Annons

Annons

Annons

Annons

opinionLund

Aktuella frågor
”Vem planerar ni staden för, människor eller bilar?”

Politiker bör lyssna på forskningen – inte skjuta ner deras förslag för att plocka billiga poäng i årets valrörelse, skriver Axel Hallberg och Shahad Lund, Miljöpartiets toppkandidater till kommunfullmäktige i Lund.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Trängselskatt inte är något rödgrönt påhitt, skriver artikelförfattarna.

Annons

Philip Sandberg och Mia Honeth, Liberalerna, anklagar den rödgröna oppositionen i Lund för att vilja förstöra människors vardagspussel och hämma stadskärnans utveckling (Aktuella frågor 19/5).

Sandberg och Honeth undrar hur Miljöpartiet ställer sig till trängselskatt.

Trängselskatt är inte något rödgrönt påhitt. Det är ett förslag från Lunds klimatpolitiska råd, det vill säga några av Sveriges främsta klimatexperter som har i uppgift att komma med förslag på hur Lunds kommun kan nå de klimatmål som kommunfullmäktige har slagit fast. Experterna är eniga om att trängselskatt är det mest effektiva sättet att minska utsläppen i Lund.

Annons

Att Philip Sandberg, som är ordförande i Lunds kommunstyrelse, väljer att attackera ett förslag från det klimatpolitiska rådet är djupt beklagligt.

Annons

Politiker bör lyssna på forskningen – inte skjuta ner deras förslag för att plocka billiga poäng i årets valrörelse. Miljöpartiet lovar att lyssna på experterna och ta alla deras förslag under noggrant och seriöst övervägande.

År 2020 behandlade kommunfullmäktige frågan om trängselskatt på E22. Då agerade Miljöpartiet tillsammans med Vänsterpartiet för trängselskatt på E22 genom Lund. Det är ett ställningstagande vi självklart står fast vid. Att bygga ut E22, som Trafikverket och samtliga partier i Lund utom MP, V och Fi vill, ökar utsläppen.

Miljöpartiet kommer i varje läge att motverka storskalig utbyggnad av motorvägar.

Enligt Sandberg och Honeth riskerar biltullar att slå sönder handeln i stadskärnan. Vi är trötta på att det argumentet används för att motivera gratis parkeringar och prioritera bilism över kollektivtrafik och cykel.

Det finns många städer som har blivit mer eller mindre bilfria och där handeln har gynnats av det.

Bilfria städer är inte ens ett nytt koncept utan beprövat sedan ett par decennier tillbaka. Ett exempel är Groningen i Nederländerna. År 1977 tog politiker det modiga och avgörande beslut som innebar att genomfartstrafik med bil stoppades, trots motstånd från butiksägare i stadens centrum. Beslutet innebar längre restid med bil och en fördel för cyklister som med lätthet kunde ta sig genom staden. När en utvärdering gjordes 1980 var det tydligt att butikerna hade samma antal besök som tidigare. Fler reste med kollektivtrafik, antalet cyklister och gående ökade och antalet bilar minskade med 44 procent. Idag är Groningen en av världens främsta cykelstäder och handeln blomstrar.

Annons

Annons

Det räcker att titta över Öresund för att hitta fler goda exempel på levande städer. Köpenhamn har gjort mätningar som visar att cyklister och bilister spenderar lika mycket pengar på att handla i stadens centrum. Cyklister handlar oftare för en mindre summa medan bilister handlar mer sällan men spenderar mer per tillfälle. På ytan för en bilparkering kan ungefär tio cyklar parkera.

Även Oslo har arbetat för färre bilar i stadskärnan. Oslo har bland annat tagit bort mer än 700 parkeringsplatser och istället infört nya parkeringsplatser som är speciellt avsedda för personer med funktionshinder och budbilar. Åtgärderna har skapat plats för bänkar och andra sittplatser, lekytor, gatuträd och offentliga toaletter. Gångzoner och cykelbanor har byggts ut och kollektivtrafiken har förbättrats i hela staden.

Många cyklister och gående i centrum gör städer attraktivare. Mindre biltrafik ger utrymme för mötesplatser, levande gator och torg med många människor i rörelse.

En attraktiv stad är också bra för handeln.

Lundakvintetten – Liberalerna, Moderaterna, Förnyalund, Centerpartiet och Kristdemokraterna - är snabb på att vilja införa saker som kommunens effektiviseringspolitiska råd föreslår men stänger öronen när det klimatpolitiska rådet har konkreta förslag.

Miljöpartiet kommer alltid att prioritera klimatet och en levande stad.

Vår motfråga till Liberalerna blir: Vem planerar ni staden för, människor eller bilar?

SKRIBENTERNA

Axel Hallberg och Shahad Lund, Miljöpartiets toppkandidater till kommunfullmäktige i Lund

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Till toppen av sidan