Annons

Annons

Annons

opinionGränskontrollerna

Aktuella frågor
”De skånska riksdagsledamöterna bör nu ryta till, tala med en gemensam röst när regler om nya id-kontroller införs.”

Nu är det viktigt att skånska riksdagsledamöter, regionala och lokala politiker och näringslivet förmår att visa att opinionen i Skåne är enig om att det behövs en annan modell för id-kontroll. Det skriver Christer Persson, docent i ekonomisk geografi och tidigare utvecklingschef i Malmö stad.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nya id-kontroller hämmar utvecklingen i Öresundsregionen, skriver Christer Persson.

Bild: Patrick Persson

Annons

Europa befinner sig i en ny kris genom kriget i Ukraina som tvingar människor att söka sin tillflykt till andra länder.

EU har aktiverat unionens massflyktsdirektiv. Det betyder att flyktingar från Ukraina automatiskt får ett tillfälligt ettårigt uppehållstillstånd i alla EU-länder. Flera tusen personer från Ukraina har redan kommit till Sverige och ytterligare många är att vänta.

Det är viktigt och självklart att Sverige på alla sätt bidrar till att hjälpa ett utsatt folk. I det läget väljer regeringen att från och med den 8 april återinföra id-kontroller för en första period om tre år. Motivet är dels att få klarhet i hur många som kommer, dels att inga andra ska utnyttja läget för att ta sig till Sverige.

Annons

Samma resonemang har förts tidigare med förödande konsekvenser för Öresundsregionen.

Annons

Särskilt de skånska riksdagsledamöterna bör nu ryta till, tala med en gemensam röst och kräva att hänsyn tas till Öresundsregionen när regler om nya id-kontroller införs.

Det har gått drygt 20 år sedan Öresundsbron invigdes. Politikernas dröm var att Öresundsregionen skulle bli EU:s bäst integrerade gränsregion. Efter en trög start såg det ut som att allt var på rätt väg. Regionen utpekades som en modellregion av EU. Men olika händelser kastade grus i maskineriet – finanskrisen 2008-2009, migrationsvågen 2015 och coronapandemin 2020. De två senare har genom id-kontroller och gränsstängningar haft mycket stor negativ inverkan på människors och företags möjligheter att röra sig över Öresund.

Mellan 2015 och 2019 minskade antalet personresor med bil, tåg och färja med i genomsnitt 97 000 per dygn. Mellan 2019 och 2021 sjönk antalet personresor med 45 procent och pendlingen minskade med 39 procent. Allt enligt statistik från Öresundsbron.

Bakom siffrorna finns stora ekonomiska tapp.

Drömmen om Europas bäst integrerade gränsregion har blivit alltmer avlägsen.

Nu hamnar Öresundsregionen i en liknande situation som i november 2015. Det innebär stora olägenheter för människor och företag som är beroende av att smidigt kunna förflytta sig över Sundet.

Öresundsregionen har nu börjat återhämta sig lite efter de tidigare restriktionerna. Läget på arbetsmarknaden i regionen ger nya möjligheter, med en betydande brist på arbetskraft på den danska sidan och en relativt hög arbetslöshet på den skånska sidan. Svenska medarbetare är sedan tidigare eftertraktade hos danska företag inom olika branscher. Eftersom lönerna i genomsnitt är högre i Danmark är det intressant för skåningar att söka sig över Sundet.

Annons

Annons

Även om de nya id-kontrollerna inte innebär en dödsstöt för Öresundsregionen, kommer de hämma utvecklingen i regionen.

Regeringens agerande är inte överraskande. Det har aldrig funnits någon riktig förståelse för Öresundsregionen på nationellt plan och aldrig någon insikt om regionens betydelse för Sverige. Undantag eller särlösningar har inte heller varit regeringarnas starka sida tidigare.

Nu är det viktigt att skånska riksdagsledamöter, regionala och lokala politiker och näringslivet förmår att visa att opinionen i Skåne är enig om att det behövs en annan modell för id-kontroll. Målet måste vara att tidsförlusterna för resenärerna minimeras.

Andra med bättre kunskaper om logistik och andra förutsättningar är bättre skickade än jag att fundera över hur ett sådant system kan se ut. I vilket fall kräver det ökade resurser. Alltså mer personal. Det i sin tur medför ökade kostnader, och eftersom staten har huvudansvaret för flyktingpolitiken och finansierar den via Migrationsverket och genom bidrag till kommunerna är det rimligt att staten tar kostnaderna. De kan absolut inte läggas på tåg- och färjebolag. De riskerar helt säkert, även med en bättre modell, att tappa resenärer och intäkter.

Vad är skälen till regeringens ointresse för Öresundsregionen, en transnationell region med över fyra miljoner invånare? Ser regeringen inte möjligheterna för Sverige eller värnar den till varje pris den egna huvudstadsregionen? Lokala och regionala politiker har länge försökt få en förändring till stånd, men förgäves. Den här gången måste alla skånska krafter mobiliseras för att få regeringen på bättre tankar.

SKRIBENTEN

Christer Persson, docent i ekonomisk geografi och tidigare utvecklingschef i Malmö stad.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan