även varor från andra EU-länder som är tillverkade av litauiska komponenter, något som bland annat kan drabba svenska företag. Konflikten mellan Kina och Litauen spiller därmed över på det svenska näringslivet och på globala handelsförbindelser. Samtidigt fortsätter Kina att störa den regelbaserade världsordningen och använda handel och diplomatiska förbindelser som vapen för att få andra länder att underkasta sig Kinas villkor.

Kinas agerande mot Litauen är inte en isolerad händelse utan en strategisk manöver från en snabbt växande diktatur som agerar mot fria och demokratiska länder i uppenbart brott mot den internationella världsordningen.

När diktaturer hotar och diskriminerar kan inte Sveriges regering och EU:s ledning stillatigande se på. De ska inte vika en millimeter när det gäller att försvara sina handelsintressen och demokratiers rätt att själva styra utvecklingen i sina länder utan kinesisk inblandning.

Annons

EU har nyligen presenterat ett förslag om ett instrument mot ekonomiskt tvång som möjligen kan stävja Kinas utpressningsförsök mot unionens medlemsstater, men det är ännu under förhandling och ska tröskas genom EU-maskineriet. Förslaget måste dessutom balanseras noga så att det inte riskerar att strypa medlemsstaternas handel med omvärlden.

Annons

Protektionism är inte lösningen på den utmaning Kina står för. EU måste på samma gång säkra öppenhet mot omvärlden och se till så att regelbrott får konsekvenser. Rättvis handel på lika villkor är den bästa vägen till välstånd och internationell avspänning.

Kravet på Kina måste vara att regimen följer samma regler som andra länder inom Världshandelsorganisationen rättar sig efter. Med viljan till internationellt inflytande följer ansvar, och det måste gälla även Kina.

Behovet av ett starkt transatlantiskt samarbete med global räckvidd som främjar demokrati, frihandel och står upp mot auktoritära stater är större än någonsin. Det uppstartade handels- och teknikrådet mellan EU och USA kan vara ett sätt att fördjupa dialogen och ta itu med Kinas orättfärdiga agerande.

EU måste stödja Taiwan som blir allt hårdare utsatt för kinesiska provokationer och påtryckningar.

EU bör stärka förbindelserna med Taiwan och sträva efter ett utökat partnerskap. Det innebär att arbetet med ett bilateralt investeringsavtal ska fullföljas. Sverige bör också driva på för ett frihandelsavtal mellan EU och Taiwan.

EU ska vara den ledande kraften för den regelbaserade världsordning som finns för handel. En stark reaktion på EU-nivå är nödvändig för att skicka en signal till Kina om att maktpolitiskt motiverade ekonomiska påtryckningar är oacceptabla och inte tolereras.

SKRIBENTEN

Jörgen Warborn (M), EU-parlamentariker i handelsutskottet.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan