Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Stora förhoppningar grusades snabbt av SJ.”

SJ ska enligt avtal svara för drift och underhåll av våra Öresundståg. Nu står det klart att SJ inte uppfyller de löften som utlovades. Alltför många tåg står stilla. Vem ska då ta ansvaret, undrar presidiet och övriga styrelsen i Öresundståg AB.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Styrelsen för Öresundståg AB är långtifrån nöjd med hur SJ håller sina löften till bolaget och dess trafikanter.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Öresundstågen ska efter en upphandling drivas av SJ, som från december 2020 fram till 2028 enligt avtal ska svara för drift och underhåll. Vi var glada när detta avtal var på plats, men våra förhoppningar grusades snabbt och idag står det klart att SJ inte uppfyller det utlovade. Vi undrar vem som tar ansvar för SJ när de ger löften som inte hålls.

Det är en ohållbar situation. Öresundståg har en samhällsviktig funktion som berör många. Våra kunder ska kunna lita på att man kan resa med Öresundståg som vanligt. Personalen som arbetar ombord på tågen och på Hässleholmsdepån ska känna sig trygga med att deras arbete finns kvar, oavsett händelseutveckling. För oss är det självklart att den som är resenär med den regionala kollektivtrafiken vet vem som tar ansvar för att resan blir som tänkt.

Annons

Våra utmaningar med SJ startade så fort avtalet trädde i kraft. Vi har försökt möta deras synpunkter. SJ har fått extra kompensation utöver det avtalade. För förändrade förutsättningar. Åtgärdsplaner har tagits fram i samförstånd. Vi har visat stort tålamod och välvilja att lösa situationen. Allt detta till en merkostnad.

Annons

Alltför många svenska Öresundståg står nu stilla på Hässleholmsdepån. Löften som SJ gav att säkerställa ett väl fungerande underhåll på våra tåg har inte infriats. De har inte haft förmågan att få ut tillräckligt antal tåg i trafik och med för få tåg i förhållande till planerad trafik kan det skapas trängsel för resenärerna. För att lösa situationen har vi genomfört ett antal åtgärder med ersättningsbussar över Öresundsbron och inlånade tåg på vissa sträckor. Detta har varit nödvändiga, men dyra åtgärder.

När SJ nu går ut offentligt och försvarar sig måste vi som företrädare för resenärer och invånare i regionerna svara. SJ skyller ifrån sig och anklagar oss för att inte varit transparenta gällande status på den i snitt 15-åriga fordonsflottan. Något som helt enkelt inte är sant. Ålder och underhållsbehov var väl kända och borde inte vara ett problem. De danska Öresundstågen med samma årgång som underhålls på verkstad i Danmark klarar ju att leverera fordon enligt plan.

Kraven i upphandlingen var tydliga, förutsättningarna kända. Öresundstågen skulle kännetecknas av hög punktlighet och bekvämlighet, av välskötta tåg och om, olyckan var framme, en välfungerande ersättningstrafik genom det nya avtalet mellan Öresundståg och det statliga bolaget SJ. Utifrån vår investering med 1,5 miljarder kronor i en ny tågdepå i Hässleholm, skapades också de bästa förutsättningarna för att SJ skulle kunna genomföra de löften man gett i anbudet. Det visade sig snart att SJ lagt ett anbud de inte kunde fullfölja, ställt löften de inte kunde hålla.

Annons

Annons

I Öresundsregionen och i Sydsverige sker dagligen cirka 100 000 resor med Öresundståg för att ta sig till jobb, skola och för nöjesresor. Tillsammans med SJ har vi ett gemensamt löfte till resenärerna - man ska kunna lita på att Öresundstågstrafiken fungerar som den ska. Det är nu med stor besvikelse vi bevittnar SJ:s uteblivna leveranser.

SKRIBENTERNA

Peter Christensen (L), ordförande i Öresundståg AB, Region Blekinge

Carina Bengtsson (C), första vice ordförande i Öresundståg AB, Region Kronoberg.

Carina Zachau (M), andra vice ordförande i Öresundståg AB och regionråd i Region Skåne.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan