Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Så kan prisskillnaderna mellan elkunder i Sydsverige och övriga landet minska.”

Höga elpriser i södra Sverige bör bli en politisk väckarklocka, skriver Åsa Pettersson och Anders Karmehed, Energiföretagen.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Just nu är havsbaserad vind den snabbaste lösningen på Sveriges ökande behov av el, men det hjälper inte att det ”bara” tar omkring tre år att bygga vindkraftparkerna, när tillståndsprocesserna tar mer än dubbel så länge., skriver artikelförfattarna.

Bild: Ingemar D Kristiansen

Annons

Elkunder i södra Sverige fick i fjol se rekordpriser och årets januariräkning var den högsta någonsin för många hushåll.

Orsaken till pristopparna i Sverige var framför allt höga naturgaspriser i Europa, men för södra Sverige också brist på lokal elproduktion liksom brister i stamnätets överföringskapacitet från de norra till södra delarna av landet. Och även om priset är resultatet av en fungerande marknad, så är en rimlig prisnivå nödvändig för den elektrifiering som behöver ske i hela samhället på grund av klimatförändringarna.

Tyvärr finns det ingen enkel snabb lösning som kan få ner elpriserna. Att just nu fastna i en diskussion om vilken sorts elproduktion som är bäst är lönlöst. Dagens lagstiftning gör att samtliga former av elproduktion, liksom elnät, tar lång tid att bygga.

Annons

Vår förhoppning är att de höga elpriserna kan fungera som en väckarklocka för att illustrera de politiska beslut som måste till för att Sverige ska klara att möta det kraftigt växande behovet av el.

Annons

Regeringen lanserade nyligen en elektrifieringsstrategi som innehåller 67 åtgärder inom 12 områden. Det bådar gott att det finns politisk samsyn kring många av åtgärderna. Men listan är lång och några åtgärder är mer akuta än andra. Viktigt är att minska prisskillnaderna mellan kunder i södra Sverige och övriga delar av landet. Det kan ske genom att:

• Öka överföringskapaciteten i stamnätet.

För att klara en omfattande elektrifiering av industrier och transporter krävs ett stabilt och leveranssäkert elsystem – i hela landet. Regeringen bör därför ge Svenska kraftnät ett ambitiöst mål för hur hög nivån på stamnätets överföringskapacitet ska vara – i linje med samhällets växande behov – och att analysera konsekvenserna av dagens elområdesindelning.

• Snabba på tillstånden för havsbaserad vind.

Just nu är havsbaserad vind den snabbaste lösningen på Sveriges ökande behov av el, men det hjälper inte att det ”bara” tar omkring tre år att bygga vindkraftparkerna, när tillståndsprocesserna tar mer än dubbelt så länge. Kriegers Flak, det projekt som sannolikt ligger närmast i tid, kan tas i drift tidigast 2028. För att en större ökning ska bli verklighet i södra Sverige måste tillståndsprocesserna förkortas, bland annat genom att det kommunala veto som nu finns reformeras.

• Förbättra förutsättningarna för kraftvärmeproduktion.

Kraftvärme producerar värme och el i samma anläggning. I fjol utgjordes 9 procent av Sveriges elproduktion av kraftvärme. Betydligt mer hade kunnat produceras med rätt förutsättningar, inte minst viktigt i elområde 4, där Skåne ingår. Men istället har regeringen infört en skatt på biooljor som gör det olönsamt att starta spetslastpannor för värmeproduktion när det är kallt. Biooljeskatten måste bort. Dessutom bör den ineffektiva avfallsförbränningsskatten slopas. Regeringen och riksdagen bör tydliggöra fjärr- och kraftvärmens roll framöver, genom att ta fram en övergripande strategi. Dessutom måste planerbar kraft, som kraftvärme, få ersättning för tjänster som är viktiga för kraftsystemet, till exempel för att underlätta att ta emot väderberoende elproduktion.

Annons

Annons

Utan tydliga politiska beslut som snabbar på takten när det gäller nödvändiga reformer blir det svårt för energibranschen att möta det förväntade behovet på en dubblerad elanvändning till 2045.

Vi hoppas att en så exceptionell åtgärd som att kompensera hushåll för tillfälligt höga elkostnader, blir en väckarklocka för regeringen och övriga partier att sätta fart på att reformera de regelverk som sätter käppar i hjulet för elektrifieringen av Sverige. Vid närmare eftertanke bör det vara en väckarklocka för samhället i stort om att säga ja mycket mer än nej, för att lyckas med klimatomställningen. Och inte bara till industrietableringar och nya arbetstillfällen, utan också till den infrastruktur som ska försörja industrier, elbilar och alla i samhället med fossilfri och prisvärd el.

SKRIBENTERNA

Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen Sverige

Anders Karmehed, regionchef fös Energiföretagen syd

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan