Annons

Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Det är ofattbart att M och SD vill stänga dörren för fattiga barnfamiljer.”

Klyftorna växer mellan dem som har och inte har en bostad, skriver Stefana Hoti och Janne Grönholm, Miljöpartiets två toppkandidater i höstens kommunval i Malmö.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I Malmö finns många ensamstående mammor som sliter i lågbetalda jobb, vars lön ändå inte räcker till mat, räkningar och hyra, skriver artikelförfattarna.

Annons

Malmö ska vara en stad där alla barn har rätt till en trygg uppväxt med samma möjligheter att förverkliga sina drömmar. Men idag lever en fjärdedel av Malmös barn i fattigdom, enligt Rädda Barnens barnfattigdomsrapport från 2021. Dessa barn lever ofta trångt, har sämre hälsa och fler blir underkända i skolan. 

Valet den 11 september är ett vägval. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill göra det omöjligt för fattiga familjer att få hyra lägenhet hos MKB, Malmös kommunala bostadsbolag, och skära i resurserna till de elever som har tuffast förutsättningar. 

Miljöpartiet vill se ett nytt styre i Malmö som gör kraftfulla åtgärder för att bryta den barnfattigdom som finns i staden. 

Annons

Vi går till val på att alla barn ska ha en trygg bostad. Att fler föräldrar ska bli självförsörjande och att segregationen i skolan ska brytas.

Annons

Klyftorna växer mellan dem som har och inte har en bostad. Särskilt svårt är det för barnfamiljer som har små ekonomiska marginaler. De kan idag varken köpa eller hyra en bostad. Därför är det ofattbart att Moderaterna och Sverigedemokraterna vill stänga dörren för fattiga barnfamiljer och inte ge dem möjlighet att få en hyreslägenhet hos MKB. 

Vi är också starkt kritiska till Malmös riktlinjer kring hemlöshet. De innebär att hemlösa barnfamiljer tvingas bo på tillfälliga boenden en vecka i taget. Ett av Miljöpartiets vallöften är att skapa en tryggare situation för barnen genom att riva upp riktlinjerna om veckovisa bedömningar. Vi vill också att staten tar ansvar och finansierar en tvåårig hyresgaranti för hemlösa barnfamiljer.

Om barnfattigdomen ska minska måste fler föräldrar kunna försörja sina familjer. Arbetslösheten är särskilt hög bland utlandsfödda kvinnor. Vi vill få bort de hinder som står mellan dem och en möjlighet att försörja sig. 

Miljöpartiet vill satsa 11 miljarder kronor på ett nationellt jämlikhetskliv för att lyfta människor ur fattigdom och utanförskap. En del av satsningen ska riktas särskilt till kvinnor som genom språkstudier och korta yrkesutbildningar ska få jobb inom bristyrken. Satsningen skulle också förbättra sfi och återinföra extratjänster inom välfärden – framför allt vård och omsorg. För att kvinnorna ska kunna jobba innehåller Miljöpartiets jämlikhetskliv en satsning på att fler barn ska gå i förskola och att fritids ska vara en rättighet. Miljöpartiet i Malmö vill också se lokala satsningar på utbildning, praktik och stöd till kvinnokooperativ.

Annons

Annons

I Malmö finns många ensamstående mammor som sliter i lågbetalda jobb, vars lön ändå inte räcker till mat, räkningar och hyra. Miljöpartiet går till val på att satsa 40 miljarder kronor nationellt för att höja lönerna och förbättra arbetsmiljön i kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg. Vi ser också att det har skett en generell urholkning av de statliga trygghetssystemen. Det gäller till exempel a-kassan och sjukförsäkringen. Och det är något som har gett kommunerna kraftigt ökade kostnader för försörjningsstöd och åtgärder mot hemlöshet. 

Allt fler Malmöbor får mathjälp av de ideella organisationerna eftersom samhällets skyddsnät brister. 

Miljöpartiet i Malmö vill att staten tar ett större ansvar för att minska barnfattigdomen och höjer de statliga ersättningarna för familjer med lägst inkomster.

Miljöpartiets försök på nationell nivå att stoppa marknadsskolan och bryta skolsegregationen har hindrats av Moderaterna och Sverigedemokraterna. 

I Malmö drabbar skolsegregationen de barn som har sämst förutsättningar. Det nuvarande S- och L-styret har med stöd av M, SD och C stoppat meningsfulla reformer för att bryta skolsegregationen. Dessutom vill Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna ytterligare förstärka ojämlikheten genom att ta pengar från skolor med störst utmaningar, för att istället satsa på skolor där eleverna redan klarar sig bra. 

Vi går till val på att alla Malmös skolor ska vara bra skolor. Vi vill att skolor med störst utmaningar ska ha mest resurser, fler erfarna lärare, specialpedagoger och kuratorer, och att Malmös skolor ska ha en blandad elevsammansättning.

Annons

Annons

Den 11 september är det val. De barn som idag lever i fattigdom i Malmö har inte rösträtt. Vi miljöpartister kommer att göra allt i vår makt för att se till att var och en av dem får en rättvis uppväxt.

SKRIBENTERNA

Stefana Hoti, etta på Miljöpartiets lista i kommunvalet i Malmö.

Janne Grönholm, tvåa på Miljöpartiets lista i kommunvalet i Malmö.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan