Annons

Annons

Annons

Annons

opinionLund

Aktuella frågor
”Nu ligger avgörandet när det gäller biltullar hos Lundaborna.”

Vi konstaterar att frågan om biltullar är ytterst känslig i den rödgröna koalition som aspirerar på att ta över Lunds styre den 11 september. Det skriver Philip Sandberg (L) och Mia Honeth (L), kommunstyrelsens ordförande respektive gruppledare i kommunfullmäktige.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Philip Sandberg och Mia Honeth påpekar att den 30 maj utsågs Lund av Världsnaturfonden, WWF, till årets svenska och globala klimatstad.

Bild: Ingemar D Kristiansen

Annons

Vi frågade Lunds vänsteropposition (S, V, MP) om de tänker införa biltullar ifall de skulle vinna valet i Lund den 11 september. Vi frågade också om de kommer att gå vidare med förslaget att kraftigt begränsa genomfarten på viktiga leder som Norra ringen, Dalbyvägen och Sandbyvägen, något som skulle ha stor påverkan för alla som bor i till exempel Dalby, Södra Sandby, Genarp, Veberöd och Torna Hällestad (Aktuella frågor 19/5). Trots att vi efterfrågade ett gemensamt besked från S, V och MP fick vi helt olika svar.

Vänsterpartiets Jesper Sahlén och Helena Falk svarar att de är beredda att arbeta för trängselskatt på E22 genom Lund (Aktuella frågor 23/5).

Annons

Annons

Socialdemokraternas Anders Almgren ägnar nästan hela sitt svar åt att påstå att vi sprider osanningar och villfarelser (Aktuella frågor 25/5). Samtidigt hävdar han att ”om trängselavgifter skulle införas så skulle det i så fall snarare ske vid motorvägar eller motorvägspåfarter än i Lunds stadskärna. Trängselavgifter vid motorvägar eller motorvägspåfarter skulle vara effektivare eftersom trafiken är större där.” Har Almgren backat från sina tidigare uttalanden om att beakta förslaget om biltullar är vi i sådant fall de första att välkomna det.

Miljöpartiets Axel Hallberg och Shahad Lund lyckas i sitt svar med konststycket att kritisera beslutet om tillfälligt gratis parkeringar i stadskärnan under pandemin, vars syfte var att mildra krisen och rädda arbetstillfällen, trots att Miljöpartiet också röstade ja till det inledningsvis (Aktuella frågor 30/5). Hallberg svarar dock, utan att tveka, ja på frågan om biltullar.

Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet svarar på om de är för att kraftigt begränsa genomfartslederna i enlighet med Miljöpartiets förslag.

Lunds klimat- och miljöambitioner har aldrig varit högre än nu under Lundaliberalernas och Lundakvintettens styre. Den 30 maj utsågs Lund av Världsnaturfonden, WWF, till årets svenska och globala klimatstad. Alltså bäst i världen. Den internationella juryn prisar ambitiösa och tydliga klimatmål, politiskt ledarskap och ett brett och transparent åtgärdsprogram.

Annons

Annons

Till skillnad från delar av vänstern ser vi hållbar tillväxt som något positivt och bejakar teknikutveckling som leder till minskade utsläpp. Investeringar i nya cykelstråk, energieffektiviseringar, fler solceller och minskat matavfall har i Lund ökat kraftigt de senaste åren. Det skiljer sig från de rödgrönas skapande av fler hinder i Lundabornas vardag utan förståelse för vare sig landsbygdens villkor eller stadskärnans tillgänglighet. När de drar paralleller till att biltullar fungerat relativt väl i till exempel London eller Milano glömmer de att man i dessa miljonstäder enkelt kan förflytta sig med tunnelbana. Så är knappast fallet från orter i Lunds östra kommundelar. Tvärtom är antalet bussar från till exempel Genarp alldeles för få. Turtätheten i kollektivtrafiken behöver förbättras.

Handelsanalyser, till exempel en rapport från företaget Östralund från 31 januari 2021, visar att Lund tappar cirka en halv miljard kronor årligen i handelsintäkter eftersom Lundabor i stor utsträckning tar sig till externa köpcenter och stadskärnor i andra kommuner för att göra sina inköp. Införs biltullar, som Vänsterpartiet och Miljöpartiet förespråkar, kommer än fler ta sig med bil till andra kommuner för att handla. Det riskerar att leda till ökade utsläpp, färre handlare i centrum och färre arbetstillfällen i Lund. Just sådana arbetstillfällen är ofta en väg in till den reguljära arbetsmarknaden för personer som idag står utanför, till exempel unga och utrikes födda.

Annons

Det ska vara enkelt för Lundaborna att leva klimatsmart i vardagen. År 2030 ska Lund vara en klimatneutral, fossilbränslefri kommun.

Vi konstaterar att frågan om biltullar är ytterst känslig i den rödgröna koalition som aspirerar på att ta över Lunds styre den 11 september. Vi vet vad vi vill. Biltullar, eller så kallade trängselavgifter, i en stad som Lund skulle bli ett hårt slag mot stadskärnan, mot landsbygden där tillgången på kollektivtrafik är begränsad och mot Lundabornas vardagspussel. Nu ligger avgörandet hos Lundaborna.

SKRIBENTERNA

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande

Mia Honeth (L), gruppledare i kommunfullmäktige

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Till toppen av sidan