AnnonsVolito Fastigheter

"Det mest miljövänliga huset är det som redan är byggt"

Hos Volito Fastigheter har återanvändning av material länge varit en självklar del av bolagets hållbarhetsarbete. Men arbetet behöver skalas upp, både hos oss och inom branschen, menar VD Marie Persson. "Jag tror på nya former av samverkan för att utveckla fastighetsbolagens arbete med återbruk. För det krävs nya nätverk – och vi ser fram emot att vara en del av det."

Marie Persson är vd för Volito Fastigheter. FOTO: Volito Fastigheter

Läs mer om Volito Fastigheter här

Att bevara och ta hand om en fastighets befintliga värden är en nyckelfaktor i hållbarhetsarbetet inom fastighetsbranschen. Det mest miljövänliga huset är ju det som redan är byggt, där inga ytterligare resurser och material behöver tas i anspråk. Hos Volito Fastigheter, som i huvudsak äger och förvaltar hus uppförda under förra och förrförra seklet, är det en självklarhet att värna och restaurera husens ursprungliga kvaliteter.

Det ska vara lätt och hållbart för våra hyresgäster att ta sig till och från jobbet

– Vår affärsstrategi handlar precis om det, att ta hand om våra hus på allra bästa sätt. Och det har vi gjort sedan starten 1997. Men då var det få som använde begrepp som återbruk och hållbarhet, berättar Marie Persson.

Volito Fastigheter äger och förvaltar drygt ett tjugotal fastigheter, de flesta är lokaliserade mitt i centrala Malmö. Likt ett pärlband sträcker de sig från Nyhamnen – Malmö centrums nya stadsdel som växer fram i detta nu – förbi Malmö Central, längs med gågatan och upp till Triangeln. I beståndet finns såväl kommersiella lokaler för butiker och kontor som hyreslägenheter.

– När vi köpt fastigheter har det varit en viktig faktor att de ska ligga nära kollektivtrafik och annan viktig kommunikation. Det ska vara lätt och hållbart för våra hyresgäster att ta sig till och från jobbet, och gärna i anslutning till annan service som man kan vara i behov av, förklarar Marie Persson.

Kontorsfastighet på Gustav Adolfs Torg 8. FOTO: Volito Fastigheter

Inom fastighetsbranschen har man på senare tid kommit en bra bit när det gäller att återbruka och återanvända byggmaterial, för att på så vis göra renoveringarna mer hållbara. Marie Persson spår att nya arbetsformer och spännande affärsmöjligheter som även rör återbruk av interiörer, kommer att utvecklas.

På Volito gör man redan det inom sina egna fastigheter.

Marie Persson ger några olika exempel, exempelvis hur armatur från ett kontor nyligen togs ned och monterades upp igen i en butik som behövde liknande belysning. Undertaket från delar av Volitos eget kontor blev tak till en butik längs gågatan. Moderna kylbafflar från ett kontor plockades ner i samband med en ombyggnad eftersom de inte passade in i den nya planlösningen men hamnade istället i ett helt annat kontor där måtten passade perfekt.

En interiörbild från insidan på Gustaf Adolfs torg 8 (bilden ovan). En av många kontorslokaler i Volito Fastigheters bestånd. FOTO: Volito Fastigheter

Marie Persson har ännu fler exempel, hon fortsätter:

–I ett kontor i centrala Malmö återanvände vi dörrar och glaspartier som vi målade om. Istället för att riva ut fönster och sätta in nya med isolerglas, kompletterar vi med isolerglas på insidan, detta har vi gjort både på stora skyltfönster och på kontor i sekelskifteshus. Vi försöker alltid anpassa ny planlösning så att så få väggar som möjligt behöver rivas. En återanvänd vägg är bättre än en riven vägg, säger Marie Persson.

Det finns mängder med material som går att återbruka - men branschen i stort behöver nya arbetssätt för att kunna skala upp detta arbete i den takt som behövs med tanke på hållbarhet, menar hon. Idag är vi duktiga på att spara på material, men det är svårare att hitta rätt ställe att återanvända materialet på.

– För att det ska kunna realiseras tror vi på samverkan med flera olika aktörer. Vi skulle behöva få även arkitekter, inredningsarkitekter och hyresgäster att återanvända exempelvis glaspartier i trä, eller behålla dörrar genom att måla om dem. Istället för att riva ner och bygga upp på nytt vill vi försöka använda befintliga väggar och anpassa nya lokaler efter de förutsättningar som redan finns, säger hon.

Det är tydligt att det har blivit ännu viktigare efter pandemin och allt hemarbete

Fastigheten Ran 8, Jörgen Kocksgatan i Malmö. FOTO: Volito Fastigheter

Tack vare att Volito länge arbetat med återanvändning av material och att slå vakt om sina fastigheters befintliga värden har fastighetsbolaget inte en lokal som är den andra lik. Det möjliggör unika butiks- och kontorskoncept, berättar Marie Persson.

– Det är tydligt att det har blivit ännu viktigare efter pandemin och allt hemarbete. Många kunder är intresserade av unika och kreativa arbetsmiljöer som anställda längtar efter att komma till och vistas i. Våra fastigheter har kvar sin själ och bär på en alldeles egen historia, vilket uppskattas av många hyresgäster. I den här kontexten blir återbruk ännu viktigare.

Här kan du läsa mer om Volito Fastigheter

Fakta

Visste du att...

När Volito Fastigheter renoverade koppartornen på Centralposthuset fick konstnären Marie Louise Kold ta hand om den vackert patinerade gamla kopparplåten som inte kunde återanvändas. Koppardelarna blev en egen utställning ”Transit” och Volito Fastigheter tog även fram en 150-sidor lång fotobok om hela processen. Här kan du se bilder från Marie Louise Kolds arbete: Instagram.com/mlkold

Bilder från arbetet med utställningen "Transit" med konstnären Marie Louise Kold. FOTO: Emma Larsson

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan