Annons

Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Färre än hälften vet att totalförsvarsplikten omfattar alla mellan 16 och 70 år.”

En ny undersökning visar att det finns ett stort behov av att stärka svenska folkets kunskap om vad totalförsvarsplikten innebär. Det skriver Micael Bydén, överbefälhavare vid Försvarsmakten, Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och Anneli Hulthén, landshövding i Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Totalförsvaret är inte ”någon annan”. Det är vi alla tillsammans, skriver Micael Bydén, Charlotte Petri Gornitzka och Anneli Hulthén.

Annons

På lördag, den 18 juni, arrangeras den första nationella totalförsvarsdagen i Malmö. Det är ett utmärkt tillfälle att höja kunskapen om det svenska totalförsvaret i en säkerhetspolitiskt utmanande tid. En ny undersökning visar att stödet för Sveriges försvar är historiskt högt – men också att det finns behov av att höja kunskapen.

De senaste årens händelser har visat att det inte går att ta Sveriges säkerhet, fred och frihet för given.

Vi behöver alla ha beredskap för att kunna skydda oss själva och vara beredda att agera snabbt om vi ställs inför krigshot eller annan kris. Där fyller Sveriges totalförsvar – det civila och militära försvaret gemensamt – en viktig funktion. Därför anordnar nu Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad för första gången den nationella totalförsvarsdagen. Evenemanget genomförs i centrala Malmö.

Annons

Annons

Hotbilden mot Sverige har successivt blivit alltmer komplex, sedan Rysslands invasion av Ukraina i början av året förändrade säkerhetsläget i Europa. Det ökar behovet av en stärkt beredskap och ett robustare totalförsvar. Sällan har det varit så angeläget att öka medvetenheten hos svenska folket om vad totalförsvaret är och fylla de kunskapsluckor som finns.

Öresundsregionen är ett viktigt militärstrategiskt område och därför känns det naturligt att anordna den nationella totalförsvarsdagen i Malmö. Förhoppningen är att stärka såväl kunskap som engagemang hos alla som bor i Sverige. Att det finns ett behov av att öka kunskapen om dessa frågor visar en undersökning som vi har låtit Kantar Sifo genomföra inför Nationella totalförsvarsdagen.

Undersökningen är ännu inte fullt genomförd men vi kan redan nu, med svar från drygt 1 200 personer, se några relevanta resultat. Färre än hälften av respondenterna uppger att de känner till att totalförsvarsplikten omfattar alla svenskar mellan 16 och 70 år. Sämst är kunskapen i gruppen 30–44 år, där endast 36 procent känner till vilka som ingår i totalförsvaret. Värt att notera är att i den äldsta tillfrågade åldersgruppen, 60–75 år, tror en större andel än i andra åldersgrupper av de svarande att totalförsvarsplikten bara omfattar svenskar upp till 55 år.

Undersökningen visar glädjande nog på ett historiskt starkt stöd för Sveriges försvar. 86 procent av de tillfrågade anser att det är viktigt eller mycket viktigt att Sverige har ett militärt försvar och 83 procent att Sverige har ett civilt försvar.

Annons

Det militära försvaret som ska skydda Sverige mot väpnade angrepp är Försvarsmakten, inklusive Hemvärnet, med stöd av försvarsmyndigheter och delar av frivilliga försvarsorganisationer samt försvarsindustrin. När det gäller det civila försvaret spelar myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, näringsliv och privatpersoner viktiga roller. Alla som har möjlighet behöver ha en beredskap hemma för att klara sig en vecka utan stöd från samhället. Vid en kris kommer hjälpen från samhället att först gå till dem som bäst behöver den.

Annons

Regeringen presenterade i maj en genomgripande reform av det civila försvaret för att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. Reformen börjar gälla den 1 oktober och innebär bland annat att landet delas in i sex civilområden, där Skånes landshövding blir chef för civilområde syd – där även Blekinge och Kronobergs län ingår.

Totalförsvaret är inte ”någon annan”. Det är vi alla tillsammans. Tillsammans försvarar vi Sveriges demokrati, frihet, trygghet och självständighet.

Alla är välkomna till Malmö på lördag för att få bättre kunskap om hur de kan bidra – både genom att stärka sin egen beredskap och genom att hjälpa till där just deras kompetens behövs.

SKRIBENTERNA

Micael Bydén, överbefälhavare vid Försvarsmakten

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anneli Hulthén, landshövding i Skåne

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Till toppen av sidan