Annons

Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Bygg högt och modernt och gör Malmö attraktivare som kuststad.”

Att Malmö ska byggas på ett sätt som möjliggör att till exempel ett par med högkvalificerade arbeten kan promenera 15 minuter till de huvudkontor de jobbar på är inte realistiskt eller önskvärt. Det skriver Simon Chrisander (L), kommunalråd för stadsbyggnad och miljö i Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

På Davidshalls torg ska vi undersöka möjligheten att flytta parkeringarna under marken för att möjliggöra mer liv och grönska på torget, skriver artikelförfattaren.

Bild: Therese Thomasson

Annons

Det är glädjande att skiljelinjer förtydligas i debatten om hur stadskärnor och städer kan bli mer attraktiva.

Johan Anselmsson, professor i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, efterlyser en syn där stadskärnan får större möjlighet att fungera som ekonomisk motor (Aktuella frågor 5/1). För att det ska kunna ske i Malmö är fyra aspekter särskilt viktiga:

1. Bättre förutsättningar för Malmös näringsliv. En stor del av ett attraktivt stadsliv skapas av företagare som driver restauranger, kaféer, handel och affärer. Det mesta av den kommunala välfärden – skola, vård och omsorg – som människor i Malmö tar del av skapas av näringslivet. Därför måste de politiker som styr staden se till att förstå näringslivets situation, dess utmaningar och vad det behöver från kommunen för att lyckas.

Annons

Annons

Som en av de politiker som nu styr Malmö är jag fullt medveten om de undersökningar som visar att staden har stora möjligheter att skaffa sig ett bättre företagsklimat. Det är därför vi i kommunledningen, Socialdemokraterna och Liberalerna, har bestämt att stadens myndighetsutövning där näringslivet är i kontakt med kommunen ständigt ska mätas, utvärderas och förbättras.

Stadens kommunikation med näringslivet ska bli tätare genom de referensgrupper som ska skapas i år. I dem ska företrädare för staden och näringslivet på ett informellt sätt bygga förståelse för varandras situation. En tillväxtkommission, där representanter från universitetsvärlden och näringslivet ingår, är också i full gång.

Företrädare för staden bör också likt en väloljad sälj- och marknadsorganisation ha återkommande kontakt med attraktiva företag för att locka dem till Malmö. De bör få ett tydligt erbjudande som innehåller möjlig plats för lokaler och flexibla lösningar som kan hjälpa dem att etablera sig i staden. Det går inte bara att förlita sig på att Malmö har ett bra geografiskt läge.

Anton Sauer och Martin Molin, företrädare för Centerpartiet i Malmö, vurmar för 15-minutersstaden, där nödvändig handel och service, rekreation, kultur och nöjen finns inom promenadavstånd i hela staden (Aktuella frågor 24/1). Att Centerpartiet var med och stoppade en detaljplan som innehöll möjlighet till 200 arbetstillfällen i Oxie gör att jag tvivlar på att de två centerpartisternas retorik ger utdelning i handfasta beslut.

Annons

Att Malmö ska byggas på ett sätt som möjliggör att till exempel ett par med högkvalificerade arbeten kan promenera 15 minuter till de huvudkontor de jobbar på är inte realistiskt eller önskvärt. Att sträva efter att människor bara håller sig i sitt eget område i staden är inte heller bra, varken för att minska segregationen eller för att det ska gå att ta del av större evenemang som konserter, opera eller teater.

Annons

2. Mer grönska och attraktiva mötesplatser i staden. Psykiskt välbefinnande och miljön gynnas av att det finns många gröna inslag i en stad. Miljöpartiet hade kommunalrådsposten för stadsbyggnad i Malmö under många år. Därför är det lite märkligt att Karin Svensson Smith, sammankallande i Miljöpartiets nationella klimatnätverk, beklagar sig över att jordbruksmark används till ytor där företag får etablera sig och att grönytor tas i anspråk för byggen (Aktuella frågor 17/1). Just en sådan politik fördes under den period Miljöpartiet ingick i Malmös politiska styre.

När Liberalerna nu förfogar över posten som kommunalråd för stadsbyggnad har vi tillsammans med Socialdemokraterna höjt kraven på att inkludera grönytor i nybyggda områden med 20 procent. Ambitionen och förverkligandet när det gäller att planera träd har ökat väsentligt. Direktiv om att göra Malmös torg grönare har också utfärdats. Själv hoppas jag att mitt förslag på en sommargata i Limhamn ska resultera i en mötesplats där uteserveringar och grönska får finnas under kommande somrar. På Davidshalls torg ska vi undersöka möjligheten att flytta parkeringarna under marken för att möjliggöra mer liv och grönska på torget.

Annons

Jag är också stolt över att Malmös nuvarande politiska styre har klubbat ett naturreservat på Klagshamnsudden och beslutat att i Hyllie bygga den största parken på 25 år i staden.

3. Bygg högt och modernt i lägen nära knutpunkter för kollektivtrafik. Med nuvarande tillväxt blir Malmö en halvmiljonstad runt 2050. För att staden inte ska sprida sig ut på åkermarken behöver Malmö byggas på höjden i de lägen där det passar. Undersökningar som Malmö stad gjort visar att en tydlig majoritet av Malmöborna är positiva till att bo i högre hus. Under tidigare mandatperioder har det politiska styret i Malmö ofta fastnat i att som högst tillåta mellan fyra och sex våningar. Under denna mandatperiod satsar vi på att bygga högre.

Annons

4. Gör Malmö attraktivare som kuststad. Stadens ypperliga läge vid Öresund bör, parallellt med stadskärnan, användas på ett sätt som gör staden än attraktivare för Malmöborna och besökare. I år investerar tekniska nämnden mer än 50 miljoner kronor i offentlig miljö för att göra just den inriktningen till verklighet. I genomtänkt balans med naturen kan kuststräckan, hamnområden och kanaler göras mer tillgängliga för Malmöborna med mötesplatser som bad, restauranger och kaféer.

SKRIBENTEN

Simon Chrisander (L), kommunalråd för stadsbyggnad och miljö i Malmö.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan