Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Hyresrätten behöver stärkas. Staten och kommunerna bör genomföra tre reformer.”

De flesta fastigheter som finns idag kommer att stå kvar om hundra år. Då har samhället och fastigheterna förändrats. Vi vet inte exakt hur. Men vi vet några saker, skriver Susanne Rikardsson och Magnus Hulthe Andersson, Fastighetsägarna Syd.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Malmö växer med ungefär 5 000 nya malmöbor varje år. Det ställer höga krav på en välfungerande bostadsmarknad, skriver artikelförfattarna.

Bild: Hussein El-Alawi

Annons

För att bostadsmarknaden ska fungera behövs en modern lagstiftning för hyresrätter. Det är också en viktig del i att en stad som Malmö ska kunna vara framgångsrik.

Hyresrätten är en bra och smidig boendelösning i olika skeden i livet, en idealisk förstagångsbostad för unga och ett hem för barnfamiljer som trivs att bo i staden. Fastighetsägare vårdar husen, möter hyresgästers önskemål och förväntningar efter bästa förmåga.

Att en hyreslägenhet inte kräver någon kapitalinsats gör att många har möjlighet att välja denna boendeform och just därför är det viktigt att hyresrättens konkurrenskraft stärks.

Fastighetsägare måste kunna återinvestera de pengar de får in i fler bostäder, klimat- och energieffektivisera, digitalisera och möta nya önskemål från sina hyresgäster.

Annons

För att stärka hyresrätten behöver såväl staten som kommunerna genomföra tre reformer:

Annons

• Se över byggprocesser och hyressättning för att underlätta att lokaler kan förändras och användas på nya sätt. Det borde vara självklart och kunna ske utifrån de behov som uppstår när samhället förändras.

• Förändra momsreglerna på fastighetsområdet. De är några av de mest komplexa i hela det svenska momssystemet. Begränsad skattskyldighet för moms och hinder i avdragsrätten för moms på byggkostnader gör till exempel att det blir dyrare att bygga hyresrätter och i andra fall gör dagens momsregler det svårt för fastighetsägare att hyra ut till icke-momspliktiga föreningar.

• De regelverk som berör hyresrätter bör främja innovation och tydlighet så att bostadsformen kan utvecklas till den moderna upplåtelseform den är.

En väl fungerande fastighets- och bostadsmarknad behövs för Malmös framtid. Att det finns tillgängliga bostäder så att nya malmöbor kan flytta till kommunen, och att de som redan bor i kommunen enkelt kan förändra hur de bor i takt med att livet förändras är avgörande för Malmös fortsatta tillväxt. 

Malmö växer med ungefär 5 000 nya malmöbor varje år. Det ställer höga krav på en välfungerande bostadsmarknad. Mycket behöver förändras för att det ska bli lättare att få tag på en bostad. Kommunen, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna behöver ha en större samsyn och samverka på ett effektivare sätt för att hitta nya konkreta lösningar som är hållbara och långsiktiga. 

Annons

Som branschorganisation prioriterar Fastighetsägarna att hyresrätten är konkurrenskraftig som upplåtelseform och därmed är det viktigt att befintliga lägenheter har en god standard som motsvarar hyresgäster förväntningar. Men utmaningarna är stora om det också ska bli så i verkligheten.

Annons

Boverket uppskattar att de renoveringar som behöver ske i de fastigheter som byggdes under miljonprogrammet kommer att kosta någonstans mellan 300 och 500 miljarder kronor. För att bygga de bostäder som beräknas behövas under de kommande 5 åren behövs ytterligare 1 500–2 000 miljarder kronor. Malmö är inget undantag när det gäller de omfattande renoveringar som behöver ske i miljonprogrammet.

De flesta fastigheter som finns idag kommer att stå kvar om hundra år. Fastighetsägande är en långsiktig bransch. Om hundra år har samhället och fastigheterna förändrats. Vi vet inte exakt hur. Men vi vet några saker. 

Vi vet att arbetet med energieffektivisering behöver intensifieras för att minska uppvärmnings- och effektbehovet i fastigheter. Såväl marknaden som politiker på olika nivåer behöver stärka teknik-, regel- och affärsutveckling när det gäller fastigheters bidrag till minskade effekttoppar, energilagring, solel och solvärme. 

Nya affärsmodeller och digitala lösningar behöver tas fram där fastigheters ytor används mer effektivt och flexibelt för olika funktioner och vid olika tidpunkter. 

Annons

Frågor om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet kommer att bli viktigare.

De allra flesta fastighetsägare har ett långsiktigt perspektiv och därmed ett naturligt engagemang för att bidra till ett mer hållbart samhälle med attraktiva och moderna bostäder som hyresgäster efterfrågar. 

Försvårar man för fastighetsägares möjligheter att renovera och underhålla sina fastigheter innebär det också ett nej till nödvändiga framtida investeringar. I förlängningen kan det riskera Malmös attraktionskraft hos nya invånare och nya hållbara investeringar. 

SKRIBENTERNA

Susanne Rikardsson, vd för Fastighetsägarna Syd

Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig för Fastighetsägarna Syd

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan