Annons

Annons

Annons

Annons

opinionPension

Aktuella frågor
”Trixa inte med pensionerna. Lyssna på Finanspolitiska rådet.”

Pensionernas utformning bör inte vara en valfråga. Men om jag skulle behöva välja är Liberalernas, Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag mitt självklara val, skriver Magnus Thulin, företagare, ekonom och kandidat för Centerpartiet i höstens val.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Principen att pension baseras på hur mycket man har arbetat och betalat in i systemet är viktig både för att Sverige ska kunna upprätthålla en god ekonomi och som drivkraft för människor att jobba, skriver artikelförfattaren.

Annons

Socialdemokraterna har i vår motvilligt lagt fram ett förslag om ökad pension som ska betalas ut som bidrag till dem som har lägst pension. Enligt partiets beräkningar når bidraget cirka en miljon pensionärer.

Förslaget tillkom för att Magdalena Andersson skulle kunna tillträda som statsminister. Vänsterpartiet lade fram grundförslaget och krävde att det skulle genomföras för att partiet skulle släppa fram en socialdemokratisk statsminister.

Hur pensionerna ska utformas brukar inte vara en valfråga i Sverige. Riksdagen har en pensionsgrupp som idag består av Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. Syftet är att inte släppa igenom populistiska förslag som det Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu förespråkar. Många remissinstanser, till exempel Pensionsmyndigheten och TCO, anser att det har negativa effekter på Sveriges pensionssystem.

Annons

Annons

Pension bör alltid baseras på arbete. Det ska finnas ett rejält avstånd, ett så kallat respektavstånd, mellan pension till den som arbetat och den som inte arbetat.

I söndags lade Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna fram ett gemensamt motförslag som skulle höja garantipensionen och sänka skatten för pensionärer. Tanken är att det ska träda i kraft i oktober och från årsskiftet. Det är ett bättre förslag än Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets, men i grunden ändå dåligt därför att pensionernas utformning inte ska avgöras av möjligheten att vinna snabba politiska poäng. Här krävs långsiktighet och en bred politisk majoritet.

Båda förslagen kommer upp till omröstning i riksdagen i juni i samband med vårbudgeten. Utifrån dagens mandatfördelning avgör Centerpartiet vilket förslag som vinner. Partiet har ännu inte tagit ställning till de båda förslagen.

Men om jag skulle behöva välja är Liberalernas, Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag mitt självklara val. Orsaken är att det sätter vikten av att människor har arbetat främst.

Går Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag igenom slås dagens pensionssystem sönder. Det öppnar också för mer populism och valfläsk.

Oavsett vilken politisk färg man har är Finanspolitiska rådets särskilda studie som kom den 6 maj viktig läsning.

Annons

Finanspolitiska rådet är en myndighet vars uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. I ett pressmeddelande skriver rådet: ”Pensionärernas ekonomi – både vad det gäller disponibel inkomst och pensionsinkomst – har aldrig varit bättre … i debatten framställs det ibland som att pensionssystemet som helhet ger en lägre ersättning än vad det var tänkt. Så är det generellt sett inte. För den fjärdedel som har lägst inkomster före pensioneringen är den totala pensionen (allmän pension + tjänstepension) som andel av den tidigare förvärvsinkomsten, den s.k. kompensationsgraden, mellan 80 och 100 procent. För de med högre inkomst är motsvarande siffra omkring 65 procent.”

Annons

Jag är inte emot att höja pensionerna, men att korta respektavståndet mellan dem som har arbetat och dem som inte har gjort det är jag starkt emot.

Pensionernas utformning bör skötas av riksdagens pensionsgrupp och inte vara en valfråga. Principen att pension baseras på hur mycket man har arbetat och betalat in i systemet är viktig både för att Sverige ska kunna upprätthålla en god ekonomi och som drivkraft för människor att jobba.

SKRIBENTEN

Magnus Thulin, företagare, ekonom och kandidat till regionfullmäktige i Skåne och riksdagen för Centerpartiet i höstens val.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Till toppen av sidan