Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”I klimatkrisens skugga finns ingen plats för partipolitiskt käbbel.”

Mandatperioder fungerar inte som tidshorisont för de beslut som nu är av existentiell karaktär, skriver de tre toppkandidaterna på Klimatalliansens riksdagslista – William Grönlund, Gudrun Schyman och K G Hammar.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Klimatnödläge behöver utlysas, skriver artikelförfattarna. Foto: Alex Strachan

Annons

Vi lever i en värld där värmerekord och tilltagande extrema väderhändelser fortgår utan avbrott.

I klimatkrisens skugga finns ingen plats för partipolitiskt käbbel. Klimatalliansen vill kraftsamla över alla gränser – ideologiska, religiösa, nationella – för ett hållbart samhälle.

Vi måste alla gemensamt agera i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet. I sin senaste rapport, som publicerades den 4 april, beskriver IPCC de satsningar som globalt ger största möjliga klimatnytta – vind- och solenergi, kolinlagring i jordbruk och återställande av skogens ekosystem genom återplantering och minskad omvandling ger störst effekt.

Annons

Annons

Klimatalliansen kräver att Sverige ska fokusera på havsbaserad vindkraft med en produktionsutbyggnad om minst 150 TWh, kalhyggesfria metoder och skydd av fjällnära skog och skog med stort kollager och hög biologisk mångfald. Men det räcker inte. Det finns en begränsad mängd resurser i världen och därför måste resursanvändningen ned – för att hålla sig inom planetens gränser.

Klimatalliansen vill överge BNP som utvecklingsmått och börja mäta samhällsutvecklingen på nya sätt med indikatorer som god hälsa, rättvis fördelning, jämställdhet, friska ekosystem och stabilt klimat. Minskad köttkonsumtion, minskat flygande och ett transportsystem som bygger på kollektiva lösningar är ett måste i en snar framtid.

Klimatnödläge behöver utlysas. I statsrådsberedningen måste en kvalificerad grupp inrättas, som under statsministerns ledning organiserar och samordnar regeringens insatser. Departement och myndigheter behöver unisont lyfta nollutsläpp som högsta prioritet.

Mandatperioder fungerar inte längre som tidshorisont för de beslut som nu är av existentiell karaktär. Kortsiktighetens förbannelse måste brytas och det långsiktigt hållbara samhällsbygget ta vid.

SKRIBENTERNA

William Grönlund, folkhögskolelärare

Annons

Gudrun Schyman, lokalpolitiker

K G Hammar, ärkebiskop emeritus

Tillsammans utgör de toppkandidaterna på Klimatalliansens riksdagslista

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan