Annons

Annons

Annons

Lund

Efter fyra års kamp för laddboxar fick 63 grannar chockräkning från kommunen

Efter fyra års kamp mot krångliga regler fick de 63 grannarna på Gunnesbo till sist sätta upp laddboxar för elbilar. Då kom nästa chock: En räkning på 87 000 kronor för Lunds kommuns lantmäteris arbete.

– Varför ska vi betala extra avgifter för att kunna ladda bilen? undrar Fredrik Sterngren, en av grannarna.

Text

Fredrik Sterngren har ännu inte skaffat sig en elbil. Men flera grannar kör redan elbil i väntan på laddboxarna.

Bild: Ingemar D Kristiansen

Annons

Världen ställer om. Inom en snar framtid ska alla fordon som rullar gå på el. Här i Sverige ska fossila drivmedel vara utfasade 2040. Då är det lika bra att förbereda sig och sätta upp laddboxar redan nu.

Precis så tänkte Fredrik Sterngren och hans grannar på Arkeologvägen 2018. Föga anade de då att de hade fyra års kamp framför sig – fylld av krångliga regler, tung administration och juridiska spetsfundigheter.

– Det krävs pannben för att klara av detta. Jag gjorde det för att jag tror på elbilar och att vi måste bort från att elda med fossila bränslen, säger Fredrik Sterngren, vice ordförande i samfälligheten Arkeologen.

Han hade på känn att det skulle ta tid att få boxarna installerade eftersom det 2018 inte var så vanligt med elbilar.

Annons

– Fast jag trodde att arbetet mest skulle röra sig om att övertyga resten av styrelsen och de boende på gatan. I stället handlade det om hantera Lunds kommuns lantmäteri.

Annons

Investeringkostnaderna för laddboxarna betalas ur samfällighetens gemensamma plånbok. De boendes andelar av kostnaderna betalas först när boxen börjar användas.

Bild: Ingemar D Kristiansen

En samfällighet som gemensamt äger parkeringsplatser eller garage är hårt reglerad. Lantmäteriet måste godkänna varenda ändring i samfällighetens så kallade anläggningsbeslut, som anger föreningens rättigheter och skyldigheter.

– Det finns rättsfall på en samfällighet som grillade korv, vilket de inte fick. På den nivån är det, säger Fredrik Sterngren.

För att få sina laddboxar ansökte samfälligheten därför om ändring i anläggningsbeslutet varpå styrelsen kallades till möte på kommunhuset Kristallen av lantmäteriförvaltningen.

– Vi fick en föreläsning om anläggningslagen och om alla krav som måste uppfyllas. Däribland ”väsentlighetsvillkoret”. Ändringen måste vara väsentlig för fastigheterna innan den fick utföras. Det ansåg man inte att laddstolpar var 2018, det fanns helt enkelt inte tillräckligt många elbilar.

För att få till ändringen räckte det därför inte med bara styrelsens begäran. Samtliga boenden i samfälligheten var tvungna att godkänna ändringen. Det gjorde alla – utom en av grannarna.

– Vi körde fast. Vi fick inte ordning på situationen och vår begäran avslogs, säger Fredrik Sterngren.

Styrelsen överklagade till mark- och miljödomstolen – som menade att ”väsentlighetsvillkoret” inte alls behövde vara uppfyllt.

– Lantmäteriet i Lund godtog domen, de har ju inget annat val.

Efter fyra års väntan dras nu kablarna till laddboxarna.

Bild: Ingemar D Kristiansen

Annons

Annons

Nu, fyra år senare, är det äntligen full fart på installationen av laddboxar på Arkeologvägen. Kablar dras till garagen, ny servis installeras och i slutet av februari ska till sist själva monteringen av stolparna göras.

Men problemet med räkningen från Lunds Lantmäterimyndighet för förrättningskostnaden på 87 000 kronor återstår att lösa.

Den vid det här laget juridiskt drivna samfälligheten har återigen vänt sig till mark- och miljödomstolen eftersom det finns delar i räkningen som föreningen anser som tveksamma. Dom har redan fallit.

– Enligt den kan lantmäteriet inte debitera en samfällighet om det tvistas om beloppet. Då ska ska alla fastighetsägare debiteras enskilt.

Eftersom vissa hus har två ägare innebär det att över hundra personer kommer att få varsin räkning. Den som har invändningar får överklaga individuellt.

– Vi tycker inte att det är en särskilt bra dom. Hur samordnar man alla dessa överklaganden? Vi har därför vänt oss till mark- och miljööverdomstolen. Vi väntar fortfarande på besked, men det är inte säkert att vi får prövningstillstånd.

Han tycker att det är djupt beklagligt att samfälligheten har tvingats dra i den rättsliga apparaten för att få laddboxar.

– Det är ett jätteproblem för det har inte många samfälligheter resurser till. Vi har lagt ner nästan dubbelt så mycket tid på det juridiska som på det tekniska och ekonomiska tillsammans.

Niklas Thidevall bor i Södra Sandby och är engagerad i Miljöpartiet. I sitt arbete på statliga forskningsinstitutet RISE har han länge uppmärksammat frågan om laddning vid samfälligheter som ett stort hinder. Reglerna om lantmäteriförrättningar är för komplexa för enskilda, anser han.

Annons

– De har delvis blivit enklare tack vare rättsutvecklingen. Numera anses laddstolpar vara lika viktiga som att kunna parkera en bil. Därför kan alla grannar tvingas in i en förändring, även om alla inte är överens. Ungefär som för några år sedan när det handlade om fiberdragning, som i dag är standard, säger han.

Annons

Nu vill Niklas Thidevall att Lund går i bräschen för en nationell förändring genom att sluta ta betalt för tillstånd till laddstolpar vid samfälligheter. Nyligen skrev han ett Lundaförslag i frågan. Faller det i politisk god jord kan Lunds kommun bli först i landet med att avskaffa avgifterna, menar han.

– Det kan få fler kommuner och det statliga lantmäteriet att ta efter. Samhället ska inte ta betalt av fastighetsägare att göra klimatsmarta val. I många andra lägen subventioneras gröna val, det borde göras även här, säger han.

Fredrik Sterngren påpekar att samfälligheten redan sköter mycket av den service som kommunen ger i Lunds villaområden.

– Vi ansvarar för parkeringar, gästparkering, garage, belysning, lekplatser, dagvatten, vatten, avlopp och belysning. Då är det inte rimligt att vi också ska betala 87 000 kronor extra i avgifter för att kunna ladda elbilar.

Han tycker att reglerna är luddiga.

– Mycket är fortfarande oklart. Den statliga Lantmäterimyndigheten borde dels ha gjort en utredning tidigare, dels gett direktiv till kommunernas lantmäterimyndigheter. Nu spretar det i bedömningarna.

Erika Andersson är chef för Lantmäterimyndigheten i Lund. Hon uppger att taxan för förrättningen sätts utifrån lagen.

– Vi har gjort en lantmäteriförrättning för Arkeologen och vi tar betalt för det arbete vi genomför. Taxan vi använder är utifrån lagen. Vi fakturerar för den nedlagda tiden i ärendet. Så är det vid alla lantmäteriförrättningar.

Annons

Varför har det tagit fyra år för samfälligheten att få installerat laddboxar när det bara tar några veckor för en villaägare?

 Handläggningstiden hos oss har varit lång och sedan har det överklagats. Då hamnade det utanför vår möjlighet att påverka tiden. Vi har tyvärr haft mycket att göra och ont om folk. Därför har det dragit ut på tiden för alla ärenden.

Annons

Samfälligheten har tvingats ta sig igenom tung administration. Är det rimligt?

– Det kan jag inte svara på. Vi måste följa gällande lagstiftning. Det är en fråga som ligger utanför Lantmäterimyndigheten i Lund.

Fakta

Regeringsuppdrag om hemmaladdning

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att, tillsammans med Lantmäteriet, Boverket samt Sveriges Kommuner och Regioner, utreda vilka hinder som finns för att ladda bilen för boende i flerbostadshus och boende som har bilparkering ordnad gemensamt med andra i exempelvis samfälligheter.

Enligt Lantmäteriets går det att komma tillrätta med de problem som förknippas med lagstiftningen, handläggningstiden och förrättningskostnaden utan några ändringar i de nuvarande regelverk.

I regeringens nya elektrifieringsstrategi finns en punkt om att samfälligheter bör kunna få bidrag genom Klimatklivet för kostnader som kan uppstå vid ansökan om laddningspunkter.

Källa: Energimyndigheten och regeringen.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan