Annons

Annons

Annons

Annons

opinionLund

Aktuella frågor
”Vi är beredda att arbeta för trängselskatt på E22 genom Lund.”

Det mod som politiker och samhället i stort visade under pandemin behövs nu för att få stopp på klimatkrisen, skriver Helena Falk och Jesper Sahlén (V), ledamöter i Lunds kommunfullmäktige.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Klimatkrisen är vår tids stora ödesfråga. Sverige måste ställas om så att landet håller sig inom gränserna för vad planeten tål. De senaste rapporterna från FN:s klimatpanel visar att det är bråttom.

Omställningen måste ske på olika sätt och delar kan ske via tekniska framsteg där processerna inte längre behöver fossila bränslen. Det kan handla om att tillverka stål utan kol, men också om elbilar. Andra delar behöver ske genom att samma saker som nu görs, men på annat sätt, till exempel att människor reser kollektivt eller cyklar istället för att köra bil.

Den omställning som måste ske kräver att vi alla slutar göra vissa saker, eller åtminstone gör dem mindre sällan. Därför behövs modiga politiker som vågar fatta de beslut som krävs för att omställningen ska gå tillräckligt fort.

Annons

Annons

Det mod som politiker och samhället i stort visade under pandemin behövs nu för att få stopp på klimatkrisen. Då genomfördes omfattande anpassningar i kampen mot viruset. Nu behövs beslut för att klara klimatkrisen.

Lunds kommuns klimatpolitiska råd är tydligt i sina slutsatser. Transportsektorn står för den största delen av de utsläpp som sker i Lund. Rådet säger också att om de klimatmål som kommunen har åtagit sig ska uppfyllas måste utsläppen från transporter minska i betydligt snabbare takt än idag. Därför är det inte hållbart att som Liberalerna vill göra E22:an genom Lund sexfilig.

Trafikforskningen har i flera decennier visat tydligt att man inte löser trängselproblem i ett vägnät genom att göra vägarna bredare. Den brittiske stadsplaneraren Colin Buchanan och den brittiske vägingenjören John Joseph Leeming skrev om fenomenet inducerad trafik redan på 1960-talet.

Enligt forskarna har antalet bilister inom något år ökat i en sådan omfattning att trängseln är lika stor som innan vägen breddades. Trafikproblemet har alltså inte lösts. Däremot har utsläppen ökat.

Att Liberalerna vill underlätta för cyklar och kollektivtrafik i Lund är bra (Aktuella frågor 19/5). Det vill Vänsterpartiet också, både bygga ut kollektivtrafiken och göra den billigare. Vi vill också bygga bättre pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken så att fler kan köra bil den första biten för att sedan åka kollektivt. Men allt detta räcker inte. Det räcker inte heller att vänta på att fordonsflottan blir eldriven, den tiden står inte till förfogande.

Annons

Annons

Det krävs modiga beslut av politiker på både lokal och nationell nivå.

Vi har föreslagit gratis kollektivtrafik för ungdomar och investeringar i cykelvägnätet.

Istället för att bredda E22:an är vi beredda att testa flera saker. Vi vill sänka hastigheten genom Lund för att få ett bättre flöde. Vi vill ha dialog med näringslivet om hur vi tillsammans kan ta ansvar för att minska både trängsel och trafik. Det kan handla om att inte alla ska börja jobba samtidigt men också om att ta tillvara lärdomarna av att jobba hemifrån. Men vi är även beredda att arbeta för trängselskatt på E22 genom Lund om det är det som krävs för att inte behöva bygga ut vägen.

SKRIBENTERNA

Helena Falk och Jesper Sahlén (V), ledamöter i Lunds kommunfullmäktige

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Till toppen av sidan