Annons

Annons

Annons

opinionGränskontrollerna

Aktuella frågor
”Det är alltför lätt för regeringar att visa 'handlingskraft' genom att fälla gränsbommar. Tillsätt en Öresundsminister.”

Ett skånskt inflytande i riksdagen och regeringen måste permanentas, skriver Noria Manouchi och Carl Johan Sonesson, Moderaterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I höstas stod Malmö värd för en dansk-svensk jobbmässa. Över 700 arbetslösa skåningar och 18 danska arbetsgivare deltog, 44 anställningsavtal signerades och fler är på gång, skriver artikelförfattarna.

Bild: Lars Brundin

Annons

Det behövs en ny medvetenhet om Skåne och Öresundsregionen i Stockholm. Gång på gång hamnar vi i lägen där vi behöver förklara de mest basala fakta när vi argumenterar med företrädare för regeringen och riksdagen om beslut som rör Skåne.

Ett dagsaktuellt exempel är de nya id-kontroller som regeringen föreslår ska ske på tågen över Öresund. Christer Persson, tidigare utvecklingschef i Malmö stad och docent i ekonomisk geografi, anser att skånska politiker måste påpeka att eventuella kontroller måste anpassas till den verklighet som råder i regionen (Aktuella frågor 23/3). Vi instämmer.

Vi toppar Moderaternas listor från Malmö till riksdagen respektive Region Skåne i valet den 11 september. Får vi väljarnas förtroende kommer vi att satsa på att verka för en Öresundsminister, att någon i regeringen har särskilt ansvar för Skåne och kontakterna med Danmark och andra grannländer.

Annons

Annons

Regeringskansliet behöver ha en samlad kunskap om Öresundsregionen och en person som har huvudansvar för kontakter med den danska regeringen.

Svenska ambassaden i Köpenhamn bör få ett tydligt uppdrag att arbeta för att skapa ett mer gränslöst Öresund.

Redan innan Öresundsbron byggdes låg Köpenhamn inte långt bort ifrån Malmö och Skåne. Strögets shopping, djuren på Zoologisk have och nöjena på Tivoli med turpass och apelsinvand till barnen, allt fanns nära.

Sedan dess har det skett en fantastisk utveckling. Öresundsbron har med råge överträffat de mest optimistiska förutsägelserna. Idag är det betydligt enklare att söka jobb och leta bostad på den andra sidan Sundet än förr.

Öresundsregionen är Nordens största arbetsmarknadsregion med 4,1 miljoner invånare och står för 26 procent av Danmarks och Sveriges samlade BNP.

Tusentals svenska ungdomar har fått sitt första riktiga jobb på andra sidan Bron. De kan arbeta i Köpenhamns myllrande flora av restauranger och butiker, men också på Rigshospitalet eller i ett privat utvecklingslabb.

Inom flera branscher, inte minst klassiska skånsk-danska specialiteter som livsmedel och läkemedel, har företag lättare att hitta medarbetare med rätt profil, och arbetssökande kan välja mellan arbetsplatser på båda sidor Öresund.

Betydligt fler danskar arbetar och bor i Sverige än innan Öresundsbron blev verklighet. Fler människor umgås, hittar kärleken och bor så att gränserna mellan Sverige och Danmark suddas ut. Det blev tydligt när de båda länderna stängde gränserna för att bemästra coronapandemin. Mängden av problem, privata tragedier och ekonomiska störningar blev genast tydlig och något som myndigheterna behövde möta genom en mängd justeringar och undantag. Ändå blev många störningar kvar utan att det gav några positiva effekter.

Annons

Annons

Det är alltför lätt för regeringar att visa ”handlingskraft” genom att fälla gränsbommar. Bara under Öresundsbrons korta tid har Sverige och Danmark vid tre tillfällen ruckat på den öppna gräns och den passfrihet som funnits sedan början av 1950-talet:

Flyktingkrisen 2015, de kriminellas sprängattentat i Köpenhamn och coronapandemin har lett till mindre eller större kontroller och försvårat resorna. Varje problem har mötts av samma medicin. Gör man tankeexperimentet att regeringen av samma skäl spärrar av Stockholm vid Slussen, Västerbron och Essingeleden är det lätt att inse det orimliga.

Vi vill skapa förståelse hos regeringen för Öresundsregionens förutsättningar och behov. Det är vår mission.

Region Skåne och den svensk-danska samarbetsorganisationen Greater Copenhagen gör sitt bästa för Öresundsregionen, vare sig det gäller investeringar i järnväg där Skåne är förfördelat eller behovet av att ta bort nya och gamla gränshinder. Och trots allt sker en del.

Ett Nordenministermöte skedde i Köpenhamn i september förra året och ledde till två konkreta saker: en gemensam Task Force där företrädare för båda regeringarna ingår. En jobbmässa arrangerades i Malmö i höstas. Över 700 arbetslösa skåningar och 18 danska arbetsgivare deltog, 44 anställningsavtal signerades och fler är på gång.

Ett skånskt inflytande i riksdagen och regeringen måste permanentas. Det behövs en medvetenhet så att det från nationellt håll inte längre går att betrakta politik och investeringar som något som stannar vid Sveriges gränser. Det gäller inte minst infrastrukturplanerna där Fehmarn Bält-förbindelsen bidrar till att rita om Nordens karta för transporter. Det måste få konsekvenser i Skåne och för planeringen av fler förbindelser över Öresund.

Annons

Annons

Fehmarn Bält-förbindelsen beräknas stå klar 2028 och då kommer varor och gods ta betydligt mer plats på Öresundsbron än idag. Ska arbetspendling och sociala resor över Sundet fortsätta öka måste det finnas alternativ. Det är inte bara ett argument för en förbindelse i norra Öresund, utan också för en Öresundsmetro som genom en tunnel förbinder Malmös och Köpenhamns centrum.

Förutom att metron skapar ökat utrymme för godstransporter på järnväg över Öresundsbron förenklar den för människor att resa mellan Skåne och Köpenhamns centrum. Det blir lättare att pendla och förflytta sig för nöjen, rekreation och kultur. Tusentals fler arbetsplatser blir tillgängliga inom en rimlig restid.

SKRIBENTERNA

Noria Manouchi, förstanamn på Moderaternas Malmölista till riksdagen.

Carl Johan Sonesson, förstanamn på Moderaternas lista till Region Skåne.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan