Annons

Annons

Annons

Kollektivtrafiken

Stora vinster med att äldre reser – i 21 kommuner är det fritt

Att kunna röra sig fritt och vara med andra människor är hälsofrämjande. Därför kan fria resor för äldre ge stora hälsovinster, enligt forskaren Sofi Fristedt. I 21 av Skånes 33 kommuner åker seniorerna gratis på bussar och tåg.

Seniorbiljetterna gäller på alla typer av bussar och tåg inom kommunen.

Bild: Kasper Dudzik

Annons

I Ängelholm kämpar medborgare just nu för att sänka ”gratisåldern” i Skånetrafiken från 75 till 70 år. I Båstad infördes de fria resorna i januari i år. Men vad betyder gratisresorna? Många äldre har ju god ekonomi.

– Forskningen visar att det finns stora vinster om man kan hjälpa äldre att vara aktiva och röra sig i samhället. Mycket går att göra digitalt, det har vi lärt under pandemin. Men det finns ett speciellt värde i att kunna ta sig till andra människor. Att kunna förflytta sig dit man vill ger makt och frihet, berättar Sofi Fristedt, docent i hälsa och vårdvetenskap vid Lunds universitet.

Annons

Den seniorbiljett som många kommuner erbjuder gäller för alla resor med Skånetrafiken inom kommunen, med gröna och gula bussar eller tåg. Som biljett fungerar Skånetrafikens reskort.

Annons

I vissa kommuner reser man fritt från 70 års ålder och i andra från 75. Det är också lite olika när man får resa. Här är alla seniorbiljetter:

Inbäddat innehåll

Det är ingen tillfällighet att instängdhet används som straff. Att kunna röra sig betyder mycket för människor, oavsett ålder.

Det betonar Sofi Fristedt, som skrev sin doktorsavhandling om hur äldre upplevde sina vardagliga resmöjlighet. Är man van vid att köra bil kan det plötsligt kännas svårt att ta sig till aktiviteter, handla eller träffa vänner när man känner att man inte längre bör köra. Ofta slutar kvinnor köra bil tidigare än män.

– Om vi tänker på behovet av att ha gratis bussresor, så har ju kvinnor ofta lägre pension.

”Fria resor är en uppmuntran att vara aktiv och ta vara på de möjligheter som finns. Vi vet väldigt mycket om att det är positivt att kunna vara aktiv”, säger Sofi Fristedt, docent i hälsa och vårdvetenskap vid Lunds universitet. Foto: Patrik Svedberg.

Med buss kommer man inte alltid precis dit man vill, men Sofi Fristedts studier visade att seniorerna då ändrade uppfattning om vart de ville.

Annons

– Vid intervjuer i Helsingborg var det någon som saknade att fika hos Flickorna på Skäret. Men då sa de att det finns andra ställen att fika på.

Annons

Men spelar det någon roll om resandet är just gratis?

– Jag kan tänka mig att det ger ytterligare möjligheter, om ekonomin är begränsad.  Äldre är en grupp med många ensamma, men har man möjlighet att förflytta sig kan man nå andra.

Forskarlaget överraskades av att känslan av hur man mår påverkade de äldres rörlighet mer än hur de mådde rent medicinskt. Nedstämdhet och depressiva symtom kunde påverka mer än rent fysisk försämring.

– Det spelade faktiskt mindre roll om man fått en stroke, säger Sofi Fristedt.

Finns det verkligen bevis på att man mår bättre av resande?

– Delaktighet och aktivitet gör att man mår bättre och kan leva längre. Men här finns naturligtvis en hönan och ägget-problematik. Om man mår bättre är man kanske mer aktiv. Men det finns gott vetenskapligt stöd för att aktivitet är hälsofrämjande. Resande är en del i detta.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan