Annons

Annons

Annons

Annons

opinionLund

Aktuella frågor
”Lunds kommun behöver bli en bättre arbetsgivare.”

Istället för att uppifrån bli styrda med järnhand bör medarbetarna ha ett tydligare mandat att uppnå kommunens mål utifrån den verklighet de möter varje dag på sina arbetsplatser, skriver företrädare för MP, S, V och Fi i Lund.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ har föreslagit att Lunds kommun ska utveckla sin styrmodell mot mer tillitsbaserad styrning, skriver artikelförfattarna.

Bild: Emil Langvad

Annons

Lunds kommun har stora utmaningar som arbetsgivare. Till exempel har förskollärare hård arbetsbelastning och alldeles för liten möjlighet att påverka sin arbetssituation och den verksamhet som bedrivs. Liknande omständigheter har de som jobbar med naturvård i kommunen.

Istället för att få utrymme för sin yrkeskunskap bakbinder kommunen personalen genom långa och hårt reglerade beslutskedjor. Men det är inte något som är unikt för Lunds kommun.

Sedan 1990-talet har offentlig verksamhet i Sverige allt mer styrts mot marknadsbaserade lösningar och New public management, där detaljorienterad statistisk uppföljning dominerar. Allt ska gå att mäta i ekonomiska termer och regleras i detalj av högre chefer. Systemet har resulterat i en offentlig verksamhet där kontroll och administration stjäl tid från kärnverksamheten. Till exempel tvingas lärare lägga otaliga timmar på dokumentation. På sådana arbetsplatser riskerar den mänskliga delen av välfärden att skalas bort och rädsla för att göra fel leda till handlingsförlamning.

Annons

Annons

Frågor om kvalitet och vem kommunens verksamhet är till för eller hur personalen mår kommer alltför ofta i andra hand.

Det är dags att bättre utnyttja den svenska välfärdens största tillgång, personalen.

Politiker och chefer måste visa större tillit till dem som jobbar inom den offentliga sektorn, något som också SKR, Sveriges kommuner och regioner, slår fast i sina nationella rekommendationer. Medarbetarstyrda organisationer, självstyrande team och andra tillitsbaserade system är organisationsmodeller på stark frammarsch världen över.

I flera danska kommuner är personalen mer delaktig i hur arbetet är organiserat. Resultaten vittnar om att det skapar engagemang, bättre arbetsmiljö, minskad sjukfrånvaro och lägre personalomsättning.

En övergång till tillitsbaserad styrning är inte detsamma som att de anställda kan utforma sitt arbete hur de vill. I en organisation med tusentals anställda finns det givetvis ett behov av kontinuerlig uppföljning så att budget och målen följs.

Tillitsbaserad styrning handlar om att ge medarbetarna mer handlingsutrymme för att lösa sina uppdrag. Istället för att uppifrån bli styrda med järnhand har medarbetarna ett tydligare mandat att uppnå kommunens mål utifrån den verklighet de möter varje dag på sina arbetsplatser.

Många håller nog med om att det är bra att medarbetare får större inflytande, men när det gäller att gå från ord till handling finns i dagsläget betydande politiska skillnader.

Annons

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ har föreslagit att Lunds kommun ska utveckla sin styrmodell mot mer tillitsbaserad styrning.

Annons

Vi föreslår att tillitsbaserad styrning blir en del i kommunens interna chefsutbildningar och att arbetsgivarsidan tar fram en strategi för bättre medarbetarinflytande tillsammans med personalen och de fackliga organisationerna.

Lunds kommun behöver bli en bättre arbetsgivare för att kunna rekrytera människor som trivs och vill stanna.

Vi har förtroende för de anställda i Lunds kommun.

Vi vill inte att detaljreglering och makthierarkier ska hindra personalen från att utvecklas och fullt ut bruka sin kompetens.

Att ge medarbetarna utrymme att vara proffs på sina områden är nyckeln till att bygga en stark och långsiktigt hållbar välfärd.

SKRIBENTERNA

Karin Svensson Smith, företrädare för Miljöpartiet Lund

Anders Almgren, företrädare för Socialdemokraterna Lund

Helena Falk, företrädare för Vänsterpartiet Lund

Maja Grubelic, företrädare för Feministiskt initiativ Lund

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Till toppen av sidan