Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”För Fastighetsägarna verkar hållbarhet handla om gynnsamma ekonomiska kalkyler.”

Hyresgäster ska kunna vara med och bestämma hur omfattande renoveringar ska vara och på så vis kunna styra hur hög deras hyra blir. Det skriver Marie Linder och Liz Jönsson, Hyresgästföreningen.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kortsiktiga fastighetsägare som renoverar lägenheter och hyr ut dem dyrt samtidigt som de låter sitt övriga bestånd förfalla är inte en del av lösningen, skriver artikelförfattarna.

Bild: Hussein El-Alawi

Annons

Hyresrätten är det mest klimatsmarta boendet, men mycket mer måste göras. Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en femtedel av alla Sveriges utsläpp och måste ner till noll fortast möjligt. Det tänker Hyresgästföreningen driva, men mycket måste också göras för att både socialt och miljömässigt hållbara områden ska skapas.

Fastighetsägarna säger sig vurma för hållbarhet och långsiktigt ägande (Aktuella frågor 30/5). Men Hyresgästföreningen får in alldeles för många exempel som pekar på att det är den ekonomiska vinsten snarare än hållbarheten som styr vad landets fastighetsägare gör.

Annons

För Fastighetsägarna verkar hållbarhet handla om gynnsamma ekonomiska kalkyler. För hyresgäster handlar hållbarhet om mer än så – om miljö och socialt ansvar.

Annons

Under flera år har Hyresgästföreningen fått in vittnesmål från hyresgäster som drabbats av så kallade renovräkningar, lägenheter som renoveras och sedan blir omöjliga att bo kvar i därför att hyran höjts kraftigt.

För att skapa hållbara bostadsområden både socialt och miljömässigt krävs ett helhetstänk. Många områden och inte minst miljonprogrammen, som byggdes på 1960- och 1970-talen, behöver renoveras. Det handlar inte bara om att byta stammar eller göra husen mer energieffektiva, utan också om att fler människor i dessa områden måste få chansen att komma i arbete genom satsningar på att bryta utanförskap.

Tyvärr ser vi snarare en nedrustning än upprustning i många av de områden i landet där det finns hyresrätter. Verksamheter flyttar därifrån, stadsdelscentrum säljs ut och service flyttar därifrån, inte dit. Vi vill se en motsatt riktning. Det behövs för att områden ska kunna bli levande, trygga och hållbara.

Samtidigt som många pratar om vikten av att vända trenden i landets utsatta områden, gör både politiker och fastighetsägare för lite för att rusta upp och ge de boende en miljö som människor vill vara i och leva i, med bra och upprustade lekplatser och annat som kan ge gemenskap. Det kräver till exempel varsamma renoveringar som inte medför onödig materialförbrukning och hyror som inte höjs så mycket att det skapar otrygghet och trångboddhet.

Hyresgäster har rätt att känna sig trygga var de än bor.

För att skapa trygga och hållbara bostadsområden bör politiker på nationell nivå efter valet i höst:

Annons

Annons

• Införa ett hållbart upprustningsstöd.

Vi vill se ett statligt upprustningsstöd för hyreshus. Ytterligare 300 000 lägenheter från miljonprogramsåren behöver rustas upp för att minska energiförbrukningen och säkerställa goda boendemiljöer. För att renovering inte ska leda till renovräkning och ökade orättvisor behöver staten hjälpa till med finansieringen.

• Införa en ny förvärvslag.

Vi vill se en lagstiftning som gör att alla försäljningar av bostadsfastigheter ska prövas av Länsstyrelsen utifrån kriterier om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Syftet är att förhindra kortsiktiga och spekulativa aktörer från att köpa upp hyresfastigheter och göra kosmetiska renoveringar som medför stora hyreshöjningar.

• Ge hyresgäster större inflytande vid renoveringar

För att premiera varsamma renoveringar och undvika att hyresgäster drabbas av en extrem hyreshöjning efter upprustning krävs att hyresgästerna får större inflytande. De ska kunna vara med och bestämma om hur omfattande renoveringarna ska vara och på så vis kunna styra hur hög deras hyra blir.

På kommunal nivå bör politiker:

• Arbeta för att rusta upp – inte ned. Landets kommunpolitiker bör lägga mer energi och kraft på bostadsområden där de genomsnittliga inkomsterna är lägre än i andra delar av deras kommuner och fördela resurser till skolor och utomhusmiljöer utefter det. Genom att förlägga kommunala arbetsplatser och service där sådana idag saknas stärks förutsättningar för ett lokalt näringsliv.

Annons

Alla bostadsområden måste få en rimlig chans att vara en del av samhället.

För att klara de utmaningar samhället står inför har miljonprogrammen en viktig roll, men hyresgäster, fastighetsägare och samhället i stort måste hjälpas åt.

Annons

Kortsiktiga fastighetsägare som renoverar lägenheter och hyr ut dem dyrt samtidigt som de låter sitt övriga bestånd förfalla är inte en del av lösningen. Endast genom att jobba tillsammans kan vi klara de klimat- och sociala utmaningar som hela samhället står inför.

SKRIBENTERNA

Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen

Liz Jönsson, ordförande Hyresgästföreningen region norra Skåne

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan