Annons

Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Ljug inte om andra partiers politik.”

Om det är något som stänger dörren för fattiga Malmöbor så är det den politik som orsakat landets högsta arbetslöshet, skriver Helena Nanne (M), oppositionsråd och kandidat till kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Moderaterna är för att allmännyttan ska acceptera ekonomiskt bistånd som inkomst vid hyreskontrakt, skriver artikelförfattaren.

Bild: Johan Nilsson

Annons

Moderaterna vill göra Malmö till en stad som håller ihop. Där integrationen är välfungerande, där barn oavsett bakgrund har goda chanser att lyckas i livet och där klassresor sker. Ska det bli verklighet behöver Malmö en ny politik, som klarar av att motverka det utanförskap och den massarbetslöshet som bitit sig fast i kommunen. Det är samhällsproblem som orsakats av en misslyckad politik som Miljöpartiet i högsta grad har varit medansvarigt för och fortfarande agerar stödparti till.

Undersökningar visar att Miljöpartiet löper risk att trilla ur såväl Sveriges riksdag som Malmös kommunfullmäktige. Moderaterna har därför förståelse för att företrädare för partiet har ett behov av att väcka uppmärksamhet. Men det rättfärdigar inte att ljuga om andra partiers politik.

Annons

Stefana Hoti och Janne Grönholm, Miljöpartiets två toppkandidater i höstens kommunval i Malmö, hävdar att Moderaterna vill omöjliggöra för fattiga familjer att hyra en lägenhet av Malmös allmännyttiga bostadsbolag MKB (Aktuella frågor 13/6). Det är en lögn helt gripen ur luften.

Annons

Moderaterna är för att allmännyttan även fortsatt ska acceptera ekonomiskt bistånd som inkomst vid hyreskontrakt och har till skillnad från Miljöpartiet en stark politik för att lösa huvudproblemet – Malmös massarbetslöshet.

På grund av den politik som Miljöpartiet under årtionden har varit med och fört i Malmö är arbetslösheten högst i landet. Det gör att det finns tusentals hushåll som inte har råd att på egen hand hyra en bostad.

Om det är något som stänger dörren för fattiga Malmöbor så är det den politik som orsakat landets högsta arbetslöshet.

Moderaterna vill inte, till skillnad från dagens S-ledda styre i Malmö, tvinga skattebetalare att finansiera hyror till lyxlägenheter som är så dyra att en vanlig arbetare aldrig någonsin skulle ha råd med dem. Ett exempel på det är de nybyggda lägenheter som finns i Limhamns Sjöstad, med hyror på över 15 000 kronor i månaden, som hårt arbetande Malmöbor får vara med och betala genom att de som bor i en del av lägenheterna får ekonomiskt bistånd, det vill säga vad som förr kallades socialbidrag. Det är en djupt orättvis politik.

Det är oacceptabelt att människor som inte arbetar har högre bostadsstandard än vad människor som arbetar har råd med. Än värre är att det är resultat av en politik som låser fast människor i livslångt utanförskap. Det skapar situationer där människor väljer bort att arbeta för att ha råd att bo kvar i bidragsfinansierade lägenheter som de aldrig skulle ha råd att betala med vanliga löner. Ska politiker bygga ett Malmö som håller ihop behövs fungerande åtgärder för fler i arbete, inte bidrag till lyxlägenheter vid havet.

Annons

Annons

Stefana Hoti och Janne Grönholm hävdar att Moderaterna vill ta pengar från de skolor som har störst utmaningar. Det är också en lögn. Vad Moderaterna i Malmö vill göra är att öka resurserna till Malmös skolor och låta de nya satsningarna komma alla skolor till del.

Det är en självklarhet för Moderaterna att elever som är i behov av extra stöd ska kunna få det, oavsett vilken skola i Malmö de går på. Därför föreslår vi till exempel att kommunfullmäktige tillför resurser för att införa läxhjälp på alla Malmös skolor.

Att se till att alla elever kan klara sin utbildning är långsiktigt den allra viktigaste åtgärden för att skapa ett Malmö som håller ihop.

Det finns idag skolor i Malmö där långt färre än hälften av eleverna uppnår grundläggande behörighet till gymnasiet. Det beror på en lång rad saker, inte minst att skolorna under den tid som Miljöpartiet har varit med och styrt Malmöpolitiken kraftigt har underfinansierats.

Miljöpartiet bör ta ansvar för sitt misslyckande istället för att fara med osanning om andra partiers politik.

För att lösa Malmös sociala problem med barn som tvingas växa upp i fattigdom, trångboddhet och utanförskap behövs en politik för fler i arbete. En sådan politik bedriver Moderaterna.

SKRIBENTEN

Helena Nanne (M), oppositionsråd och kandidat till kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Till toppen av sidan