Annons

Annons

Annons

opinionKriget i Ukraina

Aktuella frågor
”Kommunerna måste ta fasta på lärdomarna från 2015 när de tar emot flyktingar från Ukraina.”

Samhället är nu bättre rustat än 2015. Om den kunskap som finns bland alla dem som hade en roll i mottagandet då tas till vara finns det goda förutsättningar att ge ett bra stöd nu, skriver Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ukrainska flyktingar på väg mot väntande bussar efter ankomst till hamnen i Karlskrona.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Kommunerna och socialtjänsten har en nyckelroll när det handlar om att se till så att människor som flyr till Sverige får ett bra mottagande, inte minst när det gäller barn.

Samtidigt anser bara var åttonde som jobbar med socialt arbete att resurserna räcker till för att uppfylla lagens krav. Det visar en undersökning som Vision har gjort, där drygt 1 400 medlemmar inom socialt arbete ingår.

Kommunerna måste använda Sveriges lärdomar från 2015 och snabbt sätta in de resurser som krävs för att socialtjänsten både ska kunna hjälpa dem som är på flykt och hantera sina övriga uppdrag.

Kommunerna har under flera år haft ekonomiska överskott. År 2020 var de 35 miljarder kronor. Ändå är socialtjänsten underfinansierad.

Annons

Enligt Sveriges kommuner och regioners, SKR:s, ekonomirapport från i maj i fjol hade 60 procent av kommunerna högre kostnader för individ- och familjeomsorgen än vad de budgeterat för.

Annons

Politiker i många av landets kommuner har inte avsatt de resurser som behövs för socialtjänstens uppdrag. Människor i utsatta situationer får vänta på insatser, de får stöd som inte matchar deras behov och förebyggande arbete uteblir. Det är så förutsättningarna ser ut inom socialtjänsterna runt om i landet som nu snabbt måste ställa om sina insatser för att ge stöd till dem som flyr krigets fasor i Ukraina. Sedan några veckor tillbaka kommer varje dag tusentals människor från Ukraina till Sverige. Migrationsverket prognos är att det kan komma 200 000 flyktingar från Ukraina innan juni.

Nu är rätt tillfälle för de politiker som styr landets kommuner att använda kommunernas överskott för att de anställda ska få rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete. Många av dem som jobbar med krisberedskap, flyktingmottagande och hjälpinsatser är Visions medlemmar. Deras erfarenheter från 2015 är ovärderliga när Sverige nu står inför en liknande situation.

I en utvärdering av flyktingmottagandet 2015 som Vision gjort framkommer flera saker som är viktiga för kommunerna att ta fasta på.

1. De som arbetar med flyktingmottagande måste ha rätt kompetens. Under flyktingmottagandet 2015 fick många nya arbetsuppgifter utan att samtidigt utbildas för det. Kunskapsbristen skapade en osäkerhet och en oro som påverkade förutsättningarna att lyckas med jobbet. Kommunerna måste inventera vilken kompetens som finns och fylla på med kunskap när det behövs.

Annons

Annons

2. Kommunerna behöver satsa på samordning. Det gäller både inom den egna kommunen och med myndigheter och andra som arbetar med flyktingmottagandet. Här brast det på många håll 2015, men det finns också goda exempel – vissa kommuner anställde särskilda samordnare.

3. Bemanningen måste stärkas. Det råder brist på personal i många kommuner, något som blir särskilt tydligt när fler behöver samhällets stöd. Det finns ingen kortsiktig lösning på denna utmaning. Det behövs konkurrenskraftiga löner och villkor, och fler utbildningsplatser.

Att kommunerna skjuter till resurser är avgörande för att den akuta fasen i flyktingmottagandet ska fungera. Men det är samtidigt ett tillfälle för politiker att lägga grunden för att socialtjänsten ska kunna klara alla sina uppdrag i framtiden.

Visions utvärdering av flyktingmottagandet 2015 visar att den mobilisering som hela samhället gjorde då ledde till positiva förändringar. Många pekar på att verksamheter utvecklades, att samarbetet mellan olika samhällsfunktioner ökade och att nya sätt att jobba testades på arbetsplatserna. Med andra ord kan de extra satsningar på flyktingmottagandet som kommunerna gör idag lägga grunden för en effektivare verksamhet imorgon.

I flera avseenden är samhället nu bättre rustat än 2015. Om den kunskap som finns bland alla dem som hade en roll i mottagandet då tas till vara finns det goda förutsättningar att ge ett bra stöd nu.

Annons

Nu finns det också möjlighet för landets politiker att lägga grunden för att socialtjänsten får de resurser och den organisation som långsiktigt krävs för att människor ska få rätt insatser och att arbeta förebyggande.

Med en långsiktigt hållbar finansiering står kommunerna bättre rustade för att hantera kommande kriser.

SKRIBENTEN

Veronica Magnusson, förbundsordförande i fackförbundet Vision

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan