Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Att föda barn ska vara ett positivt minne för livet. Därför satsar vi nu på ett nytt pilotprojekt i Skåne.”

För att öka känslan av trygghet och stärka relationen mellan gravida kvinnor och barnmorskor vill vi nu undersöka möjligheten att införa en ny vårdform i Skåne. Den innebär att en gravid kvinna har samma grupp av barnmorskor genom sin graviditet, förlossning och eftervård, skriver företrädare för Allians för Skåne.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mödra- och förlossningsvården måste vara utformad efter varje kvinnas behov, skriver artikelförfattarna. Foto: Lise Åserud

Annons

En vanlig dag föds 40 barn i Skåne. Skånsk förlossningsvård håller hög medicinsk standard och medarbetarna på regionens fem förlossningskliniker gör fantastiska insatser varje dag.

Vi i Allians för Skåne anser att det hör till välfärdssamhällets absoluta kärnuppdrag att erbjuda god mödrahälsovård och förlossningsvård.

Vi vill att alla kvinnor i Skåne ska känna sig trygga när de väntar barn och att vårdpersonalen ska ha bästa möjliga förutsättningar för att göra ett bra arbete. 

Sedan vi övertog den politiska ledningen av Region Skåne 2018 har vi därför tagit flera initiativ för att göra förlossningsvården ännu bättre.

Vi har bland annat skjutit till extra resurser till neonatalvården, infört en strategi för att minska antalet dödfödda barn och konceptet "BB-hemma" där nyförlösta kvinnor som inte vill stanna kvar på sjukhuset och deras familjer erbjuds eftervård hemma istället för på BB.

Annons

Annons

För att öka känslan av trygghet och stärka relationen mellan gravida kvinnor och barnmorskor vill vi nu undersöka möjligheten att införa vårdformen caseload midwifery i Skåne. Den innebär att en gravid kvinna har samma team av barnmorskor genom sin graviditet, förlossning och eftervård.

Barnmorskorna arbetar i team om tre till fyra personer och täcker upp för varandra vid ledighet, sjukdom och semester. Erfarenheterna från andra länder och svenska regioner som testat ett sådant arbetssätt är goda.

I Region Stockholm har projektet Min barnmorska, som riktat sig till förlossningsrädda kvinnor, varit mycket framgångsrikt. Det har bland annat lett till färre tidiga födslar och färre kejsarsnitt samtidigt som barnmorskorna i projektet varit mycket nöjda med det nya arbetssättet. 

Allians för Skåne anser att caseload midwifery bör testas även i vår region. Vi ger därför idag, torsdag den 10 februari, Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett eller flera pilotprojekt med teambaserad förlossningsvård.

I uppdraget ingår att föreslå en särskild målgrupp som pilotverksamheten ska riktas mot. 

Vi lyssnar på dem som arbetar inom Region Skåne och agerar för en bättre arbetsmiljö. Det nya arbetssättet är något som efterlysts av regionens barnmorskor. Genom caseload midwifery kan barnmorskor kombinera sitt arbete så att de dels kan jobba på mödravårdscentraler, dels på förlossningskliniker. Det gör att de kan följa sina patienter på ett bättre sätt.

Annons

Att föda barn ska vara ett positivt minne för livet. Därför måste mödra- och förlossningsvården vara utformad efter varje kvinnas behov.

Annons

Det är också viktigt att vården har förutsättningar att fånga upp de som behöver vård och stöd efter en förlossning. Tillsammans med Allians för Skånes övriga satsningar kommer den nya pilotverksamheten att ytterligare förbättra den skånska förlossningsvården – så att alla kvinnor i Skåne känner sig trygga före, under och efter en förlossning.

 SKRIBENTERNA

Gilbert Tribo (L)

Regionråd och ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd

Anna Mannfalk (M)

Regionråd och förste vice ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd

Birte Sandberg (C)

Regionråd och ledamot i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd

Per Einarsson (KD)

Regionråd och ledamot i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan