AnnonsMalmö stad

Nu får Malmö sina egna supercykelstråk

Malmö stad storsatsar för att öka cykelpendlingen.  Med sex nya supercykelstråk hoppas man få fler att vilja cykla i stan.  Sträckan Segevång-Limhamn är först ut.

Jesper Nordlund, trafikplanerare i Malmö stad.

Den senaste resvaneundersökningen visade att Malmöborna tar cykeln i 26 procent av alla sina resor inom staden. Målet är att den siffran ska stiga till 30 procent före 2030. En förhoppning som går i hand i hand med beräkningar om att Malmö kommer att växa med 27 000 nya bostäder till 2035.
– För att staden ska kunna växa måste vi tänka hållbart kring vårt resande. Vi behöver avlasta staden från oljud och avgaser, säger Jesper Nordlund, trafikplanerare i Malmö stad.

Ett sätt att göra cyklandet inom staden både enklare och säkrare är de så kallade supercykelstråken. De finns i Köpenhamn men är ännu vanligare i Nederländerna.
– Supercykelstråk är en högklassig infrastruktur för cykel som binder ihop viktiga punkter i staden, till exempel ytterområden av Malmö med centrum, berättar Jesper Nordlund.

Totalt planeras sex supercykelstråk i Malmö de kommande åren. Strategiskt handlar det om att binda samman befolkningstäta- med arbetsplatstäta områden – både befintliga och de som är under planering framåt. Förbindelserna ska ge en så nära och kort väg som möjligt för cyklisten.

Det blir dubbelt så mycket rosor, dubbelt så fint.

Det första supercykelstråket anläggs mellan Segevång och Limhamn och är i sin tur är indelat i olika etapper och i olika byggfaser.
– Första etappen blir Segevång-Värnhemstorget från Sjölundaviadukten längs med Lundavägen. Den påbörjas i höst och ska stå klar under 2023. Etapp två är Värnhemstorget-Kungsgatan- fram till Regementsgatan. Där inleds förstudie efter sommaren, säger Jesper Nordlund.

I etapp tre knyts Limhamn ihop med Regementsgatan, där anläggs supercykelstråket med start i Limhamns centrum, längs Linnégatan / Erikslustvägen och vidare längs med Regementsgatan.
– Det är under projektering nu. Längs med Linnégatan, Erikslustvägen och Regementsgatan blir cykelbanorna enkelriktade på respektive sida av körbanan, vilket är innovativt för Malmö. Rosorna som i dag växer i mitten av gatan kommer även till sidorna – så det blir dubbelt så mycket rosor, dubbelt så fint, säger han.

Supercykelstråken kommer i flera avseenden hålla högre kvalitet än vanliga cykelbanor, bland annat blir de bredare.
– Bredare cykelbanor ökar möjligheten att cykla snabbt. Men det handlar inte i första hand om att det kommer gå fortare. Breda cykelbanor gör det möjligt för cyklister att hålla sitt eget tempo oavsett förutsättningar. Alla kan cykla i det tempo som passar. Och cykelbanor som tillåter olika hastigheter blir allt viktigare i och med att vi ser en allt större spridning av fordon på våra cykelbanor.

Jesper Nordlund, trafikplanerare i Malmö stad.

Men fokus ligger inte bara på cyklisterna. Även gående får en tryggare och säkrare tillvaro när cyklister inte längre lockas att gena över gångbanor. Gångbanor och cykelbanor ska tydligt separeras och i närheten av skolor görs ytterligare åtgärder för att undvika missförstånd mellan trafikanterna, förklarar Jesper Nordlund.

Utöver en genomgående högre standard kommer supercykelstråken också få en tydlig profilering och identitet.

– På sikt kommer de få en egen och tydligare vägvisning, mer service utmed stråket som cykelpumpar och möjlighet till reparation, säger Jesper Nordlund.

Den cykelorange färgen kommer på ett eller annat sätt gå igenom som ett tema.

– Så att det inte är någon tvekan om att cyklisten befinner sig på ett supercykelstråk, fortsätter han.

Efter Segevång-Limhamn, vilket supercykelstråk väntar då?

– Då kommer vi att titta på Rosengård-Västra hamnen. Sedan är det också värt att nämna att detta är inte bara en malmöitisk angelägenhet. Regionen jobbar också med supercykelstråk. Lomma och Lund ska komma närmare oss. Till exempel är tanken att supercykelstråket Limhamn-Segevång ska knytas ihop med ett kommande supercykelstråk mot Lomma framöver.

Supercykelstråk, så funkar det!

Exakt hur breda blir stråken för cyklar?
– Utgångspunkten är 2,25 meter för enkelriktade cykelbanor och 3,5 meter vid dubbelriktade cykelbanor. Men de kan de bli bredare där det är mycket trafik. De kan också bli smalare om lokala förutsättningar kräver det.

Försvinner vägbana eller gångbana för att bredda cykelbanan?
– Generellt tas utrymme från vägbana för att anlägga nya cykelbanor eller bredda befintliga cykelbanor.  Men det avgörs utifrån respektive gatas förutsättningar. I några fall kan utrymme behöva tas från gångbana.

Får mopeder köra på supercykelstråken?
– Moped klass II (d.v.s. moped vars motoreffekt inte överstiger 1000 watt, och som inte går snabbare än 25 km/h) får köras på cykelbanan, om det inte finns någon tilläggstavla som förbjuder mopeder.

Vad händer med befintliga cykelvägar medan supercykelstråken anläggs?
– I möjligaste mån försöker vi hålla stråk för gång- och cykeltrafik öppna och tillgängliga. Men vid arbeten på befintlig gång- och cykelbana kan vi behöva leda om cykeltrafiken i parallella gator.

(Svaren kommer från trafikplanerare Jesper Nordlund)

Fakta

Därför bygger Malmö stad nytt och om!

Malmö växer och vi blir allt fler som samsas om utrymmet i vår stad. För att den ska hålla i många generationer framöver behöver vi rusta upp infrastrukturen. Gatorna ska ge plats åt en smart och modern kollektivtrafik, cyklisterna ska få säkrare och smidigare vägar att ta sig fram på. Allt för att fler ska kunna ställa om till ett mer klimatvänligt resande, både inom staden och vidare.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan