Annons

Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”För mig är det viktigt att åka till Israel och berätta att Malmö är en stad att räkna med när det gäller att få bukt med antisemitism.”

Malmös problem med antisemistim är långt ifrån lösta och mycket återstår att göra. Att andra kommuner runt om i Sverige, till exempel Stockholm, nu börjar titta på det arbete som vi i den politiska ledningen i Malmö sjösatt visar dock att vi är på rätt väg,skriver Roko Kursar (L), kommunalråd och kommunstyrelsens förste vice ordförande i Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I Malmö ska det gå att tryggt bära kippa, slöja eller ett kors runt halsen, skriver Roko Kursar.

Bild: Anna Bank

Annons

Att med alla tillgängliga demokratiska medel motverka och förebygga antisemitism är en ödesfråga för en mångkulturell stad som Malmö.

I Malmö finns över 180 nationaliteter. Alla Malmöbor har rätt att känna sig trygga och säkra i staden utan att behöva dölja sin identitet och bakgrund. I Malmö ska det gå att tryggt bära kippa, slöja eller ett kors runt halsen. Här lever människor från olika kulturer och religioner sida vid sida.

På tisdag, den 22 februari, åker jag som företrädare för Malmö stad till Israel för att berätta om det avgörande och långsiktiga arbete som påbörjats i Malmö mot antisemitism.

För snart tre år sedan, 2019, inleddes en viktig resa. Då ingick Malmö stad och Judiska församlingen i Malmö ett samarbetsavtal för att förbättra judiskt liv i Malmö. Tillsammans med Judiska församlingen ska Malmö stad utveckla arbetet för att stärka judisk identitet, motverka och förebygga antisemitism och minska den judiska gruppens utsatthet i Malmö. Från den politiska ledningen i Malmö avsatte vi 20 miljoner kronor över fyra år till åtgärder utifrån samarbetsavtalet.

Annons

Annons

Två resultat av samarbetsavtalet är det judiska kunskapscenter som stod klart i november 2021 och den kartläggning av antisemitismen på Malmö stads skolor som var klar i februari 2021. I skolorna finns idag samordnare mot antisemitism och lärarutbildningar om antisemitism. Dessutom erbjuds alla högstadieskolor under läsåret hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser i Polen. Hittills har grupper från mer än hälften av alla högstadier åkt på sådana resor.

Malmös problem med antisemistim är långt ifrån lösta och mycket återstår att göra. Att andra kommuner runt om i Sverige, till exempel Stockholm, nu börjar titta på det arbete som vi i den politiska ledningen i Malmö sjösatt visar dock att vi är på rätt väg.

Inom många områden kan det vara viktigt att tänka globalt och agera lokalt. Så är det även när det gäller arbetet mot antisemitism. Det är på den lokala nivån, i mötet mellan människor från olika bakgrund, som förtroende skapas och broar byggs. Här spelar också samverkan mellan kommuner, den ideella sektorn och församlingar en viktig roll. Och det är enbart hårt långsiktigt arbete som ger resultat.

Det globala perspektivet är också av stor betydelse både för att förstå och motverka antisemitism.

Israel arbetar aktivt med den judiska diasporan över hela världen – så även med den judiska minoriteten i Sverige och dess livsvillkor.

För att uppmärksamma judiskt liv i Malmö har Erik Ullenhag, Sveriges ambassadör i Israel, bjudit in Malmö stad till ett panelsamtal som allmänheten i båda länderna kan ta del av digitalt.

Annons

Jag ska själv delta i panelsamtalet tillsammans med rabbin Moshe David HaCohen, projektledare för det judisk-muslimska samarbetsprojektet Amanah i Malmö, Mirjam Katzin, samordnare mot antisemitism i Malmös skolor, Fredrik Sieradzki, ansvarig vid Informationscentret på Judiska Församlingen Malmö och Siavosh Derakhti, grundare av Unga mot Antisemitism & Främlingsfientlighet.

Annons

Genom att synliggöra och dela med oss av arbetet mot antisemitism i Malmö kan vi föra ut budskap som kan vara en inspirationskälla för andra runt om i världen som har erfarenhet av liknande problem.

Rapport efter rapport berättar om hur antisemitismen i världen ökar. Och den kommer från olika håll. Nyligen beskrev Dagens Nyheter hur judar i Norrköping förföljs av nazistiska Nordiska motståndsrörelsen.

I höstas var Malmö värd för en internationell konferens vars syfte var att främja såväl kampen mot antisemitism som hågkomsten av Förintelsen. Arbetet i Malmö fortgår efter konferensens avslutande och som uppföljning ska Malmö stad vara med och arrangera en lokal konferens.

I maj kommer konstutställningen Auschwitz. Not long ago. Not far away till Malmö. Senare i år publicerar Malmö stad en undersökning av vuxna Malmöbors upplevelser av antisemitism och om deras förutsättningar för att leva som judar i Malmö. Staden ska fortsatt främja judiskt liv och kultur i det offentliga rummet, samt ska frågor kring antisemitism och kunskap om judisk kultur lyftas bland Malmö stads 27 000 anställda.

Annons

För mig är det viktigt att åka till Israel och berätta att Malmö är en stad att räkna med när det gäller att få bukt med antisemitism.

I Israel ska jag presentera både de åtgärder som påbörjats och som ska ske framöver. Jag kommer att betona betydelsen av att kommunen, civilsamhället och församlingarna arbetar ihop.

Jag och mitt parti Liberalerna gick till val på att prioritera arbetet mot antisemitismen. Vi gick till val på en konkret handlingsplan mot antisemitism. Oavsett färg på det politiska styret i Malmö nästa mandatperiod måste kampen mot antisemitism fortsätta. Långsiktighet och uthållighet är nyckelord i detta för staden avgörande arbete.

Annons

Stadens judiska befolkning har varit en del av Malmö långt före den judiska församlingens grundande 1871, och det är min bestämda mening att de också ska vara en del av Malmös framtid. Målet för oss alla måste vara att Malmö återigen blir den trygga hamn för judar som staden en gång var när överlevare från Förintelsen kom hit.

SKRIBENTEN

Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande i Malmö

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan