Annons

Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Att Malmö har en arbetslöshet som är bland de högsta i landet beror inte på befolkningens sammansättning.”

Det är inte en naturlag att Malmö ska vara en stad med massarbetslöshet, skriver Helena Nanne (M), oppositionsråd och kandidat till posten som kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Malmö har redan idag mycket att vara stolt över, men det är dags att också kunna vara stolt över att Malmö är staden där vägarna till jobb är som kortast för alla, skriver artikelförfattaren.

Bild: Bengt Arvidson

Annons

Malmö behöver en reformering av stadens bidragssystem för att fler ska börja jobba.

Malmö borde ha lägst arbetslöshet i Sverige. Här finns ett starkt näringsliv, god tillgång till högre utbildning och kontinenten ligger bara ett stenkast bort.

Hälften av alla skånska jobb skapas i Malmö, men utvecklingen kommer inte alla Malmöbor till del. Samtidigt som Malmö är Skånes jobbmotor är stadens arbetslöshet en av landets högsta, enligt Arbetsförmedlingen. Stora grupper av Malmöbor fastnar idag i ett djupt utanförskap, som ofta går i arv. Det är dags för en ny jobbpolitik där fler jobb växer fram för alla de Malmöbor som inte får chansen att ta sig in på arbetsmarknaden.

Bakgrunden till den höga arbetslösheten i Malmö är mångbottnad. Staden har en lägre andel industrijobb än riksgenomsnittet, enligt siffror från Näringslivets ekonomifakta. Det innebär att det råder brist på arbetstillfällen för invånare som saknar högre utbildning, något som orsakar särskilt stora problem mot bakgrund av att Malmö under en lång tid har fått ta ett oproportionerligt stort ansvar för det svenska flyktingmottagandet.

Annons

Annons

I en egen granskning visar staden att den inte har en mer utmanande socioekonomisk sammansättning än andra jämförbara kommuner, alltså att stadens befolkning inte har lägre utbildning eller att en större andel är född utomlands.

Att Malmö har en arbetslöshet som är bland de högsta i landet beror alltså inte på befolkningens sammansättning, utan på att det förs fel sorts politik.

Precis som Socialdemokraternas eget ungdomsförbund, SSU, i Malmö konstaterar saknar partiet idéer för de nödvändiga stora reformer som krävs för att ingjuta hopp och framtidstro i stadens unga befolkning (Aktuella frågor 24/4).

Moderaterna är övertygade om att i princip alla Malmöbor vill jobba och göra rätt för sig, men människor måste få rätt förutsättningar och det måste löna sig bättre att arbeta.

Sydsvenskan tillfrågade nyligen Malmös arbetsmarknads- och socialförvaltning vad de ekonomiska konsekvenserna skulle bli i ett antal olika typfall om vuxna i hushållet går från bidragsberoende till arbete. Sammanställningen visar att den ekonomiska skillnaden för många Malmöbor skulle bli relativt liten, inte minst eftersom den som går från socialbidrag till jobb i många fall skulle starta med en relativt låg lön.

Det finns till och med scenarier där bidragstagaren skulle förlora ekonomiskt på att ta ett jobb. I vissa fall beviljas också bidrag för hyror som överstiger stadens riktlinjer, vilket gör vägen till jobb ännu längre.

Annons

Dessutom innebär avsaknaden av aktivitetskrav för alla att det kan vara möjligt att få ut bidrag och samtidigt jobba svart. De samlade inkomsterna från bidrag och svarta jobb kan få hederliga jobb konkurrera med.

Annons

Det är djupt orättvist att det ens är teoretiskt möjligt att människor som jobbar och sliter får mindre pengar kvar i plånboken än de som inte arbetar utan istället lever på samhällets bekostnad. Det är en politik som föder splittring mellan människor och cementerar ett destruktivt utanförskap.

Moderaterna vill bygga ett starkt Malmö som håller ihop. Därför går vi till val med ett reformpaket för att öka drivkrafterna till arbete, så att det alltid lönar sig bättre att ta varje tänkbart jobb än att leva på bidrag:

Alla som lever på bidrag ska delta i aktiviteter på heltid, eller motsvarande sin arbetsförmåga, för att maximera möjligheten att få ett jobb. Aktiviteterna ska vara individuellt utformade och en förutsättning för utbetalt bidrag.

Malmös bidragssystem ska reformeras så att det alltid lönar sig att arbeta. Det ska ske genom att staden aldrig ska betala ut mer bidrag än lagen kräver.

Etableringslån ska införas. I glappet mellan de olika ersättningar nyanlända får betalar Malmö stad idag ut socialbidrag. Moderaterna anser att det är pengar som ska återkrävas så snart som möjligt.

Tiden mellan att en arbetslös söker ekonomiskt bistånd och att personen i fråga börjar i en arbetsmarknadsinsats ska förkortas, i ett första skede från dagens 14 till 7 dagar.

Annons

Kommunskatten i Malmö ska sänkas. Det ska alltid löna sig bättre att jobba. Om skatten är lägre ökar sysselsättningen.

Det är inte en naturlag att Malmö ska vara en stad med massarbetslöshet. Tvärtom har Malmö alla förutsättningar att lyckas med jobben, inte bara för högutbildade, utan för alla invånare. Men ska det bli verklighet behöver kommunen ett moderat styre.

Annons

Moderaterna erbjuder Malmöborna ett genomgripande reformpaket för fler i arbete.

Malmö har redan idag mycket att vara stolt över, men det är dags att också kunna vara stolt över att Malmö är staden där vägarna till jobb är som kortast för alla.

SKRIBENTEN

Helena Nanne (M), oppositionsråd och kandidat till kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Till toppen av sidan