Annons

Annons

Annons

opinionKollektivtrafiken i Skåne

Aktuella frågor
”Vi vill att äldre ska få resa gratis i hela Skåne.”

Det finns stora vinster med att hjälpa äldre att vara mer aktiva och kunna röra sig i samhället. Att kunna förflytta sig dit man vill ger makt och frihet – och befrämjar därmed att människor mår bra, skriver Tomas Ander, Berit Wirödal och Birgitta Södertun, KD Senior.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En viktig del i att må bra som äldre är att kunna röra sig fritt och resa, skriver artikelförfattarna. Foto:Skånetrafiken

Annons

Att bli äldre och åldras är en naturlig process i livet. Folkhälsomyndighetens rapport Psykisk ohälsa vanligt bland personer 65 år eller äldre – men det går att förebygga, anger fyra hörnpelare som bidrar till ett hälsosamt åldrande: meningsfullhet, social samvaro, fysisk aktivitet och goda matvanor.

KD Senior verkar för att alla ska få åldras med en så god livskvalitet som möjligt.

En viktig del i att må bra som äldre är att kunna röra sig fritt och resa. Det visar en forskningsrapport av Sofi Fristedt, docent i hälsa och vårdvetenskap vid Lunds universitet.

Annons

Sofi Fristedts forskning visar att det finns stora vinster med att hjälpa äldre att vara mer aktiva och kunna röra sig i samhället.

Annons

Det finns ett speciellt värde i att kunna ta sig till andra människor. Att kunna förflytta sig dit man vill ger makt och frihet – och befrämjar därmed att människor mår bra.

Många kommuner har insett värdet i att äldre ska kunna resa, genom att erbjuda alla över 70 år eller 75 år gratis resor inom respektive kommun. I lite fler än 20 av Skånes 33 kommuner åker seniorer gratis på bussar och tåg.

Den seniorbiljett som många kommuner erbjuder gäller för alla resor med Skånetrafiken inom kommunen, med gröna och gula bussar eller tåg. Som biljett fungerar Skånetrafikens reskort. Det är lite olika när på dygnet man får resa. Vi vill att äldre ska få resa gratis i hela regionen.

Region Skåne bör alltså inrätta ett regionalt seniorkort.

Idag är enbart ca 3 procent av den svenska sjukvårdens budget riktad till förebyggande åtgärder, trots att det är billigare att förebygga hälsoproblem och sjukdom än att behandla dem.

En god friskvård riktad mot äldre människor sparar både liv och pengar, men framför allt höjer den deras livskvalitet.

Forskarlaget runt Sofi Fristedt överraskades av att känslan av hur de äldre i deras undersökning mådde psykisk påverkade rörligheten mer än hur de mådde rent medicinskt. Nedstämdhet och depressiva symtom påverkade mer än rent fysisk försämring. Psykisk ohälsa påverkade mer än vad till exempel en stroke gjorde.

Annons

Annons

Kunskapen och forskningen om seniorers psykiska ohälsa är otillräcklig.

Äldre personer med psykisk ohälsa - depression, ångest – är idag så många att deras mående av vissa experter bedöms som ett folkhälsoproblem. Det gäller särskilt äldre män som är i stor majoritet när det gäller självmord, jämfört med äldre kvinnor.

SKRIBENTERNA

Tomas Ander, ordförande för KD Senior Skåne.

Berit Wirödal, vice ordförande för KD Senior Skåne.

Birgitta Södertun, första vice förbundsordförande för KD Senior.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan