Annons

Annons

Annons

Annons

opinionKriget i Ukraina

Aktuella frågor
”Kriget i Ukraina kräver att EU ökar takten i klimatomställningen.”

Putins krig i Ukraina har orsakat den energikris som EU nu befinner sig i. Den kan bara lösas långsiktigt genom att EU blir självförsörjande på energi genom smarta klimatvänliga lösningar såsom biogas, skriver Heléne Fritzon, delegationsledare för Socialdemokraterna i Europaparlamentet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skånes och Sveriges satsning på biogas är ett utmärkt exempel på en energikälla som är förnybar, fossilfri och kostnadseffektiv, skriver Heléne Fritzon.

Annons

Det är krig i Europa. Ett fasansfullt krig i Ukraina som på bara några månader har förändrat Europa och världen. Samarbetet inom EU prövas i kriser och krig.

EU har prövats förr – i finanskrisen 2008, i migrationskrisen som startade 2015 och i den nu pågående pandemin. Men över alla kriser vilar klimatkrisen.

Den 24 februari blev datumet för ett nytt kapitel i Europa. Rysslands invasion av Ukraina innebar att EU omedelbart samlades för att fatta beslut om gemensamma åtgärder. Enigheten har inte varit så stor på decennier. Ett enat EU står samman i såväl hårda sanktioner mot Ryssland som i solidaritet med Ukrainas folk.

EU är inne på sitt sjätte sanktionspaket mot Ryssland. Nu återstår frågan om EU också kan enas i att stoppa ryska gasleveranser till medlemsländerna.

Annons

I Europaparlamentet har vi antagit en resolution som kräver ett omedelbart stopp för rysk gas. Men i de förhandlingar som pågår mellan medlemsländerna har enighet om det ännu inte uppnåtts. Många medlemsländer är i hög grad beroende av rysk gas. En del förespråkar att lösningen ligger i att välja nya gasleverantörer från exempelvis Saudiarabien och Qatar. Det är fel väg att gå.

Annons

EU står inför begränsad tillgång till olja och gas och därmed ytterligare prisökningar på energimarknaden som slår hårt mot hushållen i Europa. En allvarlig energikris står för dörren, om EU inte agerar snabbt för att göra medlemsländerna självförsörjande på energi.

Nyckeln är att öka takten i klimatomställningen och släppa fram nya lösningar.

Skånes och Sveriges satsning på biogas är ett utmärkt exempel på en energikälla som är förnybar, fossilfri och kostnadseffektiv.

Biogas är en produkt som produceras i ett lokalt kretslopp.

Hushållens matavfall, gödsel från lantbruket och restprodukter från livsmedelsindustrin i närheten tas tillvara och blir biogas som används till att värma hus och kontor eller till drivmedel i fordon. Från resterna i produktionen av biogas utvinns biogödsel som går tillbaka till lantbruket där det kan ersätta konstgödning. Kretsloppet är tydligt!

Själv har jag erfarenhet av biogas från min hemkommun Kristianstad som var en av de första kommunerna i Sverige att bygga en egen biogasanläggning. En tydlig politisk inriktning och ambition samt samarbete med andra kommuner som valt att prioritera klimatarbete har varit avgörande för utvecklingen av biogasen i Kristianstad, som idag har en storskalig anläggning.

Redan i slutet av 1990-talet rullade de första stadsbussarna i Kristianstad med biogas i tanken. Många år och många utmärkelser senare är biogasen fortfarande en satsning för framtiden.

Annons

Den svenska regeringens initiativ Klimatklivet, ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp, har fått stor betydelse i hela landet. Av dagens biogasproduktion har 60 procent tillkommit med stöd av Klimatklivet. Hittills har den största delen gått till att ställa om vägtransporter men en stor potential finns också inom andra områden, till exempel sjöfart och industri.

Annons

Sveriges regering avsätter också varje år betydande summor för att öka produktionen av biogas och stärka producenternas konkurrenskraft. I år handlar det om 500 miljoner kronor och de två kommande åren 700 miljoner kronor per år. Regeringens plan är att fortsätta till år 2040.

Att EU-kommissionen ännu inte har valt att inkludera biogas i vad som ska räknas som förnybara energikällor är ett stort misstag. Därför tog jag initiativ till att träffa kommissionens vice ordförande Frans Timmermans. Han är ansvarig för EU:s Green deal som ska göra unionen klimatneutral till 2050.

Vid vårt möte berättade jag om den framgångssaga som biogasen är i Sverige och inte minst i den böljande jordbruksbygd som Skåne är. Parallellen med flera länder i EU är uppenbar. Jag ser framför mig de stora landskapen i Frankrike och de många odlingarna i Italien som självklara för lokala investeringar. Biogasen passar helt enkelt alldeles utmärkt i flera av EU:s medlemsländer.

Som alltid krävs det politiskt mod, starkt ledarskap och snabba beslut om EU ska klara av att möta den pågående energikrisen med att satsa på grön energi som är långsiktigt hållbar.

För att både värna EU:s säkerhetspolitiska intressen och ställa om till ett grönt samhälle bör EU ta initiativ till storskalig produktion av biogas inom hela unionen. Biogasen måste utgöra en viktig del av EU:s förnybara energimix i framtiden.

Annons

Jag kräver att EU-kommissionen snarast inkluderar biogas i unionens energimix.

Annons

Putins krig i Ukraina har orsakat den energikris som EU nu befinner sig i. Den kan bara lösas långsiktigt genom att EU blir självförsörjande på energi genom smarta, klimatvänliga lösningar såsom biogas.

Kriget i Ukraina kräver att EU ökar takten i klimatomställningen.

Om EU ska klara att uppnå de europeiska klimatmålen krävs omfattande satsningar på biogasproduktion. Sverige kan visa vägen.

SKRIBENTEN

Heléne Fritzon, delegationsledare för Socialdemokraterna i Europaparlamentet.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan