Annons

Annons

Annons

Coronapandemin

Efter två veckor utan restriktioner – färre patienter med covid på sjukhusen

Slopade restriktioner gjorde inte att sjukhusen fick fler sjuka med covid att ta hand om. Sedan åtgärderna slopades 9 februari har de smittade patienterna blivit 39 procent färre i Skåne.

Text: 

Bild: Hussein El-Alawi

Annons

För två veckor sedan hävdes alla återstående restriktioner som införts för att bromsa spridningen av covid i Sverige.

Även om de flesta hälsade detta med glädje uttryckte vårdanställda oro för att restriktionerna slopades för tidigt. Det kan medföra ökad smittspridning och därmed stigande påfrestningar på sjukvården, befarade de.

Risken låg inte bara i att de vårdkrävande covidsjuka skulle bli fler. Även patienter som hamnat på sjukhus för något annat måste isoleras om de testar positivt för coronaviruset vid inläggningen, och detta frestar på en redan ansträngd vårdapparat.

Annons

Annons

Den dagen restriktionerna hävdes låg 275 patienter med covid inlagda på en av Region Skånes vårdavdelningar. Idag är siffran 169 – minus 39 procent.

Sex patienter med covid får intensivvård. För två veckor sedan var antalet iva-vårdade sju. Utvecklingen i resten av landet följer samma mönster.

Under dessa två veckor har spridningen av covid varit allmän i samhället. Hur omfattande vet vi inte eftersom den breda testningen har upphört. Men det finns siffror som tyder på att smittspridningen nu är på väg ner.

För varje vecka minskar nämligen andelen positiva bland dem som testas vid inläggning på sjukhus. I förra veckan var de 20 procent på Region Skånes akutmottagningar, att jämföra med 31 procent tre veckor tidigare.

Varianten omikron medför en betydligt lindrigare infektion än sina föregångare, och även äldre bräckliga personer klarar sig nästan alltid utan sjukvård så länge de är fullt vaccinerade. Det visar exempelvis studien som enheten Vårdhygien gjorde på Skånes äldreboenden i januari. Av 70 smittade klarade sig 69 utan vårdinsatser.

Fakta

Detta gäller med varianten omikron


• Spridningen. Omikron har efter nyår varit allmänt spridd, både i samhället, på sjukhusen och i äldreboenden. Men den har mycket sällan orsakat svår covid.
• Risken. De som idag blir svårt sjuka med covid saknar antingen vaccinskydd eller har sedan tidigare en allvarlig sjukdom som gör dem svagare.
• Skyddet. Den som är vaccinerad med tre doser löper mycket liten risk att bli svårt sjuk på grund av covid, ännu mindre risk att dö.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan