Annons

Annons

Annons

Köpenhamns nya halvö

Naturförening hoppas på EU i kamp mot dumpning

Falsterbonäsets naturvårdsförening anmäler dumpningen av muddermassor från danska Lynetteholm till EU-kommissionen och svenska åklagarmyndigheten för miljömål.

Text

Daniel Johnsson är ordförande i Falsterbonäsets naturvårdsförening.

Bild: Privat

Annons

Dumpningen av 1,5 miljoner ton massor sker på danskt vatten i södra delen av Öresund i samband med bygget av den konstgjorda ön Lynetteholm i Köpenhamn.

Massor ska dumpas bara två kilometer från svenskt vatten och ett område som är miljöskyddat som Natura 2000-område.

Dumpningen har lett till protester eftersom massorna delvis är förorenade och sediment väntas spridas med havsströmmar.

”Risken är alltså uppenbar att sedimentet kommer driva vidare. Det är först om 20 procent sediment når svenskt vatten som en reglering kan bli aktuell enligt gällande avtal. Detta anser bland andra Länsstyrelsen är alldeles för höga volymer och sedimentet bör istället lagras på land”, skriver föreningen i ett pressmeddelande.

Annons

Föreningen oroas över risker för skador på djur- och växtliv och har nu gjort en anmälan till EU-kommissionen och svenska åklagarmyndigheten för miljömål.

Annons

– Naturskyddsföreningen centralt rådde oss att anmäla till EU-kommissionen direkt. Då hade vi redan fått iväg en anmälan till åklagaren. Så vi gjorde både och, säger Daniel Johnson, ordförande i FNF.

För säkerhets skull har föreningen även på egen hand anmält ärendet till EU-kommissionen.

FNF grundar sin anmälan på EUs fågeldirektiv samt art- och habitatdirektiv som reglerar bestämmelserna och skyddet för Natura 2000.

– Det innebär att åtgärder som kan påverka Natura 2000-områden måste ha tillstånd. Den myndighet som kan dela ut tillstånd är den svenska Länsstyrelsen. Och Länsstyrelsen har inte gett den danska staten ett sådant tillstånd, säger Daniel Johnson.

Han hänvisar även till Århuskonventionen.

– Vid gränsöverskridande verksamhet ska föreningar och sakägare ha möjlighet att på verka juridiskt. Därför har vi vänt oss till EU-kommissionen så att den får titta på den juridiska processen.

Fakta

Länsstyrelsen ser tre risker

I ett yttrande i början av 2021 pekade Länsstyrelsen i Skåne ut tre miljörisker med Lynetteholmprojektet.

1. Spridning av förorenat sediment. I den första fasen av öbygget konstrueras en undervattensvall som ska omsluta den 280 hektar stora konstgjorda halvön.

1,5 miljoner kubikmeter bottensediment ska tas bort. Det mesta är enligt By og Havn tillräckligt rent för att kunna dumpas i havet, på två utvalda platser i Kögebukten. Länsstyrelsen i Skåne ser risken att förorenat sediment sprids över större områden och till svenska vatten. Bedömningen är att Natura 2000-områden som Falsterbohalvön kan ta skada.

2. Förändrat flöde i Öresund. Risken, enligt Länsstyrelsen, är att Lynetteholm påverkar flödet genom Öresund – och hotar tillförseln av syrerikt vatten till Östersjön. Nu pågår en särskild, oberoende, utredning av påverkan på vattenflödet.

3. Förlust av ålgräs och havsväxtmiljöer.

Viktiga ålgräsbestånd vid och i Köpenhamns hamninlopp hotas enligt Länsstyrelsen. Men Länsstyrelsen har bedömt att det är svårt att bevisa tydlig påverkan och har därför släppt den punkten i samrådet om miljörisker.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan