Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Antisemitism och islamofobi ska bekämpas med full kraft.”

Man måste kunna stå upp för Israel och samtidigt kunna fördöma brott mot internationell rätt och visa nolltolerans mot antisemitismen, skriver Evin Incir (S), Europaparlamentariker.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I tre år har jag som Europaparlamentariker outtröttligt tagit kampen mot rasismen och antisemitismen i hela EU, skriver Evin Incir. Foto. Eric Vidal

Annons

Antisemitismen, likt andra former av rasism, är ett hot mot det demokratiska Europa. Det är avgörande att EU bekämpar den med full kraft. I tre år har jag som Europaparlamentariker outtröttligt tagit kampen mot rasismen och antisemitismen i hela EU. Med endast tre månader kvar till det svenska riksdagsvalet förvånar det mig att Tomas Tobé (M) visar intresse för antisemitism och rasism först nu, och det genom att rikta grundlösa anklagelser mot mitt arbete istället för att gå med i kampen mot rasism. (Aktuella frågor 3/6).

Det behövs en aktiv antirasistisk politik i hela EU. Rasister måste också hållas borta från ett ökat politiskt inflytande. Och då går det inte att göra som Moderaterna – ingå samarbete med ett parti som Sverigedemokraterna. De har rötter i vitmaktrörelsen och partiets företrädare gör gång på gång grova antisemitiska uttalanden.

Annons

Annons

EU:s motto ”Förenade i mångfald” är långt ifrån uppnått när medborgare i unionens medlemsländer berövas sin frihet och vissa till och med tvingas betala med det yttersta priset – sina liv – på grund av sin trosbekännelse, hudfärg, etnicitet eller födelseland. Att antisemitiska partier får allt mer plats och normaliseras i EU:s beslutsfattande organ är skamligt. Den strukturella rasismen berövar människor deras medborgerliga rättigheter och berövar samhället möjligheten att ta tillvara på allas kompetens och erfarenheter.


I en undersökning framtagen av EU:s byrå för grundläggande rättigheter FRA – Experiences and perceptions of antisemitism, Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU – framgår att 89 procent av deltagarna upplever att antisemitismen har ökat. 72 procent upplever att även islamofobin har ökat.

Undersökningen visar tydligt att antisemitism och islamofobi är på frammarsch i EU. Det gör att EU:s politik också måste vara tydlig: Antisemitism och islamofobi ska bekämpas med full kraft. Kampen mot antisemitism måste gå hand i hand med arbetet att krossa alla andra typer av rasism. Det är beklagligt att det inte är uppenbart för Tobé och Moderaterna.

Tobé verkar inte heller göra skillnad på antisemitism och kritik mot brott mot internationell rätt, vilket är vad Israels ockupation av Palestina handlar om.

Man måste kunna stå upp för Israel och samtidigt kunna fördöma brott mot internationell rätt och visa nolltolerans mot antisemitismen.

Annons

Om Tobé hade läst mitt förslag till betänkande om icke-diskriminering och antirasism i EU och följt mitt arbete i Europaparlamentet skulle han veta att jag vänder på varje sten för att knäcka terrorismen och den organiserade brottsligheten. Artificiell intelligens i brotts- och terrorbekämpning är viktigt. Däremot får den aldrig användas till rasprofilering. Enligt Tobé bör rättsstatens principer och mänskliga rättigheter åsidosättas. Det kommer jag aldrig att acceptera.

Annons

För att säkerställa att EU går från ord till handling i kampen mot rasism och antisemitism initierade jag i höstas en utfrågning med den ansvarige EU-kommissionären Helena Dalli. Därefter krävde jag ett betänkande på området i syfte att följa upp hur EU:s handlingsplan mot rasism som presenterades 2020 hade förverkligats. Mitt förslag om ett betänkande bifölls och inkluderar bland annat förslag som stärker handlingsplanen genom att ställa tydliga krav på mål och uppföljning av hur de ska förverkligas. Vidare ingår krav på implementering av rådande EU-lagstiftningar för att bland annat bekämpa antisemitism.

Alla EU:s medlemsländer uppmanas att anta nationella handlingsplaner före slutet av 2022. Idag har bara 12 av EU:s 27 medlemsstater sådana handlingsplaner. EU måste också införa en heltäckande och intersektionell antidiskrimineringslagstiftning för att vända dagens negativa spiral.


Tillsammans med representanter från alla partigrupper i Europaparlamentet har jag tagit fram ett första utkast till betänkande. Jag gläds åt att Tobés partigruppskollega, som deltagit i arbetet, verkar ha djupare förståelse än han för hur EU bäst bekämpar antisemitismen och rasismen i Europa. Just nu arbetar vi för fullt med inkomna ändringsförslag innan den slutliga omröstningen i det ansvariga utskottet ska ske.

Annons

Jag välkomnar förslag från Moderaterna på hur betänkandet kan stärkas ytterligare. Istället för att ägnas sig åt grundlösa anklagelser hoppas jag att Tobé nu vill gå med i kampen för nolltolerans mot rasism och antisemitism i Europa.   

SKRIBENTEN

Evin Incir (S), Europaparlamentariker och medordförande för ARDI, Europaparlaments tvärpolitiska grupp mot rasism och för mångfald

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan