Annons

Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Vårt moderparti, S, saknar reformer för att erbjuda Malmös unga en vardag präglad av framtidstro.”

Om Socialdemokraterna menar allvar med parollen “Bygga Malmö helt” så måste den innefatta alla – även oss unga Malmöbor. Därför presenterar SSU Malmö nu två förslag för att öka sysselsättningen bland unga i staden. Det skriver Leith Al Bayati, ordförande för SSU Malmö, och Ali Reza Yakhdani, ledamot i SSU:s förbundsstyrelse.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Jobbmässa i Malmö. Ska fler unga i Malmö kunna få ett första jobb måste fler arbetstillfällen som inte kräver gymnasieutbildning skapas. Till det kommer att Malmö kommun behöver genomföra stora utbildningsinsatser, skriver Leith Al Bayati och Ali Reza Yakhdani
.

Bild: Lars Brundin

Annons

Allt fler unga Malmöbor har möjlighet att vakna tidigt på morgonen för att gå till sitt första jobb. Enligt Arbetsförmedlingen har ungdomsarbetslösheten i Malmö minskat med 6 procentenheter sedan 2017. Det är förstås bra, men samtidigt är det uppenbart att Socialdemokraterna, som leder det politiska styret i Malmö, inte kan vara nöjda.

Andelen unga arbetslösa i Malmö är betydligt högre än andelen i Sverige, och de unga Malmöbor som idag saknar jobb står ofta långt ifrån arbetsmarknaden.

Om Socialdemokraterna menar allvar med parollen “Bygga Malmö helt” så måste den innefatta alla – även oss unga Malmöbor.

Många minns sitt första jobb och den känsla av frihet som infann sig när det första lönekuvertet damp ner i brevlådan.

Annons

Ett första jobb öppnar inte bara dörrar på arbetsmarknaden. Det ökar också människors frihet och makt över sina egna liv.

Annons

Att få skriva på sitt första bostadskontrakt, att kunna resa inom och utanför stadens gränser och, inte minst, att få vara en del av ett större sammanhang är en verklighet som bara finns för den som har en trygg försörjning. Det är en verklighet som Socialdemokraterna har ett ansvar att se till så att fler unga får ta del av.

Det finns andra krafter i samhället som ofta och gärna porträtterar Malmö som ett centrum för kriminell aktivitet. Ska det gå att mota den bilden krävs insatser mot redan etablerad kriminalitet, men också förebyggande åtgärder.

Socialdemokraterna, vårt moderparti, talar ofta varmt om att vara hårda mot brotten och hårda mot dess orsaker. Ändå saknar partiet de stora reformer som krävs för att erbjuda Malmös unga en vardag präglad av hopp och framtidstro.

Ska vi lyckas bryta nyrekryteringen till kriminell verksamhet måste Socialdemokraterna kunna ge Malmös unga en framtid värd att tro på. I det arbetet är ökade möjligheter att få ett första jobb ett viktigt verktyg.

Dagens arbetsmarknad erbjuder visserligen många olika möjligheter för den som vill ha ett arbete. Det finns en hel del lediga jobb. Många branscher är under ständig utveckling. Problemet är att de jobb det handlar om inte är tillgängliga för många av de unga Malmöbor som idag står utan arbete.

En stor andel av de Malmöungdomar som saknar arbete har ingen gymnasieutbildning, något som ofta är en förutsättning för att få en anställning. Ska fler unga i Malmö kunna få ett första jobb måste fler arbetstillfällen som inte kräver gymnasieutbildning skapas. Till det kommer att Malmö kommun behöver genomföra stora utbildningsinsatser.

Annons

Annons

Nästan hälften av alla invånare i Malmö är under 35 år. Därför är det av största vikt att de politiska åtgärder som genomförs i staden tar sikte på oss unga Malmöbor.

Vi vill bygga ett Malmö av och för unga. Därför presenterar SSU Malmö idag två förslag för att öka sysselsättningen bland unga i staden.

1. Möjliggör för fler unga att kombinera grundläggande studier och arbete. Vi vill se kommunala anställningar där unga får arbetslivserfarenhet, samtidigt som de erbjuds möjlighet att utveckla sina språkkunskaper eller läsa in grundläggande behörighet till gymnasiet eller annan utbildning. Malmö stad måste ta sitt ansvar när det gäller att rusta de unga Malmöbor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden, så att fler kan söka de jobb som erbjuds.

2. Skapa kommunala ungdomsanställningar för de unga som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. För att kunna etablera sig på dagens arbetsmarknad krävs ofta ett brett kontaktnät och goda referenser. Genom att se till så att fler unga Malmöbor får en första anställning på sitt jobb-cv, och samtidigt får möjlighet att knyta värdefulla kontakter, öppnar kommunen dörrarna till den ordinarie arbetsmarknaden för fler.

Vi är övertygade om att det bara är Socialdemokraterna som kan bygga ett Malmö för varenda Malmöbo. Men vårt moderparti måste göra mer för att vi unga ska få bli en del av stadens framtid. Det är dags att Socialdemokraterna ger fler unga makten över sina liv - det är dags att ge fler unga sitt första arbete.

SKRIBENTERNA

Leith Al Bayati, är ordförande för SSU Malmö.

Ali Reza Yakhdani, är ledamot i SSU:s förbundsstyrelse.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan