Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Förbjud pyralider – de förstör växter som tomat, bönor och potatis i trädgårdar.”

Våra odlingar förstörs av giftrester från ogräsmedel som används inom svenskt och europeiskt lantbruk, skriver företrädare för Koloniträdgårdsförbundet och en rad andra organisationer.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skadad tomatplanta. Foto: Koloniträdgårdsförbundet

Annons

Flera miljoner människor i Sverige odlar något ätbart. De odlar för nyttan och glädjen i att skörda ekologiska köksväxter. Men det är en glädje som för många har ersatts av ilska och frustration.

Orsaken är att odlingarna förstörs av giftrester, pyralider, ämnen som ingår i ogräsmedel som används inom svenskt och europeiskt lantbruk.

Pyralider hamnar i ekologisk näring och gödsel som fritidsodlare använder och förstör därmed känsliga växter som tomat, bönor och potatis. Några få miljarddelar (µg/kg) räcker för att skador ska uppstå.

Innehållet i ekologisk organisk näring kan komma från ett konventionellt jordbruk och vara besprutat. Många odlare vågar därför inte köpa ekologisk näring och gödsel, utan väljer att återgå till produkter med konstgödsel vilket varken är en hållbar eller en önskvärd utveckling.

Annons

Annons

Pyralidernas väg från åkrar till trädgårdar är ett exempel på hur yrkesodling och fritidsodling hänger ihop. När lantbrukare sprider pyralider dödar gifterna inte bara ogräset på åkern. De tas även upp av de odlade grödorna, främst spannmål och raps. Grödorna blir till foder som djuren äter. Pyraliderna hamnar i deras spillning som sprids på kolonilotter och i trädgårdar där giftet förstör odlingar.

Att pyraliderna tas upp av spannmål som blir till foder har varit klarlagt sedan 1960-talet. Forskare varnade redan då för gifternas konsekvenser i senare led utanför åkrarna. Trots det tror LRF, Lantbrukarnas riksförbund, och Jordbruksverket att de kan stoppa spridningen av ämnena genom att informera lantbrukare som använder pyralider att gödsel och halm inte får lämna gården. Men det löser inte problemet när även fodret innehåller pyralider.

Regeringen bör snarast ta ansvar för de problem pyralider skapar och behandla frågan utifrån alla odlares perspektiv genom att:

1 Arbeta för ett förbud mot pyralider. Sverige kan förbjuda produkter med pyralider, men också arbeta på EU-nivå för att förbjuda de skadliga ämnena. Enligt en EU-förordning får ett växtskyddsmedel inte ha oacceptabla effekter på växter och växtprodukter. Därför finns det underlag för att pröva om det går att förbjuda pyralidämnena klopyralid, aminopyralid och pikloram inom EU.

Det är inte bara fritidsodlare som påverkas av pyralider. Jord- och gödselbranschen drabbas ekonomiskt när odlarna inte vågar köpa deras produkter. Därför stödjer flera företag i branschen ett förbud. Hästuppfödare, ridskolor och stall blir inte av med sin gödsel, något som innebär stora kostnader för dem.

Annons

Annons

2 Ge Jordbruksverket ansvar för all odling. Idag har ingen myndighet ansvar för fritidsodling. Jordbruksverket har enbart ansvar för yrkesmässig odling. Om en myndighet ansvarade för all odling, skulle den ha klart för sig hur yrkesmässig odling och fritidsodling påverkar varandra.

Vi vänder oss inte mot Sveriges 65 000 lantbrukare. Vi tror att de om några kan ha förståelse för gifters oönskade effekter på grödor. Lantbrukarna följer de regler som finns idag.

Ett förbud mot pyralider innebär inte bara att Sveriges 5 miljoner fritidsodlare tryggt kan fortsätta odla ekologiskt. Det ger också regeringen en möjlighet att gå från ord till handling. Enligt Sveriges övergripande miljömål ska miljöpolitiken fokusera på resurseffektiva kretslopp som är fria från farliga ämnen. Att låta pyralidernas förgiftning av de gröna kretsloppen fortgå ger motsatt effekt.

SKRIBENTERNA

Örjan Sjödin, ordförande i Koloniträdgårdsförbundet

Ulrica Otterling, generalsekreterare i Koloniträdgårdsförbundet

Ulf Nilsson, sekreterare i Fritidsodlingens riksorganisation

Karina Brozinic, ordförande i riksförbundet Svensk Trädgård

Inger Ekrem, förbundsdirektör i riksförbundet Svensk Trädgård

Marek Rolenec, styrelseledamot i FOBO, Förbundet organisk-biologisk odling

Madeleine Almér, ordförande i sällskapet Trädgårdsamatörerna

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan