Annons

Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Hemlösheten i Malmö är i hög grad ett invandringsproblem.”

Malmö stad bör rekommendera alla som är hemlösa av ekonomiska orsaker att hitta bostad i en annan kommun där de har råd med hyran, skriver Magnus Olsson (SD), oppositionsråd i Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sverigedemokraterna anser helt enkelt att personer med egenförsörjning måste premieras före personer som uppbär försörjningsstöd, skriver artikelförfattaren.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Enligt Miljöpartiets toppkandidater i Malmö, Stefana Hoti och Janne Grönholm, vill Sverigedemokraterna göra det omöjligt för fattiga familjer att få hyra lägenheter hos MKB, Malmö kommunala bostadsbolag (Aktuella frågor 13/6). Det stämmer att vi anser att det borde bli svårare för bidragstagare att flytta till Malmö eftersom kommunen redan betalar ut cirka 1 miljard kronor i försörjningsstöd per år. Vi tycker att när någon flyttar till Malmö från en annan kommun ska den personen uppbära en lön för att få ett hyresavtal med MKB. Sverigedemokraterna anser helt enkelt att personer med egenförsörjning måste premieras före personer som uppbär försörjningsstöd.

Annons

Annons

Stefana Hoti och Janne Grönholm är kritiska till Malmös riktlinjer kring hemlöshet, vars viktigaste komponenter är förslag som tidigare lagts fram av Sverigedemokraterna och Moderaterna. Det är just dessa riktlinjer som är grundorsaken till att hemlösheten minskar i Malmö. Det har visat sig att när socialtjänsten ställer krav på personer som är hemlösa av ekonomiska orsaker, genom att bevilja boenden en vecka i taget, lyckas dessa personer hitta bostäder antingen i Malmö eller i någon annan kommun. Det är huvudanledningen till att hemlösheten minskar i Malmö.

Att våra förslag har resulterat i att hemlösheten och dess kostnader sjunker är något som vi Sverigedemokrater är stolta över. Nu vill vi gå ännu längre och anser att Malmö stad ska rekommendera alla som är hemlösa av ekonomiska orsaker att hitta bostad i en annan kommun där de har råd med hyran. Det är viktigare att en familj har tak över huvudet än att de bor just i Malmö. Att vårdnadshavare vill bo i Malmö ska aldrig bli en orsak till att barn växer upp i hemlöshet.

Stefana Hoti och Janne Grönholm hävdar att ”ensamstående mammor som sliter i lågbetalda jobb” är en grupp som drabbas av hemlöshet. Enligt Malmö stads senaste hemlöshetsrapport uppbär 93 procent av Malmös hemlösa någon form av bidrag. Bara 7 procent av Malmös hemlösa har inkomst genom tillfälligt eller regelbundet arbete. I den gruppen ingår även de som är hemlösa på grund av sociala orsaker. Det innebär att den som arbetar i Malmö ofta kan skaffa sig en bostad. Ensamstående mammor i lågbetalda jobb hamnar vanligtvis inte i hemlöshet i Malmö. Det är en myt som Miljöpartiet sprider.

Annons

Annons

Fakta från samma rapport är däremot att en tredjedel av Malmös hemlösa saknar svenskt medborgarskap och att det saknas uppgifter om vilket medborgarskap 11 procent av Malmö hemlösa har. Illegala migranter och EU-migranter ingår inte i statistiken.

Hemlösheten i Malmö är i hög grad ett invandringsproblem. Orsaken är att nyanlända invandrare ofta saknar förankring på den svenska bostadsmarknaden.

Stefana Hoti och Janne Grönholm anklagar Sverigedemokraterna för att ta pengar från skolor med störst utmaningar, för att satsa på skolor där eleverna redan klarar sig bra. Sanningen är att vi vill se över skolpengen i Malmö eftersom den baseras på variabler som resulterar i att skolor i västra Malmö blir underfinansierade på grund av sitt elevunderlag. Dessutom har mer resurser inte hjälpt Malmös problemskolor, som fortsätter ha samma problem som de hade för ett decennium sedan. För grundskolenämnden presenterades nyligen en redogörelse som visar att Värner Rydénskolan sedan sju år tillbaka har fått ta del av flera satsningar som inte resulterat i några förbättringar. Fortfarande lämnar de flesta elever Värner Rydénskolan utan att ha behörighet till gymnasiet. Men det är inte resurser som saknas. Vad som behövs är en annan politik.

Malmö har stora problem som politiker måste göra något åt. Men det sker inte genom att som Miljöpartiet stödja Socialdemokraterna, ett parti som styrt staden i 28 år och skapat eller förvärrat problemen. Det sker inte heller genom att som Stefana Hoti och Janne Grönholm utan grund angripa den opposition vars politik presenterats men inte prövats.

SKRIBENTEN

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd i Malmö

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan