Annons

Annons

Annons

Annons

opinionLund

Aktuella frågor
”Kommer ni att införa biltullar i Lund om ni vinner valet?”

Lunds samlade vänsteropposition är skyldig Lundaborna ett tydligt besked när det gäller vägtullarnas vara eller icke vara, skriver Philip Sandberg (L) och Mia Honeth (L), kommunstyrelsens ordförande respektive gruppledare i kommunfullmäktige.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Förutom att biltullar skulle slå för hårt mot handeln och utvecklingen av Lunds centrum, skulle det också drabba de Lundabor som bor utanför tätorten, skriver artikelförfattarna.

Annons

Att Lunds samlade vänster, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, är öppna för att införa ”trängselavgifter”, det vill säga biltullar, vid en eventuell rödgrön valseger i kommunalvalet den 11 september är djupt oroväckande.

Biltullar riskerar att slå sönder den positiva utvecklingen i stadens centrum och handeln i stadskärnan. Och det i ett läge när de behöver mer stöd efter två års pandemi. Dessutom försvårar biltullar vardagspusslet för människor som lever på landsbygden utan bra förbindelser till kollektivtrafik.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet behöver nu ge Lundaborna ett rakt svar på frågan: Kommer ni att införa biltullar om ni vinner valet?

Lunds klimatpolitiska råd konstaterade i sin rapport i april 2020 att utsläppen från transportsektorn behöver minska för att nå kommunens högt ställda klimatmål. Så långt är vi överens med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och vi har under den här mandatperioden höjt ambitionsnivåerna för kommunens klimatarbete ytterligare. Bland annat har vi nu utsetts till en av EU:s 100 klimatneutrala städer och smarta städer till år 2030.

Annons

Annons

Mellan 1990 och 2017 var befolkningsökningen i Lund 40 procent medan utsläppsminskningen från vägtransporterna var 35 procent under samma period. Mer måste göras, men vi liberaler är inte beredda att gå vidare med klimatpolitiska rådets förslag att införa biltullar. Förutom att det skulle slå för hårt mot handeln och utvecklingen av stadens centrum, skulle det också drabba de Lundabor som bor utanför tätorten och som redan idag är hårt drabbade av höjda priser på bland annat drivmedel.

I samband med att Lunds klimatpolitiska råd presenterade sin rapport sade S-oppositionsrådet Anders Almgren att ”vi måste beakta varje förslag” och öppnade för att införa trängselavgifter i varje fall på motorvägspåfarter och större leder i Lund. Vänsterpartiet har redan föreslagit att avgifter ska införas. Är tanken att alla som arbetspendlar till och från Lunds innovationsmiljöer på Brunnshög och Ideon dagligen ska erlägga trängselavgift? Eller är den för besökare, med knapp tillgång till kollektivtrafik, som vill in till Lunds stadskärna för att handla och gå på restaurang?

Vad är beskedet från Miljöpartiets nytillträdde toppnamn Axel Hallberg när det gäller biltullar? Enligt Hallberg ska dessutom Norra ringen, som redan idag är igenkorkad med trafik i rusningstid, förvandlas till en stadsgata där bilarnas framkomlighet begränsas kraftigt ifall Miljöpartiet får vara med och bestämma. Det gäller även Sandbyvägen och Dalbyvägen vilket knappast skulle underlätta för våra kommuninvånare i exempelvis Södra Sandby, Dalby, Torna Hällestad, Genarp och Veberöd.

Annons

Är även Socialdemokraterna beredda att, förutom att genom biltullar avgiftsbelägga alla inpendlare från andra kommuner samt Lundabor som pendlar hem, strypa tillförseln av arbetskraft till forskningsmiljöerna kring Ideon och Medicon Village i enlighet med Miljöpartiets förslag? Eller för snabbväxande företag som Axis och Tetra Pak? Och hur ska Lunds stadskärna med dessa förslag stå sig i konkurrensen gentemot andra städer och externa köpcentrum när det kommer till handel och besöksnäring? Just sådana verksamheter är vägen in till arbetsmarknaden och egen försörjning för många unga och utrikes födda.

Annons

Det gäller att ha två tankar i huvudet samtidigt. Den första rör sådant som att fortsätta att bejaka teknikutveckling som minskar utsläpp, pröva ny grön teknik, vara testbädd för nya klimatsmarta lösningar, snarast övergå till elbussar i stadstrafiken, god tillgänglighet till kollektivtrafik, fler cykelstråk och begränsa utsläppstunga transporter i vissa områden. Den andra handlar om att varken förstöra vardagspusslet för dem som på landsbygden eller stadskärnans utveckling och småföretagens tillväxt genom politisk klåfingrighet och ideologiska skygglappar.

Lunds samlade vänsteropposition är skyldig Lundaborna ett tydligt besked när det gäller biltullarnas vara eller icke vara.

SKRIBENTERNA

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund

Mia Honeth (L), gruppledare i Lunds kommunfullmäktige

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Till toppen av sidan